Mnichovská konference 2020 bez Putina, ale s jeho neviditelnou účastí

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS, poskytla rozhovor pro server Sputnik. Přinášíme v plném znění…

Ruský prezident Vladimir Putin se letos nezúčastní prestižní mezinárodní mnichovské bezpečnostní konference, kde se neformálně diskutuje o otázkách války a míru. Mezi jejími účastníky bude ovšem na 60 ministrů zahraničí a 40 ministrů obrany a dalších členů vlád.

 

Chybět mezi nimi nebude Mike Pompeo, Sergej Lavrov, čínský ministr zahraničí, zúčastní se také francouzský prezident Macron, kanadský premiér Trudeau. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Něčajev se domnívá, že v projevech na konferenci bude věnována značná pozornost dvěma tématům – 75. výročí konce 2. světové války a vznik OSN. Předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová souhlasí, že by osvobození od nacizmu k agendě konference mělo patřit. Svůj názor sdělila v rozhovoru pro Sputnik.

Vítová: Světoví politici by měli zrekapitulovat uplynulých 75 let od konce 2. světové války, protože to je tři čtvrtě století – a tedy výročí. Měli by jednoznačně ocenit nehynoucí historické zásluhy Rudé armády a tehdejšího Sovětského svazu na osvobození světa od nacismu. Měli by přestat už konečně hrát divadýlko o tom, že Hitler byl tak zlý a schopný, že dokázal sám a bez pomoci západních ekonomických průmyslových koncernů, bank a vlád zničit půlku světa a de facto zabít 60 milionů lidí. To ovšem samozřejmě většina zástupců pozvaných zemí neučiní a naopak budou své divadýlko hrát i dalších 25 let – až do stého výročí. A mnozí z nich budou tajně snít o rozpoutání 3. světové války. Měli by se však dohodnout na světovém míru – to by ale o něj museli mít skutečný zájem. Jenže mír nenese zisky pro zbrojařský průmysl a destrukce zemí a mrtví lidé jsou daleko výnosnějším artiklem. Přinášejí jim totiž zisk – a zisk je bůh  stávajícího kapitalistického parazitického systému. Politici by si však měli vzít k srdci 43. zprávu Římského klubu z roku 2017, v níž se uvádí, že neoliberální kapitalistický systém je cestou do pekel a zničí celou světovou civilizaci a pak už ani žádné OSN nebude potřeba. Viz „Pojďme na to!“

Sputnik: Očekáváte, že na této konferenci uslyšíte hlas české diplomacie? Pokud ano, v jakých otázkách? Jaké názory by mohla Česká republika zastávat? 

Absolutně neočekávám, že by zástupce vlády ČR měl nějaký vlastní názor. Očekávám jen (a nejen já), že bude jako vždy zcela servilně podporovat všechny západní mocnosti – nejvíce názory a stanoviska  USA a Německa. 

Šéf mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger tvrdě kritizoval Evropskou unii za její neschopnost udělat cokoliv pro mír v Sýrii. Řekl, že ty stovky politiků, kteří se zúčastní mnichovské konference, by nám a sobě měly odpovědět, proč není možné zastavit hrůzy, které se odehrávají v sousedství Evropy. Podle něj je selhání mezinárodního společenství během téměř devíti let bojů v Sýrii neodpustitelné. Co vy na to? 

Naprosto s jeho slovy souhlasím. V Evropské unii ale není sebemenší politická vůle po míru v Sýrii. EU jede podle plánu OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, kde se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů. OSN světu sděluje, že v příštích 50 letech budou populace prakticky všech zemí Evropy čelit úbytku a stárnutí populace a že nové výzvy budou vyžadovat komplexní přehodnocení mnoha zavedených politik a programů, včetně těch, které se týkají mezinárodní migrace. Jinými slovy válka v Sýrii a na Blízkém východě obecně Evropské unii vyhovuje, protože tak může obhájit příliv migrantů, kteří utíkají před válkou, kterou jim v jejich zemích EU – sice nepřímo – ale přesto tak  „hezky“ spoluorganizuje. 

Vladimir Putin přednesl svůj slavný mnichovský projev na bezpečnostní konferenci v roce 2007. Jeho prohlášení se západním politikům zdálo jako hrozba nebo alespoň varování. Hlavní teze projevu prezidenta Ruské federace zněla „pro moderní svět je unipolární model nejen nepřijatelný, ale vůbec nemožný“. Putin veřejně zpochybnil dominanci Spojených států s tím, že Washington nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby mohl vnucovat svůj názor světu. Mnoho lidí věří, že tato řeč změnila svět. A jak vy sama dnes tuto řeč vnímáte?

Možná řeč Vladimira Putina změnila svět, ale rozhodně nezměnila záměrnou slepotu a spontánní podlézavost českých vrcholných politiků vůči silným západním zemím. Náš sluhovský establishment se chová stále tak, jakoby Vladimir Putin hrách na stěnu házel. Tehdejší český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dokonce zcela nelogicky usoudil, že si prý ruský prezident nárokuje postavení bývalého Sovětského svazu – přestože Putin hovořil přesně o opaku. A také Schwarzenberg řekl, že prý ruský  prezident si neuvědomuje, že Rusko není jedinou zemí, která podniká kroky k zajištění bezpečnosti. Všichni vrcholní politici v ČR totiž stále dělají, jako že věří tomu,  že USA a NATO podnikají kroky k zajištění „něčí“ bezpečnosti. Nikdo z nich na adresu jednoznačné vojenské agresivity USA a NATO ve světě neřekne ani Ň. Prostě máme v ČR všichni povinnost hrát hru na „Císařovy nové šaty“ – a nevidět zjevné. 

Poprvé se ukrajinský prezident Zelenskyj zúčastní mnichovské bezpečnostní konference. Jak to může ovlivnit agendu konference, její samotnou tonalitu?

Prezident Ukrajiny bývá někdy označován za tzv. manažera zkázy – jistě tedy tuto svoji specializaci předvede i na mnichovské konferenci. Ale je to přesně ta role, pro kterou byl vybrán, mediálně prosazován a politicky pěstován. Musí tedy svoji roli poctivě naplňovat i na mezinárodní scéně – jinak by se jednalo o špatnou investici těch politických kruhů, které ho prosazovaly. Podle mého názoru se tedy od něj očekává hrubý útok na Ruskou federaci, možná i první výkop lživě interpretované historie o 2. světové válce. To bude patrně jeho hlavní úkol v Mnichově – aby byla vidět ta „nejednotnost“ v názorech na historii 2. světové války. K takovému aktu potřebují západní mocnosti mouřenína, aby se měly od čeho takzvaně odpíchnout…. No, a pak se mohou přidat i další evropské (nyní koloniální) státy – viz Usnesení EP o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války.

Jana Petrova. Sputnik Česká republika

 


 

 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.