Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vše připraveno a zkonzultováno s rozumnými poslanci i senátory tak, aby se požadavky lidí na vrácení zájmu občanů do správy vody v ČR, zabývaly nejlépe oba petiční výbory Parlamentu ČR.
 
Petice VODA JE ŽIVOT🚰 bude do 14 dnů předložena petičním výborům k projednání. 👏 Obsahuje principy, které občané požadují zavést do správy vody v ČR, aby prioritou všeho, co s vodou souvisí, byly výhradně zájmy lidí, přírody a státu a ne zájmy překupníků a koncernů🤑.
Díky vám máme celkem 29.541 podpisů🖍, z toho fyzických 16.761 a zbytek je v elektronické podobě na internetu.
Pro projednání ve výborech potřebujeme ze zákona 10.000 podpisů, máme jich téměř 30.000 a podpisy na webu sbíráme dál.
 
 
Další věc, je právě aktuálně funkční odkaz na Audioknihu – BUDIŽ VODA. Je to ani nejlepší kniha o vodě, její ochraně a správě, kterou jsem četl. Rozhodně doporučuji.
 
 
Každý může svou kapkou pomoct věci kolem vody napravit. Co můžete udělat?
 

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný
Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
 
Bráníme vodu a prosazujeme vrácení zájmů lidí do správy vody v ČR.
 
 
 
 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.