Národní rada Českého státu – Dekret č. I o suverenitě Českého státu

Národní rada Českého státu

Dekret č. I o suverenitě Českého státu

Národní rada Českého státu

v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret o suverenitě Českého státu

č. I

Preambule:

U vědomí odpovědnosti vůči předkům a důvěry v budoucnost českého národa, Národní rada Českého státu vydává tento závazný předpis.

Opíráme se o přirozené a naší zemi historicky dané právo v legislativní oblasti – a to zejména o Zlatou bulu sicilskou ze dne  26. září 1212. V ní byl na mezinárodní úrovni zakotven nárok českého národa na vlastní stát a právo svobodně si volit představitele. Zlatá bula sicilská jako právní doklad o historickém nároku českého národa na vlastní státnost potvrzovala ještě starší historické výsady českého státu a garantovala nezávislost českého státu.

Zdůrazňujeme tento dokument stejným způsobem, jako využila jeho existenci obrozující se česká společnost v 19. století – jako právní doklad o historickém nároku českého národa na vlastní státnost. Interpretace českých obrozenců se uchytila a veřejné povědomí dodnes přikládá Zlaté bule sicilské důležitou roli.

Ve srovnání s Lisabonskou smlouvou, která ubírá našemu národu samostatné rozhodování, Zlatá bula sicilská nesporně vyhrává. Zejména je důležitá ta skutečnost, že byla a je zaručena nedotknutelnost státních hranic, zrovna tak, jako právo na ustanovování vlastních politických a územních institucí.

Národní suverenita však může být zaručena pouze vystoupením naší země z EU, či rozpuštěním EU. Bez tohoto kroku nejsou principy suverenity ČS uskutečnitelné, neboť jejich uvedení do praxe by nám zakázala legislativa Evropské unie.

 

K ochraně národní suverenity vydáváme tato ustanovení v trestně právní oblasti:

 

TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉMU STÁTU, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI:

 

Vlastizrada, Rozvracení republiky, Teroristický útok, Teror,  Účast na teroristické skupině, Financování terorismu, Podpora a propagace terorismu, Vyhrožování teroristickým trestným činem, Sabotáž, Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace.

 

TRESTNĚ ČINY PROTI BEZPEČNOSTI ČESKÉHO STÁTU, CIZÍHO STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI:

 

Vyzvědačství, Ohrožení utajované informace, Ohrožení utajované informace z nedbalosti, Trestné činy proti obraně státu, Spolupráce s nepřítelem, Válečná zrada, Služba v cizích ozbrojených silách, Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu.

 

Pachatelé těchto trestných činů musí být souzeni k trestům odnětí svobody, ke ztrátě občanských práv, k propadnutí majetku a k vyloučení ze společnosti (nemožnost již nikdy kamkoliv kandidovat).

Po získání suverenity a převzetí faktické moci budou věcné a organizační záležitosti okamžitě uvedeny v život Národní radou Českého státu.

Platnost a účinnost nabývá tento Dekret I. okamžikem jeho vyhlášení.

 

 

V Praze dne 30. března 2020

 

Národní rada Českého státu

 

 

 

 


 

 

Publikováno na podobné téma:

Sdílet příspěvek:

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Profilový obrázek
Aliance národních sil

1 komentář u „Národní rada Českého státu – Dekret č. I o suverenitě Českého státu

  Profilový obrázek

  AJF

  (1. 4. 2020 - 17:23)

  Dobrý den,
  chci Vám poděkovat, za Vaši práci a připojuji se k Vašemu vyhlášení. Podporuji ji Vás, s důvěrou a poslední nadějí.
  Chci Vám také oznámit, co se děje. Žiji v Nejdku a jsem důchodkyně. V obci máme pobočku,
  Komerční banky. Svévolně ji zavřely. Mě pravidelně chodí starobní důchod na účet N-konta
  a z toho převádím jednotlivé úhrady-poplatky. Jsou to příkazy jednorázové a bezplatné.
  Mohu je vyřídit libovolně a není zde žádné časové omezení. Z účtu si převádím peněžní hotovost na platební kartu. Tu jsem si zřídila vloni 29.10.2019, protože banka zrušila
  hotovostní pokladnu. A nyní rovnou zavřela Komerční banka, pobočku na dobu neurčitou. Nejbližší pobočka je v Karlových Varech. Chci-li důchod, tak musím jet zaplivaným vlakem do K.Var
  a riskovat, že se v hromadném dopravním prostředku nakazím. Použijte prosím, tuto informaci pro zveřejnění. Podobné jednání považuji za skandální. Pochopila bych, kdyby byla pracovní doba upravena, vzhledem k situaci, ale uzavřít pobočku banky svévolně, jak bylo učiněno, tak to je skandální. Takové bankovní služby považuji za nedostatečné a banka by měla být znárodněna do českých rukou. Královské rady, abych použila internetové bankovnictví, tak k tomu mě nic nedonutí. Nemám ho záměrně, protože nemám ani počítač, dostatečně zabezpečený a já sama nejsem žádný počítačový expert a pokud bych si to nechala někým udělat, tak nic není zadarmo. Důchod není nafukovací.

Komentáře nejsou povoleny.