Národní rada Českého státu – Dekret č. III o ochraně před cizí propagandou a státních symbolech

Tento článek je 3.. díl série Dekrety NrČs. Dosud vyšlo dílů 8

 

Národní rada Českého státu

Dekret č. III o ochraně před cizí propagandou a státních symbolech

Národní rada Českého státu

v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret o suverenitě Českého státu

č. III

 

Preambule:

 

Národní rada Českého státu (NR ČS) vydává Dekret III., za účelem ochrany našeho státu před cizí propagandou a před vazalským přístupem stávajících vysokých politiků naší země.

Jeden ze znaků suverénního státu jsou jeho symboly. Vlajky a prapory se vyvěšují na státních budovách či budovách obecních samospráv buď trvale, nebo při významných výročích. Dále pak na pietních místech nebo na místech konání mezistátního setkání představitelů suverénních států. Ostatní symboly se prezentují přiměřeně nebo dle příslušných předpisů.

Zvláštním symbolem je státní hymna, která se hraje ve schválené formě a v celém rozsahu.

Obyvatelé a lidé, pohybující se v okolí těchto symbolů ČS, jsou povinni chovat se k nim s úctou a přiměřeným způsobem jim vzdávat čest a projevovat úctu. Úmyslné poškozování symbolů nebo jejich zesměšňování je nutné považovat za útok proti suverenitě státu.

Je zakázáno vyvěšovat na státní budovy ČS a budovy samospráv vlajky, které nejsou vlajkami konkrétního státu anebo jsou vlajkami politických institucí (národních i mezinárodních).

Jedním z takových symbolů je tzv. vlajka Evropské unie a hymnus EU. Obojí je vydáváno za symboly EU. Avšak ani vlajka, ani hymna EU nebyly v orgánech EU nikdy schváleny za symboly této organizace. Tyto neschválené symboly EU vyjadřují pouze touhu po potlačování existence suverénních, národních států a snaží se vyvolat dojem nadřazenosti nad těmito státy.

Proto NR ČS vyhlašuje nepřípustnost takovéto veřejné prezentace EU, jejíž neschválené symboly se na našem vlastním území veřejně nadřazují nebo staví na roveň našim národním historickým symbolům 

 

Státní symboly České republiky – oficiální popis

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

 

 

Velký státní znak

 

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

 

Malý státní znak

 

 

Česká vlajka

Poměr stran: 2:3

Česká vlajka s vyznačeným poměrem stran a označením barev.

 

 

Státní symboly

 

Státní symboly České republiky jsou podle zákona 3/1993 Sb. tyto:

 

Ostatní symboly

 

české korunovační klenoty, především svatováclavská koruna

  • národní strom – lípa
  • kokarda
  • heraldický symbol kalicha je jedním z neoficiálních národních symbolů

 

 

 

Platnost a účinnost tento Dekret III. nabývá okamžikem jeho vyhlášení.

 

V Praze dne 16. dubna 2020

 

Národní rada Českého státu

Council of the Czech State

Rat des tschechischen Staates

Совет Чешского государства

 

 


 

 

 Publikováno na podobné téma:

Procházení sérií<< Národní rada Českého státu – Dekret č. II o bezpečnostiNárodní rada Českého státu – Dekret č. IV. o lidském genomu a lidských právech >>

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
5 1 hlas
Ohodnoťte článek
5 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Josef
Josef
24. 4. 2020 20:06

svoboda přichází skrze utrpení na kříži a ne to co jste zde vypotila

Ivana
Ivana
24. 4. 2020 13:08

Dobrý den, Já jsem svobodný živý člověk se svobodnou vůlí danou Bohem, Stvořitelem všeho a nikdo mne nemůže bez mého výslovného souhlasu manipulovat nebo ovládat. Je to otázka ovládání a manipulace s naší podvědomou myslí. Stávající systém nenávratně skončí až si každý jeden živý člověk uvědomí svoji svobodnou vůli. Vše záleží na naší pozitivní energii (kvantové) síle vyslané správným směrem v jediný okamžik do jediné pozitivní myšlenky /záměru/. Spojením mnoha paprsků světla do jediného zářicího sloupu umožníme společně i skok do nové reality nacházející se v bodě nula. Bod 0 nám umožní nový start a nový začátek tvoření světa na nových hlubších základech.

Josef
Josef
23. 4. 2020 20:56

vidím že Hlucký biskup si založil politickou stranu

Vítězslav Crha
Vítězslav Crha
22. 4. 2020 21:23

Moc krásné a na výsost pravdivé. Pod toto se podepíšu svou krví. a bez váhání.

Marta
Marta
22. 4. 2020 19:20

Moc si přeji,ať to tak je…