Několik poznámek k osobě maršála SSSR I. S. Koněva

Maršál Koněv byl typickým příkladem frontového velitele 2. sv. války. Za svoje nesporné vojevůdcovské kvality byl oceněn celou řadou vyznamenání, z nichž uvádíme pro stručnost ta nejdůležitější.

Na prvním místě sovětský Řád vítězství, který se uděloval pouze velitelům frontů za provedení operace strategického významu. Ze sedmi udělených v 2. sv. válce měl maršál Koněv č. 4.

Dále obdržel dvě francouzská, jedno britské a jedno americké vyznamenání. A žádný z těchto států nějaká dodatečná hodnocení neprováděl a neprovádí!

Ale to není to hlavní. Koněvovi jsou přičítány určitými politiky a novinářskými kruhy „hříchy“, které svědčí nejen o neznalosti sovětských vojenských reálií, ale i o vyložených falzifikacích.

Tak pokud jde o deportace nebo únosy československých občanů v průběhu osvobozování a po osvobození samém, tak tuto činnost prováděly příslušné útvary SMERŠ (Sovětská vojenská kontrarozvědka). Lze sice důvodně předpokládat, že maršál Koněv byl o této činnosti, stejně jako ostatní velitelé frontů na našem území, informován svými (frontovými) zpravodajci. Ovšem SMERŠ podléhala náměstkovi ministra obrany a pozdějšímu ministru státní bezpečnosti generálu Abakumovi, který byl Ko něvovi tehdy formálně nadřízen. Takže žádný Koněvův souhlas nebyl třeba.

Co se týče účasti na potlačování maďarského povstání v roce 1956, tak zde je situace obdobná. Je pravda, že maršál Koněv byl sice velitelem vojsk států Varšavské smlouvy, která byla podepsána zhruba rok před maďarskými událostmi – takže to byl „Titel ohne Mittel“ – ale ve skutečnosti operaci řídil maršál Žukov a prováděli ji maršálové a generálové jednotlivých druhů vojsk. A Žukov by si jen těžko nechal od kohokoliv něco rozkazovat, tím spíše ne od Koněva, svého podřízeného (Žukov byl totiž tehdy mi nistrem obrany SSSR).

A ohledně podílu Koněva na invazi do ČSSR v srpnu 1968, tak zde jen připomínáme, že v té době byl již ve výslužbě.

 

Ján Kasič, bývalý příslušník SNB a Policie ČR, Pardubice,
JUDr. Petr Šáda, bývalý příslušník SNB a Policie ČR, Holice v Č.,
Miroslav Verner, bývalý příslušník ČSLA a Armády ČR, Dašice.

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře