Moravská teorie jako rozbíječ republiky

V současnosti před sčítáním lidu jsme svědky plakátů a výzev typu „Nejsu Čech!“ – „Prihlašte moravskou národnost a moravský jazyk“ a podobně. Tvůrci těchto výzev snad nikdy řádně nestudovali dějiny vlastní země a vývoj vlastního jazyka. Proč? Protože jinak by nemohli veřejně publikovat takové pavědecké výzvy.

Je nepopíratelným faktem existence tzv. „Velké Moravy“. Archeologové, historikové pojímají vznik, vývoj a zánik této společenské entity v rozmezí pojmů „kmenový svaz až raně feudální státní útvar“. Je faktem že tzv. Velká Morava byla jak kmenovým svazem slovanských kmenů označovaných v některých kronikách jako „Marharii, Moravané“, přičemž kmen Moravanů měl sjednotit kmeny další, jako Holasice, Slezany a též některé kmeny v Čechách, na Slovensku i v Pannonii. Archeologové i historikové raného feudalismu se shodují na státní formě knížectví pod vládou moravských Mojmírovců, kteří jsou historicky doloženi a mají též své mytologické zbrazení ve znojemské rotundě sv. Kateřiny. Ovšem nevíme nic o etnogenezi entity, která se nazývá dnes „moravský národ“! Nevíme rovněž nic o genezi slovanského jazyka, který bychom mohli nazývat „moravským jazykem nebo moravštinou“!

Vztahovat etnografické poměry pozdního středověku a novověku na území Moravy na etnogenezi moravského národa a jazyka je pavědecké míchání historických reálií s přáním vytvořit moderní moravský národ.

Dále je hluboce rozšířenou nepravdou, že Čechové „ukradli Moravanům stát a jazyk“. Tato pavědecká teorie je dnes některými vydávána za historickou pravdu. Čechové nic nikomu neukradli a neukradli Moravanům ani území ani jazyk.

Jak to tedy bylo? Fakta historie jsou nepopiratelná!

Velká Morava jako prestátní útvar nevydržela vpád Maďarů do Karpatské kotliny. Velká Morava zanikla v rozmezí let 907 - 1055 (nejčastěji bývá uváděn rok 907 ‒ některými badateli rok 1055). To nemohou popřít ani nejfanatičtější zastánci „kontinuty Moravy do dnešní doby“. Tím se ovšem nepraví, že by jednotlivá opevněná centra byla zničena naráz!

Některá hradiště byla začleněna do vznikající infrastruktury raně feudálního českého státu, jenž se stal fyzickým i státoprávním nástupníkem Velké Moravy. Byl to proces trvající zhruba dvě století. Nemáme žádné důkazy, že by se slovanské obyvatelstvo Moravy nějak masově bránilo začlenění do vznikajícího českého knížectví. Navíc tu byla etnická sounáležitost s českými kmeny. Že tyto různé kmeny hovořily svými dialekty bylo přirozené a nikdo to nepopírá. Tyto dialekty pak vývojem spolu s vývojem nástupnické státnosti českého knížectví splývaly do pozdějšího středověkého českého jazyka s trvajícími nářečními typy. Nemáme ovšem žádné důkazy o tom, že by se paralelně vyvíjely „jazyk český“ a jazyk moravský“ jako zvláštní etnické jazyky!

Tvůrci „moravského národa“ a „moravského jazyka“ svévolně míchají etnografické (národopisné) projevy s projevy etnickými (národními) ‒ a to je velký rozdíl!

Lidově velmi zjednodušeně podáno, je to asi tak, jako bychom chtěli mluvit o Hanácích, moravských Slovácích, Valaších, Horácích jako o „moravských národech“, což – jak každý soudný člověk uzná – je holý nesmysl. Pouze umělci jako pan Polívka mohou vyhlašovat mytologická „Valašská království“ nebo – jako to bylo kdysi u básnika Bystřiny – „Sůchovskou republiku“! Stejně tak by mohli Jihočeši vyhlásit „Doudlebské království“, Západočeši „Chodskou republiku“ apod. Moravští fundamentalisté tak dokonale míchají národopis s národní politikou!

Celý tento galimatyáš má žel své kořeny ve zrušení zemského uspořádání První republiky.

V tomto naprosto pochybil režim roku 1948 ‒ a následné režimy z těch či oněch důvodů ignorovaly původní zemské uspořádání První ČSR. Ke své škodě a ke škodě republiky! Tyto příčiny však neměly nikdy nic společného s popíráním etnografické specifičnosti Moravy a Slezska (na něž rovněž nelze zapomínat). V tomto smyslu poúnorový režim zrušil Zemi Moravskoslezskou! Několikrát realizované krajské uspořádání nikdy nevedlo k vyrovnání specifika Čech, Moravy a Slezska. Bylo a je neústrojné, nerespektující přirozené spádnice a potřeby regionů. A v tom je zakopán celý pes – nikoli v popírání neexistujícího „moravského národa“ a „moravského jazyka“.

Moravští národovci si neuvědomují – nebo nechtějí uvědomovat (!) – geopolitické hrozby, které jejich počínání nutně přináší pro celý stát! Protože na „moravský separatismus“ velmi libě reagují zahraniční nepřátelé republiky.

Jestliže dokonce některé politické odštěpky moravského hnutí hledaly spojence v Dolních Rakousích nebo i u Lichtenštejnska (!), svědčí to jen o tom, jak se tito odštěpenci vzdálili původním záměrům o jakési „svébytnosti Moravy“. Nebo snad chtěli nechat pohltit Moravu Rakušany nebo Lichtenštejny???

Proto apeluji na rodilé Moravany – nepřihlašujte ve sčítání ani moravskou národnost, ani moravský jazyk – protože oba dva tyto fenomény neexistují.

Český stát, česká národnost není a nebyla nikdy nějakým ukradením moravské identity! Nikdy nebyla výmyslem nějakých „obrozenců 19. století“, jak je dnes módní říkat od popíračů českého národa! Český stát a český národ projevující se v různých etnografických skupinách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, se sjednocoval po tisíciletí. Proces vytvoření národa není žádný umělý projekt ani politický mýtus, jak to hlásají někteří filosofové, nepřihlížející k historickému vývoji. Etnogeneze jsou staleté, ba tisícileté procesy.

Germáni Německa se sjednocovali nejméně dvě tisíciletí. Anglosasové, Keltové, a Normani rovněž. Francouzi a Italové jakbysmet. Ani Češi a Slováci nevznikali nějakým manifestem obrozenců! Vznikalli tisíciletým vývojem a nyní chtějí moravští národovci trhat tento proces ve jménu nové iredenty? Vždyť i ten kníže Svatopluk Velké Moravy jim nestojí na Moravě, ale v Bratislavě spolu s velkomoravskou basilikou.

Moravané, vzpomeňte si na otce národa, Františka Palackého, jenž o sobě prohlásil: Jsem Čech rodu moravského! A na Jana Amose Komenského, který volal ne k moravskému, ale k českému národu, ať se vláda jeho věcí do jeho rukou navrátí!

Jiří Jaroš Nickelli, Spol. L. Svobody, Brno

 


 
 

Autor příspěvku: ans

2.4 8 hlasů
Ohodnoťte článek
9 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Cincila
Cincila
12. 4. 2021 12:11

Mrzí mne, že právě ANS se stala hlásnou troubou takového trouby, který staví na zmanipulované oficiální historii, která vše slovanské a moravské potlačila. Smutnou rolí Čechů je Moravany, potomky Slovanů, jako národ postupně eliminovat.
V genofondu Čechů už mnoho slovanské krve nebude a když, tak více jihoslovanské. Zato židovské krve je tam dostatek, proto mají Moravané mnohem blíže ke Slovákům, než k Čechům. Patříme ke stejné slovanské skupině, Češi ne.
Měli byste si raději přečíst knihy paní Grobcové.

VODASTANA
VODASTANA
10. 4. 2021 21:04

Dobrý den přeji zde se dozvíte o tom chytrolínovi,ano v jistých věcech které publikuje má pravdu,ale v tomto článku je vedle jak ta jedle, pze tzv.Morava její státnost je daleko starší než uvádí archeologové a i historici http://jaros.nickelli.sweb.cz/

VODASTANA
VODASTANA
Odpovědět  ans
10. 4. 2021 21:08

Dobrý den přeji zde se dozvíte o tom chytrolínovi,ano v jistých věcech které publikuje má pravdu,ale v tomto článku je vedle jak ta jedle, pze tzv.Morava její státnost je daleko starší než uvádí archeologové a i historici http://jaros.nickelli.sweb.cz/

QIP
QIP
10. 4. 2021 14:34

Tady takovej blabol psal opravdu nekdo,kdo si k podpisu pod clankem napise,ze je z Brna ? Stydim se za tohoto cloveka,ktery zije ve stejnem meste.Je to ostuda a cerna ovce naseho mesta.

VODASTANA
VODASTANA
Odpovědět  QIP
10. 4. 2021 21:08

Dobrý den přeji zde se dozvíte o tom chytrolínovi,ano v jistých věcech které publikuje má pravdu,ale v tomto článku je vedle jak ta jedle, pze tzv.Morava její státnost je daleko starší než uvádí archeologové a i historici http://jaros.nickelli.sweb.cz/

Cincila
Cincila
7. 4. 2021 22:07

No, to jste tomu tedy dal naprdel, blábolte si se svojí pavědou cokoli, já jsem Moravan a s Čechy nemám, kromě republiky a jazyka, nic společného! A ten „český“ jazyk vznikl kodifikací moravského jazyka z Bible Kralické …

VODASTANA
VODASTANA
Odpovědět  Cincila
10. 4. 2021 21:08

Dobrý den přeji zde se dozvíte o tom chytrolínovi,ano v jistých věcech které publikuje má pravdu,ale v tomto článku je vedle jak ta jedle, pze tzv.Morava její státnost je daleko starší než uvádí archeologové a i historici http://jaros.nickelli.sweb.cz/