Lidé neznají dějiny

Proces Mnichova odstartoval polský pakt Beck-Hitler z roku 1934.

Když Putin vrazil Polákům pakt Beck-Hitler pět let před Molotovem-Ribbentropem, ani nehlesli! Obecně ale lidé neznají dějiny! Jednalo se o pakt o neútočení na 10 let, tj do roku 1945! A navíc byl atentát na Alexandra Karadjordjeviče a ministra Francie Barthoua a tím také otevřena cesta k Mnichovu, Atentát zaplatil Mussolini a provedl ustašovský Makedonec vycvičený v maďarském táboře Jankapuzsta, kde se cvičili současně banderovci a ustašovci!

ČSR byla s Německem a SSSR a s dalšími 41 státem signatářem Briand-Kellogova paktu proti útočné válce. Díky médiím Západu! bylo rozpoutáno světové vědomí o nebohých sudetech a o tom, že Hitler je jejich ochráce proti nelidskému ČSR! Kdyby se ČSR bránila, byla by na základě mezinárodního práva označena za AGRESORA! A ne Hitler!

Z evropských politiků kritizoval pakt jedině Beneš, který to ostře vytkl polskému velvyslanci Grzybowskimu! Řekl mu: „Ženete Evropu do strašného válečného konfliktu!“ To ty elity v EU a u nás nevědí??? Vědí, ale nepříčetně lžou! Protože vědí, že masy v Evropě dávno zapomněly na reálie dějiny před II. světovou válkou.

Tak, jako to bylo v dnešní Jugoslávii, kdy byl Miloševič označen za AGRESORA proti tzv. nebohým kosovským Albáncům, a proto byla bombardována Jugoslavie. Toto si lidi vůbec neuvědomuji, protože nikdo nezná dějiny a nic si nepamatuje! Lidi zapomněli, že v ČSR byla u sudetů – výhradně u nich! – anglická mise Runcimanova, že na Červeném Hrádku u Hohenloheho byla podepsána mapa odtržení Sudet už před Mnichovem, a s tímto dojel Runciman k Chamberlainovi, a proto vznikl Mnichov, který sice navrhl Mussolini, ale Chamberlain se toho chopil jako klíště! Jejich podpisy byly po válce publikovány v listu Svobodné Československo.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickeli

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil