Manipulativní argumentace v petici ZA ODSTRANĚNÍ POMNÍKU maršála Koněva v Praze 6

Na webové stránce e-petice zveřejnil petiční výbor konspiračních teoretiků v sestavě Ing. Helena Frankenbergerová; Ing. arch. Alexander Holub, a RNDr. Radim Špaček petici, ZDE [1], kterou do 13. září 2019 podepsalo 2423 lidí.

 

Pozadí útoku na sochu maršála Koněva

Právní analýzu na odstranění sochy maršála Koněva vypracovala údajně obří právnická firma Squire Patton Boggs. Od roku 2013 ovšem pro tuto kancelář pracuje otec starosty Koláře, lobista, zákulisní hráč a kariérní diplomat pan Petr Kolář. [2]

Petice za odstranění pomníku maršála Koněva v Praze 6 je trvalým prodlužováním nacistické lži, pomluvy a prodlužováním staletí trvajícího tažení proti slovanským národům. Postupně ale „Pravda vítězí.“ Například pravda o Katyňském masakru. Podle Evropského mezinárodního soudu pro lidská práva nemá Rusko na svědomí vraždy v polské Katyni [3] [4]

Podívejme se ve zkráceném přehledu jak za odstranění pomníku maršála Koněva argumentuje petiční výbor:

 1. Argument: „Vojska pod jeho (tj. Koněvovým) vedením zachránila 9.5.1945 Prahu před zničením je prokazatelně v rozporu s realitou“
 2. Argument: „Bombardování Mladé Boleslavi (z rozkazu Koněva) den po válce“
 3. Argument: „Až o polovinu vyšší ztráty v jeho (Koněvově) jednotkách během II. světové války než u sousedních frontů.“
 4. Argument:„v roce 1980 šlo již výhradně o symbol poroby Československa sovětským impériem“
 5. Argument: „potlačování odporu proti Rudé armádě na Ukrajině v roce 1917“
 6. Argument: „boj proti československým legiím na sibiřské magistrále v roce 1919“
 7. Argument:na podzim 1956 velel sovětským vojskům při krvavém potlačení maďarského povstání – dva a půl tisíce obětí“
 8. Argument: „pod ochranou vojsk Koněva byla postavena berlínská zeď 1961“
 9. Argument:podíl na zpravodajské přípravě okupace v roce 1968“
 10. Argument: „donášel na své spolupracovníky i velitele, včetně Vasilevského a Žukova.“

 

Některé argumenty petice byly zveřejněny na Novinky.cz [5]

Podívejme se nyní na argumenty petice podrobněji. Je to slabota.

 

 1. Argument: „Vojska pod jeho (tj. Koněvovým) vedením zachránila 9. 5. 1945 Prahu před zničením, je prokazatelně v rozporu s realitou, neboť kapitulaci německých jednotek v Praze přijal již 8. května vojenský velitel Prahy generál Kutlvašr.“

 

Vyvrácení: Konec války na papíře neznamená skutečný konec války.

Zdůvodnění: Na papíře skončila válka 7. května 1945 podepsáním bezpodmínečné kapitulace ve francouzské Remeši. Originál viz [6]. Ale nacisté byli odhodláni vraždit Slovany i po podepsání kapitulace. Například Český rozhlas zveřejnil (citace): „Jinde už slavili mír, v Slivici na Příbramsku ještě 11. května běsnili esesáci.“, „Běsnící nacisty zastavil až příchod Rudé armády.“[7] Kapitulace měla platit od 8. května 23:01 hod. Jinak řečeno, Západ souhlasil s vyvražďováním Slovanů i po podepsání bezpodmínečné kapitulace 7. května 1945. Západ nás zradil v Mnichově 1938 a Západ nás také zradil při podpisu kapitulace. Bezpodmínečná kapitulace je bezpodmínečná kapitulace a nikoliv kapitulace s podmínkou platnosti od určité doby. Technické možnosti umožňovaly i tehdy zprávu rozšířit radiem, jak to učinil Koněv.

Svoje odhodlání dále bojovat nacisté demonstrovali tím, že na výzvu Koněva nereagovali. „Před dalším postupem (8. května od čáry Duchcov -Teplice) informoval Koněv rádiem jednotky armád Mitte (Střed) o podrobnostech kapitulace a žádal je, aby se vzdaly. Na splnění podmínek bezpodmínečné kapitulace jim dal tři hodiny. Odpověď nedostal.“ (Rudá armáda v Praze: opožděné osvobození [8]). Z vývoje válečné situace bylo nacistům zřejmé, že válka je prohraná, ale vraždili do poslední minuty. Podnítilo je k tomu také zákeřné a zrádné chování Američanů, kteří s nacisty jednali za zády Sovětů ve Velichovské misi – viz informace Trasa vedoucí až 200 km za dohodnutou sovětsko-americkou demarkační linii … Rudá armáda o misi neměla žádné tušení[9].

Bez tlaku Rudé Armády by se nacisté generálu Kutlvašru nevzdali. Bez strachu ze spravedlivého trestu za svá zvěrstva by na západ neutíkali. Praha v tom hrála centrální roli, protože přes Vltavu stálo hodně mostů. A každý vojenský útvar, zdůrazňuji každý, který se postavil nacistům, přispěl k záchraně Prahy před zničením. Ze severu se od Berlína valila Koněvova armáda, která se rozdělila na dvě větve. 4. tanková armáda generála Leljušenka dorazila k severozápadnímu okraji Prahy, zatímco 3. tanková armáda generála Rybalka postupovala přes Teplice a Terezín k severnímu předměstí.

Z východu dorazily ukrajinské jednotky maršála Malinovského a také československé jednotky generála Ludvíka Svobody (10. května). Při osvobozování Prahy padlo 300 Vlasovců, zatímco rudoarmějců odhadem 30 [10]. Při Pražské operaci položilo život 49 348 rudoarmějců . [x7] Ještě dva dny po osvobození Prahy se ale bojovalo na Moravě.

 

Nízkou hodnotu svého podpisu na papíře a míru svého pokrytectví dokázali sami autoři petice v dalším argumentu.

 

 1. Argument: „Bombardování Mladé Boleslavi den po válce, kdy pouze proto, aby zabránil německým oddílům v přesunu do americké zóny, nařídil (Koněv) svrhnout cca 50 tun bomb na město a okolí – přes 500 obětí.

 

Vyvrácení: Manipulace spočívá v tom, že se neuvádí důvod náletu, nýbrž pouze úkol!

Zdůvodnění: Nacistická vojska totiž i v tomto případě neplnila bezpodmínečnou kapitulaci. Podle článku na idnes [11]: „8.5.1945 ve 23:01 středoevropského času (přesně takto je to uvedeno v kapitulačním protokolu [2], ať už byl podepsán v Remeši nebo v Karlhorstu u Berlína) měly všechny německé jednotky ukončit jakoukoliv činnost, odložit zbraně a spořádaně čekat na místě, až je někdo vezme do zajetí.“ Ale to právě Wehrmacht a nacisté neplnili.

Vyvrácení: Zabito bylo 350 ustupujících nepřátelských vojáků a civilistů a 150 místních obyvatel. Bombardování se soustředilo na silnice, kde se pohybovaly ustupující nepřátelské jednotky a 350 nácků určitě nebyly „oběti“. Petiční výbor na nás používá fígl, kdy z nácků (agresorů) dělá oběti. Esesáci cestou vraždili civilní obyvatelstvo a zohavené mrtvoly házeli do rozbombardovaných domů.

Pro petiční výbor a jim podobné uvádíme fakta v tabulce:

Útočník: sovětské letectvo

Datum: 9. 5. 1945
Čas: kolem 10. hodiny dopolední
Důvod: neplnění kapitulačních podmínek
Úkol: zabránit nepříteli v ústupu
Počet letadel: 4 vlny po 5 až 9 strojích Pe-2
Svrženo pum: 30 tun (odhad)
Oběti na životech: 500, z toho 350 ustupujících nepřátelských vojáků a 150 místních obyvatel

 

 1. Argument: „Až o polovinu vyšší ztráty v jeho (Koněvově) jednotkách během II. světové války než u sousedních frontů.“

 

Vyvrácení: Válka není sportovní mač, kde si soupeři po utkání podají ruce a vymění vlaječky,

Zdůvodnění: nýbrž velmi krutý boj na život a na smrt.

 

Argument č. 4 si ponecháme na konec.

 

Argumenty 5 až 10 jsou argumenty ad personam, tj. argumenty, které, stejně jako v argumentu ad hominem, jsou zaměřeny na osobu protivníka. Ale ad hominem obsahuje odkaz na téma polemiky, totiž například kdo osvobodil Prahu a Československo od nacismu, zatímco argument ad personam nic takového neobsahuje. Například Argumenty 5. a 6. s Druhou světovou válkou nesouvisí.

 

 1. Argument: „potlačování odporu proti Rudé armádě na Ukrajině v roce 1917“

 

Vyvrácení: 5. argument s 2. světovou válkou nesouvisí,

Zdůvodnění: protože 2. světová válka se uskutečnila až v letech 1939-1945 

Poznámka: Petiční komise usuzovala na souvislost s 2. světovou válkou. O tom svědčí obrat „výraz spontánního vděku obyvatel Prahy za osvobození od nacismu“ ve 4. argumentu.

 

 1. Argument: „boj proti československým legiím na sibiřské magistrále v roce 1919“

 

Poznámka: Je pravdou, že Koněv byl v rudogvardějské jednotce a v létě 1919 během občanské války v Rusku působil jako komisař obrněného vlaku na sibiřské magistrále a že ve stejnou dobu československé legie bojovaly na Sibiři. Podobně bychom ale mohli říci, že Klement Gottwald bojoval proti Ludvíku Svobodovi, protože Svoboda byl legionář a Gottwald rakouský voják [12]. Ale to je demagogické argumentování. Demagogie dovedně řadí pravdy tak, aby se jevily jako důkazy a argumenty, ačkoli jimi nejsou. Demagogie je použití logiky ve spojení s pravdami bez logické vazby, protože se neuvedou podstatné souvislosti [13]. Jaké byly tyto podstatné souvislosti? Podstatnou souvislostí byl „Obrovský vliv v místních sovětech a jednotkách Rudé armády získali Maďaři a Němci, na mnoha místech tvořili až 80 % jednotek, nepřátelští vůči Československým legiím.“ [14], což spíše mluví proti účasti Koněva v bojích proti legiím. Mohli by autoři petice uvést zdroje, které by dokazovaly účast Koněva v bitkách s československými legiemi?

 

 1. Argument: na podzim 1956 velel sovětským vojskům při krvavém potlačení maďarského povstání – dva a půl tisíce obětí“

 

Citát z žaloby Aliance národních sil: „Co se týče potlačení maďarského povstání v roce 1956, tak tato operace šla zcela mimo jeho působnost. Byť byl velitelem vojsk států Varšavské smlouvy [15], která byla podepsána teprve v roce 1955.  Zásah realizovali maršálové a generálové jednotlivých druhů sovětských vojsk pod velením jiného maršála, Žukova – mimochodem v té době neotřesitelnou vojenskou mezinárodní autoritou.“ [16]

Proč se díla chopil Žukov, nebo proč byl vybrán Žukov, souvisí s tím, že se mu podařilo odstranit „sionistickou chobotnici“ žida Beriju. Detaily jeho akce jsou popsány jinde a nebudeme polemikutěmito událostmi zatěžovat.

Podle jiných pramenů vzniklo maďarské povstání jako reakce na maďarské židovské komunisty, kteří se vraceli z Moskvy a chápali se moci samozvaným obsazováním centrálních úřadů.

Citát: „Maďarské události z roku 1956 byly válkou mezi židy a Židy, světoví sionisté se pokusili odstavit od moci maďarské Židy dosazené Josifem Stalinem.

Sovětská armáda naštěstí povstání potlačila, protože jinak by se tato zvěrstva rozšířila i do Polska. Jenže, při pohledu na manifest z roku 1956 si uvědomíte, že je psaný rukou ze zahraničí. Toto nepsali Maďaři a už vůbec ne nezletilé anebo sotva zletilé děti ze středních a vysokých škol, to vám snad všem dojde. Narativ manifestu je doslova okopírovaný z dnešních moderních globalistických pamfletů, které jsou šířeny neziskovkami během mohutných demonstrací, na kterých aktéři útočí na prezidenta a přejí mu smrt.

Stejná slova slyšíme i dnes o tom, že mladí lidé by měli rozhodovat o klimatu a zapojovat se do politiky, stejně jako bylo v roce 1956 uvedeno v manifestu pučistů. A víte proč je v těch dokumentech a manifestech taková shoda? Protože převrat v Maďarsku v roce 1956 i převraty dnes a nedávno na Majdanu řídí stejní lidé, světoví sionisté. Globalizace je nástrojem sionismu a předchozího trockismu. Je to cesta, jak světový žid chce přijít k majetkům za “tvrdé” peníze, které si ale sám tiskne ve FEDu, a za dluhový úpis k majetku států. V roce 1956 to byl uran, to nejdůležitější pro světové sionisty v éře atomového věku, který v 50. letech začínal.

A znovu jsme u toho, kdo byl hlavní obětí povstání v Maďarsku v roce 1956? Koho odstranil Nikita Chruščev od moci? Maďarské Židy! Světový žid se chtěl pomocí revoluce dostat k majetkům maďarského Žida. A jemu šel po krku. A to je to největší tajemství té údajně slavné Maďarské revoluce. Jedni židé se světovým zázemím v cizině chtěli majetky a nerostná bohatství, která kontrolovali maďarští Židé ve vládnoucí dělnické partaji, která měla od Stalina úkol národní bohatství používat pro budování Maďarska bez zadlužování u sionistických bank ve světě za jejich “tvrdý” dlužní úpis.

A koho pověřit revolucí? Kdo se v procesech řízení pověřuje revolucemi? No přece diletanti! Nezkušené děti, nezkušení mladíčci, dosazené loutky chazarského původu. Do čela je postaven Chazar, který byl v židovské vládě a přiučil se. Vyberou kádra, který není Žid, není chasidský a svěřímu boj proti Rusku, proti Sovětskému svazu, proti carovi, to je jedno, prostě jde o Rusko a ruské Židy a jejich majetky v Rusku. Moc Ruska, rakety Ruska, uran Ruska, nezdolnost Ruska.“ [x1]

 

 1. Argument: „Pod ochranou vojsk Koněva byla postavena berlínská zeď v roce 1961.“ 

 

Vyvrácení: V argumentu se opět uvádí polovina pravdy – totiž pouze úkol a nikoliv důvod.

Zdůvodnění: Tím důvodem bylo ničení hospodářství NDR, špionáž proti vládě NDR, špionáž proti sovětské armádě, únosy lidí, sabotáže, lanaření vědců a techniků, kteří během noci mizeli apod. Například společná akce výzvědných služeb (americké CIA a britské MI5) s názvem Operation Gold. Tato operace spočívala v tom, že se z amerického sektoru vykopal tunel (476 m) do východoněmecké čtvrti Alt-Glienecke, kde podél silnice probíhaly důležité telefonní linky mezi velitelskými centry východoněmecké a sovětské armády a vládní linky až do Moskvy. Na konci tunelu byla zvukotěsná místnost, odkud se rozhovory snímaly. Následně se přehrávaly dalším analytikům. Celkově informace zpracovávalo 300 lidí [17].

Na obrázku zvukotěsná centrála, odkud se hovory odkloňovaly na další zpracování.

(https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gold)

 

Počínaje květnem 1955 začalo odposlouchávání a trvalo dalších 11 měsíců a 15 dní. Milióny dolarů investované do Operation Gold byly ale k ničemu, protože sovětská vláda o tunelu věděla. Prozradil ho agent George Blake. Špionážní činnost Američanů ale KGB neodhalila proto, poněvadž Blake byl důležitější než prozrazované informace. Odhalení tunelu by vedlo k jeho prozrazení. Musel proto zůstat v utajení. Zda sovětské vedení do zpráv občas zamíchalo dezinformace, nemohu posoudit, dovedu si ale představit, že strategické informace se po těchto linkách nepředávaly.

V pozadí všech amerických akcí a zdůvodnění je zvrhlé a chorobné přesvědčení Američanů (původně Evropanů), že mají právo vtrhnout na cizí kontinent či do cizích zemí a ty okupovat.

V dubnu 1956 příval deště porušil telefonní spoj. Nastala příležitost osvobodit Blake(a) z psychického napětí, ze strachu z prozrazení. Sověti vyslali spojaře, který „náhodou“ zjistil místo „přerušeného spojení“, tj. napíchnutí telefonního kabelu a při sledování odposlouchávacích kabelů se odkryla výztuž tunelu. Autogenem vytvořený otvor byla tak tichá práce, že ji Američané nepostřehli a najednou stáli tváří v tvář rudoarmějcům. Chytit je se ale Sovětům nepodařilo, protože Američani stačili utéci. Ale i tak to byl velký úlovek, který Chruščov patřičně využil při návštěvě Velké Británie a v OSN. Později, 1961, byl Blake prozrazen polským zrádcem Slovanů Michałem Goleniewskim [18], který ze Sovětského svazu utekl k Američanům. Na 42 let odsouzenému Blakeovi se z vězení po pěti letech podařilo utéci a natrvalo se usídlil v Sovětském svazu. [18] [19] [20] [21]. Když škody způsobované lanařením a verbováním pracovních sil z Východu na Západ dosáhly od konce války do 1960 neúměrné míry – přes zelenou hranici utekly 3,454 milióny obyvatel NDR – přikročila vláda Waltra Ulbrichta ke stavbě zdi a zavedla v Berlíně mezistátní provoz, tj. ukončila volný pohyb osob. Situace eskalovala tak daleko, že Západ zareagoval silově a poslal k berlínsko-berlínským hranicím tanky. Ještě před několika lety existovalo video, které ukazovalo provokace Američanů, totiž jak najíždějí tankem několikrát za sebou na demarkační linii, zůstanou na ní stát a jakou radost jim to způsobuje. Video se mi bohužel napodruhé již nepodařilo nalézt.

 

 1. Argument „podíl na zpravodajské přípravě okupace v roce 1968“ je konspirační teorie.

 

Údajný podíl maršála Koněva na okupaci 68 patří mezi časté a opakované pomluvy.

V roce 1968 byl jednak mimo službu, jednak 1970 odmítl „převzít titul hrdina ČSSR, který mu udělil normalizační režim“, čímž „nepřímo, ale jednoznačně, tuto invazi odsoudil!“ [x2]

 

 1. Argument: „Donášel na své spolupracovníky i velitele, včetně Vasilevského a Žukova.“

 

Taková argumentace by přece musela potěšit každého vojáka německé branné moci (Wehrmacht) 🙂 Rozvracení armády je přece vždy cílem protivníka. Tak proč to petiční výbor uvádí? Chtějí tím poukázat na údajně „bídný a pomlouvačný“ charakter Koněva?

 

A nakonec 

 

 1. Argument: „…v roce 1980 šlo již výhradně o symbol poroby Československa sovětským impériem“

 

Vyvrácení: Konspirační petiční výbor sice správně pochopil účel pomníku, totiž „považovat jej za výraz spontánního vděku obyvatel Prahy za osvobození od nacismu“, ale z neznalosti faktů, nebo neschopnosti je vyhodnotit, nebo záměru, zmanipuloval účel pomníku do opaku.

Zdůvodnění: Výbor totiž napsal: „Pomník maršála Koněva, vystavěný v roce 1980, v žádném případě nelze považovat za výraz spontánního vděku obyvatel Prahy za osvobození od nacismu – v roce 1980 šlo již výhradně o symbol poroby Československa sovětským impériem.“ Udělat ze symbolu osvobození Československa – respektive Prahy – symbol poroby, je dokonalé chucpe. Petiční výbor rozšířil argumentaci nade všechny meze, když hovoří o „sovětském impériu“.

Sovětské impérium tehdy ovládali Židé a nikoliv Rusové, jak o tom píše Grigorij Klimov ve své publikaci Boží národ, a již vůbec ne Rus Koněv.

Zdůvodnění musíme provést zeširoka, z hlediska několika stovek let. Následující mapy ukazují rozšíření slovanských kmenů ve střední a východní Evropě. Rozšíření se kryje s genetickými výzkumy [x3] [x4] a mapy tak nejsou pouhé obrázky. Současné slovanské státy pokrývají nepoměrně menší území. Kuriózní na celé situaci je fakt, že je povětšinou ztratili ve prospěch států s převládající mladší R1b haploskupinou, které je odvozena ze starší R1a skupiny. Souvisí to s vybíjením, vyháněním Slovanůa jejich poněmčováním. Nebýt Českého národního obrození [x5] buďto bychom neexistovali anebo bychom byli asimilování do německého molocha jako se například stalo Obodritům: „Poslední zbytky obodritského jazyka (Drevanů) se dochovaly do 18. století na tzv. lüneburském vřesovišti.“ [x6]

 

Vraťme se k úvodu Pozadí útoku na sochu maršála Koněva a ke tvrzení, že petice je „prodlužováním staletí trvajícího tažení proti slovanským národům“. Z dlouhodobého hlediska byla 2. světová válka epizodou ve vyhlazování Slovanů. Důkaz spatřujeme v původním rozšíření Slovanů v Evropě – viz mapka Slovanské kmeny v 10. století n.l.

Slovanské kmeny v 10. století n.l. (https://leporelo.info/slovane)

Nějaké Německo neexistovalo. Po nějakých Němcích ni vidu ni slechu. Sjednocení poněmčených území do jednoho celku docílil Bismarck a německou státní příslušnost zavedl Hitler. Nechceme, abychom dopadli jako Pomořané, jako Prusové (prusý znamená bílý, proto Bělorusko nebo Koněpruské jeskyně). Například Prusové byli 1226 Řádem německých rytířů poraženi. „Hned bylo v Prusku zavedeno křesťanství spolu s německým jazykem  a slovanský jazyk Prusů vymizel.“ [22]

Předtím vyvražďoval Slovany Heinrich Vogelsänger. Wikipedie: „924 zahájil expanzi na území Polabských Slovanů. V roce 929 Ptáčník (něm. Vogelsänger) vytáhl s bavorským Arnulfem do Čech, kde chtěl napadnout knížete Václava. Ten zabránil válce a s císařem se dohodl. Jejich pozdější vztahy byly podle kronikářů ovšem výborné. Císař na jednom říšském sněmu věnoval knížeti Václavovi ostatek sv. Víta. Tím se Čechy od té doby odklonily od orientace na Bavorsko a začaly se více přiklánět k Sasku, čemuž ostatně svědčí i zasvěcení nového kostela na Pražském hradě saskému patronovi sv. Vítu.“ [23]. Chrám sv. Víta je tak symbol poroby českého národa na věky věkův. Ale čert vem symbol. Hlavně že nedopadneme jako Obodrité, jako Veleti, Ranové atd. atd., které se křesťanské Evropě podařilo mezi sebou rozeštvat.

„Na počátku X. století začal německý Drang nach Osten (nutkavý pochod na východ), v jehož průběhu byli západní Slované částečně vyhnáni ze svých zemí, částečně obráceni na křesťanství a asimilováni, ale většina jich byla prostě vyhlazena.

V roce 1147 křesťanské společenství zorganizovalo druhou křižáckou výpravu, která se také nazývá Venedská, a poslalo křižáky proti polabským Slovanům, navzdory skutečnosti, že mnoho z polabských a pomořanských slovanských zemí v té době již byly křesťanské, přinejmenším formálně.

Jak vidno, náboženské motivy nebyly jediným důvodem pro výpravu. Parazitické temné síly [24], které stály za procesem jak duchovního, tak fyzického vyhlazení Slovanů, využívaly všech prostředků (o příčinách vyhlazování zejména Slovanů viz kniha N. Levašova „Zrcadlo mojí duše“, díl 3, kap. 1). Tak také využily německých, dánských a polských vévodů, markrabat a dalších zástupců „evropské elity“, kteří se jí stali relativně nedávno, poté, co byla západoevropská území postupně oddělena od Slovansko-árijské říše, a jejich touhy zatnout spáry do slovanského bohatství. Nedala jim pokoj slovanská „země širá, bohatá obilím i tučnými pastvinami, oplývající rybami, masem a všelikými statky …“, jak poznamenal ve své „Slovanské kronice“ křesťanský misionář z 12. století Helmold (Gemold).“ [25].

 

Před 2 tisíci lety žili Slované i ve Francii a v Itálii.  V severovýchodní Itálii dokonce dodnes. Kdo tedy řádil jako pominutý ve střední Evropě? Proč chtějí neslovanské národy vyhladit jeden z nejstarších národních kmenů na světě? Důvodů mají mnoho. Jeden za všechny:

Polabští Slované v období ranného feudalismu. (Podle Wikipedie)

 

Dluhy se mají platit. Kdysi jsme my Slované obývali území, které nám někdo ukradl a měl by nám je vrátit. Ve Třicetileté válce katolíci vyvraždili 1/3 až 2/3 Čechů. Zbylo nás údajně asi 1 milión. Do takto vyprázdněného území se nastěhovali Němci a vytvořili základ budoucích Sudeťáků. Nechceme novou Třicetiletou válku vedenou židovkou Merkelovou (citát: „…že pro vyhoštění (pozn. německé menšiny z ČSR po 2. svět. válce) neexistuje žádné morální ani politické ospravedlnění.“[26]) a katolickým židem Macronem. Proto Slované v České republice nechtějí lidi podobné starostovi Prahy 6 mezi sebou, starostovi, který je podezřelý ze zrady Slovanů a několika trestných činů.

Zatímco radní na Praze 6 až do nepříčetnosti rozčiluje socha Koněva a bombardování nacistů v Mladé Boleslavi, nechává je vraždění Pražanů během povstání 1945 nebo bombardování průmyslu Československa v 2. světové válce americkými letadly naprosto chladnými [27]. Na tato témata zde ale není místo.

 

V Praze slovanského roku 7527 (2019).

 

Igor Tureček, spolupracovník ANS, Vídeň

 

 

Zdroje:

[1] https://e-petice.cz/petitions/petice-za-odstraneni-pomniku-marsala-koneva-v-praze-6.html

Autor: Radim Špaček | vloženo: 29.08.2019 | 2345 podpisů; Petiční výbor: Ing. Helena Frankenbergerová, Mařákova 4, Praha 6; Ing. arch. Alexander Holub, Pod Beránkou 19, Praha 6; RNDr. Radim Špaček, Šumberova 48, Praha 6

[2] https://www.hoppner.cz/kauza-konev-otec-starosty-kolare-pracuje-pro-pravni-lobistickou-firmu-ktera-udajne-z-vlastni-vule-vypracovala-analyzu-na-odstraneni-sochy-marsala-koneva-firma-ma-vazby-na-kongres-usa/

[3] Сегодня, 21 октября 2013 года, Большая Палата Европейского Суда по правам человека огласила свое окончательное Постановление по делу «Яновец и другие против России» («Янович и другие против России»; Janowiec and Others v. Russia, жалобы NN 55508/07 и 29520/09

[4] http://europeancourt.ru/spisok-reshenij-evropejskogo-suda-prinyatyx-po-zhalobam-protiv-rossii/resheniya-espch-po-zhalobam-protiv-rossii-oktyabr-2013-g/#2

[5] https://www.novinky.cz/domaci/clanek/novy-text-u-prazske-sochy-sovetskeho-velitele-koneva-nastval-komunisty-40066052

[6] https://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?flash=true&doc=78

[7] https://www.rozhlas.cz/hrdina/70/_zprava/posledni-bitva-u-slivice-na-pribramsku-besnici-nacisty-zastavil-az-prichod-rude-armady–1483598

[8] https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/fronta/_zprava/ruda-armada-v-praze-opozdene-osvobozeni–1468333

[9] Odložení platnosti kapitulace ze 7. na 8. května 1945 byl ústupek Západu na požadavek nacisty Jodla, který se snažil zachránit Wehrmacht před zajetím Sověty: „Z Flensburgu, sídla Dönitzovy vlády nedaleko dánských hranic, přiletěl navečer 6. května do Remeše šéf štábu vrchního velení Wehrmachtu, generál Alfred Jodl, s pověřením bezpodmínečnou kapitulaci podepsat. Vymínil si však odklad okamžiku, kdy kapitulace začne platit, o 48 hodin, aby mohly být jednotkám vydány příslušné rozkazy. Později, v době norimberského procesu se Jodl chlubil, že tak zachránil 700.000 mužů před ruským zajetím a byl by jich prý zachránil ještě víc, kdyby mu Eisenhower povolil čtyři dny.“ https://www.fronta.cz/dokument/akt-vojenske-kapitulace-nemecka-1

Obec Velichovky, velitelství armády Mitte (Střed) generála Schörnera,

 

Velichovská mise https://www.fronta.cz/dotaz/velichovska-mise

Citát: „Úkolem velichovské mise bylo doručit do štábu skupiny armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner, kapitulaci Německa podepsanou 7. května 1945 v Remeši. Vyslání mise bylo zřejmě dohodnuto už v Remeši, kde Jodl spojenecké velení upozorňoval, že některé německé jednotky, zejména ty bojující proti Rudé armádě, nemusí rozkaz o ukončení bojů uposlechnout. Proto měl být do štábu skupiny armád Střed vyslán zvláštní zmocněnec OKW (Oberkommando der Wehrmacht=Vrchní velení ozbrojených sil), který měl kapitulační podmínky doručit osobně.

Za tímto účelem Britové dopravili do Plzně Dönitzova zmocněnce plk. Wilhelma Meyer-Detringa, kterého měla americká mise dopravit do Velichovek, kde byl štáb skupiny armád Střed. Sestavením mise byl pověřen pplk. Robert H. Pratt ze štábu V. sboru 3. americké armády. Misi tvořili příslušníci 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize. Celkem šlo o 5 obrněných vozů M8 Greyhound, tři džípy, dvě štábní limuzíny, rozhlasový a sanitní vůz. Koloně velel mjr. Carl O. Dowd, misi doprovázeli i dva vojenští novináři a dopisovatel agentury Reuters a přítomen měl být i čs.  důstojník. Trasa vedoucí až 200 km za dohodnutou sovětsko-americkou demarkační linii – odjezd z Plzně 7. května 1945 ve 21:40; vedla přes, Žebrák, Zdice, Beroun, Řeporyje, Dušníky, Jinonice, Motol, Smíchov, Bartolomějská  – jednání na velitelství (Bartoš) 7.května 1945 v 0:00; Náměstí republiky, Dejvice – jednání s něm. velitelem gen. Toussaintem 8. května 1945 1:00; Hloubětín, Mochov, Sadská; 8. května 1945 6:30 Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Hořice, 8. května 1945 8:00 příjezd do Velichovek.

Při jednání s německou stranou ve Velichovkách byly předány podmínky kapitulace a Meyer-Detring měl předat rozkaz k ústupu celé skupiny armád na západ. Německá strana si měla stěžovat na české povstání, které narušilo komunikace a může způsobit, že některé jednotky nedodrží kapitulační podmínky.

Okolo jednání, které skončilo v 11 hodin, panují velké nejasnosti zejména ohledně toho, zda mu byl sám Schörner přítomen.1) Německý štáb Velichovky opustil ve směru Hořice – Mladá Boleslav – Litoměřice – Žatec, kde mělo být nové sídlo štábu skupiny armád Střed. Schörnerovi se podařilo z českého území dostat letounem Fi 156 Storch do Rakouska. Zde byl 17. května 1945 v Tyrolsku zadržen Američany, kteří ho po několika dnech výslechů předali Sovětům. V SSSR byl v roce 1952 odsouzen k 25 letům nucené práce, ale již v roce 1955 byl propuštěn nejprve do NDR a následně do SRN, kde byl v roce 1957 za nezákonné popravy údajných dezertérů na konci války odsouzen k čtyřem a půl rokům vězení. Zemřel v roce 1973.

Americká mise se z Velichovek 8. května 1945 vrátila zpět do Plzně ve dvou skupinách – jedna přes Hradec Králové a druhá přes Hořice a Ostroměř, kde došlo k menšímu incidentu s místními partyzány. U Chlumce nad Cidlinou se obě skupiny spojily a přes Sadskou, Kralupy nad Vltavou, Kladno a Beroun dorazila mise v 18 hodin do Plzně. Zajímavé je, že Rudá armáda o misi neměla žádné tušení a o přítomnosti amerických vojáků ve východních Čechách se dozvěděla až z fotografií z jednoho fotoateliéru v Hradci Králové – jak vzpomínala majitelka ateliéru R. Vokřálová: „O několik dní později, po příjezdu Rudé armády, se její velení dozvědělo, že existují fotografie Američanů v Hradci Králové. Ateliér navštívil sovětský důstojník a nechal si snímky předložit. Po jejich zhlédnutí se velice rozčílil, tloukl pěstí do stolu i do fotografií. Tehdy však nikdo nevěděl, co říká. Nakonec odešel i s fotografiemi.“

Zastavení bojů v povstalecké Praze 8. 5. 1945 https://www.fronta.cz/sekce/kalendar/list/29

V dopoledních hodinách 8. května 1945 započala jednání mezi Českou národní radou a zástupci Wehrmachtu, jejichž oboustranně výhodným výsledkem bylo zastavení bojů pozdě odpoledne. Německým vojákům bylo umožněno opustit Prahu a vydat se vstříc americkému zajetí, povstalci bez významné podpory Vlasovců zase nemuseli svádět těžké boje s jednotkami Heeresgruppe Mitte (Skupinou armád Střed) Generalfeldmarschall Ferdinanda Schörnera.

 

Vypálení Konětop 8. 5. 1945 https://www.fronta.cz/sekce/kalendar/list/29

Vražda zajatců v Jelením příkopu 8. 5. 1945 https://www.fronta.cz/sekce/kalendar/list/29

Před Pražským hradem v Jelením příkopě byli zajatí čeští civilisté stýráni a pak bestiálním způsobem povražděni. Stříleni byli na hořejší rampě nad Jelením příkopem, odkud spadávali na spodní rampu, na níž jsou koleje pro nouzové vozíky. Když někdo zůstal na živu, skočili z hořejší rampy SS-manni za ním a kopali a píchali do něj bajonety a často ještě smrtelně zraněné shazovali do Jeleního příkopu. Nalezené mrtvoly mají stopy po střelných ranách v týlu, mají rozpáraná břicha (s vyhřezlými střevy), bodnutí do úst, bajonetem vypíchané oči, bodné rány v krku a zádech, odkud mají vyrvány kusy masa.

Toto bestiální vraždění bezbranných zajatých civilistů bylo pozorováno a také předestřeno očitými svědky, zaměstnanci Hradu a členy policie, policejního revíru na Hradě, jejichž okna byla ve směru Jeleního příkop a odkud celé to hrozné divadlo pozorovali. Oběti byly přiváděny z ministerstva spravedlnosti a Kadetky, obsazených SS-manny. Při těchto vraždách si nejstrašlivějším způsobem počínala zaměstnankyně Gestapa č. 43 a její druh, kteří svým obětem rozparovali břicha.

 

Vypálení Lejčkova 9. května 1945 https://www.fronta.cz/kaledar/vypaleni-lejckova

[10] Historici stále pátrají po obětech Pražského povstání. Původní seznam rozšířili již o 1200 jmen; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/historici-stale-patraji-po-obetech-prazskeho-povstani-puvodn/r~5278a4f2146f11e6b597002590604f2e/

[11] https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/nalet-na-mladou-boleslav-9-5-1945.A150505_200525_vojenstvi_erp

[12] https://www.horydoly.cz/turiste/hosi-od-zborova-legionari-proti-rudym-3.html

[13] https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/demagogie

[14] https://www.horydoly.cz/slovnik/legionarsky-vlak-jede-sibiri.html

[15] pozn.: vznikla jako reakce na vytvoření útočného paktu NATO

[16] https://aliancenarodnichsil.cz/podani-oznameni-o-podezreni-z-trestne-cinnosti/

[17] Bylo to totiž v době, kdy na světě počítače vlastnily pouze Německo (ZUSE Z3, 1941), Velká Britanie (Colossus, 1944), USA (ENIAC, 1946) a po válce také Švýcarsko (německé ZUSE).

[18] video Documentary Films    Masterspy of Moscow George Blake HD  – History Documentary Films https://www.youtube.com/watch?v=Kfh1ocb9gZA

[19] Operation Gold-Spione unter Berlin https://www.youtube.com/watch?v=KHKOP-TUPns

[20] 1989 pracovalo v Berlíně odhadem 45000 špionů

https://www.fernsehserien.de/berlin-berlin/folgen/1×03-die-spione-780227

[21] MI5 Traitor George Blake  in Moscow Says Hello to MI5 u0026 CIA  – 2011 Джордж Блейк

[22] Podle Mauro Orbini, Královstvo Slovanov, 1601, Překlad: Mgr Ratko Sudecký, ISBN 978-80-971290-9-5, str.82.

[23] https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk

[24] Starý zákon je původem židovský. Nový zákon je humanistický.

[25] http://leva-net.webnode.cz/products/slovanske-nemecko-1-/

[26] https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/streit-um-merkel-aussagen-zu-vertreibung

[27] https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/zazitkyposluchacu/_zprava/hruzny-zazitek-z-prazske-pankrace–1479226

[x1] https://aeronet.cz/news/pravda-o-povstani-v-madarsku-v-roce-1956-tak-jak-jste-dosud-neslyseli-marsal-konev-potlacil-sionisticky-statni-prevrat-proti-zidum-veskerou-moc-behem-povstani-prevzali-sioniste-a-do-cela-dosadili/

[x2] https://aliancenarodnichsil.cz/podani-oznameni-o-podezreni-z-trestne-cinnosti/

[x3] http://genarium.cz/otcovske-kmeny/

[x4] https://eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#Slavic

[x5] https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD

[x6] https://cs.wikipedia.org/wiki/Obodrit%C3%A9

[x7] https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_ofenzíva

 


 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
5 2 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Miroslav. Piterka
Miroslav. Piterka
27. 9. 2019 5:49

Velmi dobře popsány historické události před koncem války v roce 1945. Ml.Bol. , Hradce Králové , Velichovky , Prahy , Příbrami atd. Stálo by za úvahu sestavit knihu z té doby.