My jsme se v této zemi narodili, je naše a chceme ji zpět.

Rozhovor, který JUDr. Karel Hais, 1. místopřeseda ANS poskytl Sputniku.

Podali jste Výzvu vládě v souvislosti s novým paktem EU o migraci a azylu. Co vám nevyhovuje v tomto dokumentu, který Evropská komise navrhuje přijmout?

Když bych chtěl být stručný, tak bych odpověděl, že všechno! Migrační vlna, kterou v EU prožíváme, je od samého základu genocidního charakteru, když se opírá o dokumenty OSN a EU, které jasně hovoří o náhradě původního obyvatelstva v Evropě jiným etnikem. Hlubinný stát USA a jim vytvořené loutkové vlády tuto akci společně plánoval desítky let. Prakticky od konce II. Světové války. Fašismus nezanikl koncem této války, ale jen přešel do neviditelných struktur v USA a následně se přeléval zpět do Evropy. Základní pilíře fašismu zůstaly nedotčené.

Jedná se o globální útok proti existenci a suverenitě národních států. Především o útok na slovanské země. Je tragédií, že Slované nejsou schopni se sjednotit.

Žádáme vládu ČR, aby vyslovila zcela jasný a zřetelný NESOUHLAS s novým Paktem o migraci a azylu EU. Občané ČR jsou takzvaně „zabaveni“ a čelí problémům ve spojitosti s falešnou pandemií koronaviru, ale Evropská komise má jako prioritu rozmístění migrantů.

Evropské unii již nevyhovují Dublinské dohody, už ji nestačí k dokončení celého plánu, a proto se snaží v dnešní hektické době využít chaosu a zmatení společnosti k dokončení svých ďábelských představ.

Předmětná výzva není první a pravděpodobně ani posledním projevem nesouhlasu Aliance národních sil. Chceme, aby si občané jasně uvědomili, jakou politickou representaci máme.

 

Evropská komise navrhuje takovéto řešení migračního problému: zatímco část členských států by nadále přijímala migranty na svém území a zajišťovala azylové řízení, další by se na celém komplexu této politiky mohly podílet jinak – financováním azylových středisek nebo ostrahy vnějších hranic EU, pomocí zemím původu, pronásledováním a vyšetřováním pašeráckých sítí, poskytováním materiálních prostředků, lidských zdrojů a podobně. Česká republika a další země, které odmítají otevřít náruč migrantům, by takový koncept nazývaný pracovně „povinná pružná solidarita“ pravděpodobně uvítala? Co si o tom myslíte?

Nelze přistoupit na žádnou hru se slovíčky, která jsou zabalena do rádoby ušlechtilých proklamací, jako je lidskost, solidarita, soucit atd. Jedná se o program, který je postupně naplňován. A má za účel nás zničit – nahradit. Jak můžeme souhlasit s financováním azylových středisek, když nechceme, aby zde azylanti byli? Jak můžeme souhlasit s financováním ostrahy vnějších hranic EU, když subjekty, které by to měly mít na starosti, jsou placeny za to, aby se migranti do Evropy dostali. Vyšetřování pašeráckých sítí nepřichází v úvahu, když tyto sítě plní zadání autorů tohoto šíleného projektu. Kdo by je vyšetřoval? Orgány Evropské unie? Vždyť se její představitelé podíleli na vzniku projektu, jeho organizování a zafinancování!

Vlastních migrantů je mi docela líto, protože si neuvědomují, jakou roli v této špinavé hře sehrávají. S jediným, s čím by se dalo souhlasit, je podpora zemím původu odkud jsou migranti verbováni. Muselo by se však jednat o adresnou pomoc, aby nedocházelo k zneužití.

 

Myslíte si, že vláda na vaše odvolání zareaguje? Když ne, proč se na vládu obracíte?

Žádnou odpověď nečekáme. Státní orgány nereagovaly v minulosti a budou v tom pokračovat i v budoucnu. Na trestní oznámení reagují stylem, že se nic nestalo a poučují nás, že si musíme my sami dávat pozor, abychom se nedopustili trestného činu pomluvy nebo křivé výpovědi. Taková žalostná situace u nás je. Smyslem těchto a podobných aktů z naší strany je, aby se orgány státu jasně profilovaly, na jaké straně stojí a čí vůli plní. Jestli zájmy nadnárodních korporací, hlubinného státu nebo jen kolaborantů s cizí mocí. Rozhodně se však nejedná o zájem České republiky.

Na otázku proč se na vládu obracíme, když víme, že reagovat nebude, bych rád odpověděl také otázkou. Proč se velmoci obrací na naši vládu, když dobře vědí, že žádné změny ve své politice neudělá? Proč se neobrací na skutečnou opozici? Proč podporují nastrčené politické strany, které se jen tváří jako opoziční? Samotné velmoci v rámci vnitrostátní politiky dělají pozitivní kroky, které ovlivňují celý svět. Když to člověk pozoruje, tak je nadšen. Pak se dozví, že představitelé těchto pozitivních proudů jdou za členy naší doslova protektorátní vlády a snaží se vyjednat smysluplné vztahy.

Náš stát je nejzápadnější slovanskou državou. Je na nás činěn obrovský tlak z EU, abychom zanikli. Sídlíme na historickém teritoriu tisíc let. Držíme střed Evropy. Vždy platilo pořekadlo: „Kdo drží Prahu, drží Evropu!“ Je to naše pozitivum i prokletí. Proto tak pozorně sledujeme, co se ve světě odehrává, neboť to, jaké procesy ve světě proběhnou a jak my se k nim postavíme, tak takový bude náš osud.

Na závěr svých odpovědí bych chtěl uvést pár informací, které jsou alarmující a u nás se o nich prakticky nemluví. Ve své činnosti ombudsmana jsem poznal dokonale jak je sociálně ekonomicky složena naše společnost. Celkový počet českých občanů je cca 10 milionů. Z toho je přibližně milion lidí v exekuci, tedy v bídě. Další milion občanů je v chudobě. Obchod s chudobou u nás je velice výnosným obchodem. Exekutoři a pseudopodnikatelé na tíživé situaci svých blízkých vydělávají nehorázné peníze. Nedávno jsem se v Parlamentu ČR zúčastnil veřejného semináře na téma justice a vymahatelnost práva. V jednom příspěvku zazněla burcující informace. Týkala se toho, že v našich věznicích je až 40% nespravedlivě odsouzených.

Podle mého názoru se na stavu naší společnosti podepsala koncepce liberálně korporátního kapitalismu, kterou jsme začali realizovat po roce 1989. Koncepce dluhové politiky nás zavedla k obrovskému státnímu dluhu, vnitřnímu dluhu a zadlužení jednotlivých občanů. Jedná se o dluhy, které nelze splatit. Výroba nekrytých peněz a tvorba peněz z úroků nás dostala do područí nadnárodních korporací a cizích států. Stát nemá pod kontrolou naší ekonomiku, protože výrobní prostředky se předaly do rukou cizích subjektů. Toto vše zapříčinilo situaci, ve které se náš stát nachází. Vstup do EU nás stál biliony korun, když jsme se museli vzdát celých průmyslových a zemědělských odvětví, abychom neohrozili ekonomiku ostatních členských států – viz. Přístupové protokoly k EU.

Celková situace zapříčinila seskupování lidí do opozičního celku, kterému říkáme Aliance národních sil. Chceme, abychom se vyvázali ze všech zahraničně politických vazeb, které nás vmanipulovali do role kolonie.

My, jsme se v této zemi narodili. Je to naše země a chceme ji zpět.

 

Rozhovor naleznete ZDE.

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.