NDR byla tím nejlepším, co kdy Němci vytvořili!

V sobotu 16. listopadu, kdy se na Letné předváděli a před pódiem defilovali zrádci českého národa, zasedal v Teplicích Revoluční svaz přátel Ernsta Thälmanna (RFB).  Jedná se o mezinárodní organizaci, jejímiž členy jsou Němci, Švédi, Slováci a Češi.

Svaz byl založen v roce 1995 v Drážďanech. Tato organizace je členem Evropského mírového fóra. Politická aktivita se koncentruje na spojenectví s organizacemi bojujícími proti imperialistické válečnické politice. Aktuálním úkolem je vykořenit kapitalismus jako systém plodící chudobu, hlad, války, politické násilí a kulturní a morální úpadek. Zástupci ANS byli pozváni jako hosté.

Předseda svazu Albrecht Geißler přednesl výroční zprávu, v níž bylo připomenuto 70. výročí od založení Německé demokratické republiky v roce 1949, cituji:  „Prvního německého mírového státu, který nikdy neposlal svou armádu do cizích zemí, který vyvlastnil válečné zločince a monopoly, který odstranil vykořisťování člověka člověkem. NDR byla tím nejlepším, co kdy Němci vytvořili!“

Ve zprávě byly shrnuty nejen konkrétní aktivity uplynulého roku, ale také analyzována mezinárodní situace. Cituji: „Válka je existenčním základem kapitalismu a rodí se opakovaně a neustále – pro impérium USA je prvoplánovým prostředkem, s jehož pomocí prosazuje své zájmy. Požadujeme ukončení válečného nasazení bundeswehru a zastavení vývozu veškerých zbraní. Pro zajištění míru v Evropě jsou dobré sousedské vztahy s Ruskem tím nejvyšším zadáním… .Dnes – po 30 letech – je východní Německo pouhou kolonií západního Německa. Podstatné znaky koloniálního systému byly prosazeny: politický, právní a hospodářský systém mateřské východoněmecké země byl kompletně zdeformován, vlastnictví koncentrováno v rukou západoněmeckých koncernů a obyvatel, hospodářství ve velkém rozsahu zničeno a degradováno na subdodávky západním koncernům. Politika, hospodářství a správa je zajišťována jen občany ze starých spolkových zemí. Zavádí se jednotná legislativa se silně negativním vlivem na společnost…“

Předseda české sekce Zbyněk Cincibus přednesl část, týkající se aktivit svazu v ČR.

Účastníci jednání se vyslovili proti usnesení EP číslo 2019/2819 „O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“, které lživě přepisuje dějiny 2. světové války, dává stejnou vinu Německu i Sovětského svazu na jejím rozpoutání a dokonce dělá ze SSSR hlavního viníka války. Usnesení také – krom jiných hanebností – klade rovnítko mezi fašismus a komunismus

A na závěr pár slov o charismatickém a statečném muži, jehož jméno svaz nese. Kdo byl Ernst Thälmann? Původně člen Německé sociálně demokratické strany, ale po první světové válce požadoval, aby se tato strana spojila s komunistickou. V letech 1923 – 1933 byl pak předsedou předválečné Komunistické strany Německa. Roku 1925 a 1932 byl komunistickou stranou vybrán jako kandidát na říšského prezidenta. Angažoval se též ve vysílání antifašistických dobrovolníků do občanské války ve Španělsku – jeden z pluků mezinárodních brigád nesl Thälmannovo jméno. V roce 1933, kdy se k moci ve státě dostali nacisté, byl zatčen gestapem. Jedenáct let pobýval v různých nacistických věznicích a roku 1944 byl zavražděn v koncentračním táboře Buchenwald.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 
 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil