Národní rada Českého státu – Dekret č. VIII. o státní správě

Tento článek je 8.. díl série Dekrety NrČr. Dosud vyšlo dílů 8

 

Národní rada Českého státu

Dekret č. VIII. o státní správě

Národní rada Českého státu v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret

č. VIII.

 

Preambule:

Jeden ze základních kroků při výstavbě Českého státu je reforma státní správy. Proto Národní rada Českého státu ( dřívější název „vláda“ ) zřizuje „resorty“ ( dřívější název „ministerstva“ ) v jejich čele stojí „radní“ ( dřívější název „ ministr“ ). Základem reformy je zdůraznění odtržení Českého státu od České republiky. Redukce a zpřehlednění státní správy, zvýšení její efektivnosti a minimalizace nákladů na činnost jednotlivých resortů.

 

Obsah:

Předseda Národní rady

  • Radní pro resort financí
  • Radní pro resort zahraničních věcí
  • Radní pro resort obrany
  • Radní pro resort vnitra
  • Radní pro resort spravedlnosti
  • Radní pro resort práce a sociálních věcí
  • Radní pro resort průmyslu, obchodu a dopravy
  • Radní pro resort zemědělství a životního prostředí
  • Radní pro resort školství, tělovýchovy a kultury
  • Radní pro resort zdravotnictví

 

Rada Českého státu nařizuje, jednotlivým radním, aby do 30 -ti dnů od     publikování – vyhlášení tohoto dekretu předložila „Plán rozvoje“ svého resortu do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Platnost nabývá Dekret č. VIII. okamžikem jeho vyhlášení.

Účinnost Dekret č. VIII. nabývá po získání faktické právní subjektivity Národní rady České republiky.

V Praze dne 4. února 2021

 

Národní rada Českého státu

Council of the Czech State

Rat des tschechischen Staates

Совет Чешского государства

 

 

 


 

Publikováno na podobné téma:

Procházení sérií<< Národní rada Českého státu – Dekret č. VII. o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Autor příspěvku: ANS

Profilový obrázek
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
19. 2. 2021 14:58

Přeji hezký den. Vzniká otázka: Co je to Český stát?? A další otázka: Co je to Česká republika?