Kurátoři kritizují pokyny ministerstva k výchově dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo následující absurdní metodickou příručku: Dítě v 15 letech má právo se i poškodit na zdraví, když se ufetuje nebo na ulici utrpí újmu na zdraví. Rodič ovšem musí plnit vyživovací povinnost, takže když se dítě přijde pro peníze domů, tak mu je budou muset dát.

Deklaruje-li v příručně ministerstvo dítěti užívajícímu návykové látky právo poškozovat si své vlastní zdraví, pak musím vyjádřit obavy z toho, že jsme jako společnost na nejlepší cestě ke svému zániku… Nějak se pozapomněla na to, že je zde nepochybně společenský zájem nevychovávat si cíleně analfabety a sociální parazity se závislostmi.

Sociálky vidí velký problém v tom, že příručka dělá z 15letých dětí malé dospělé, kteří by se neměly k ničemu nutit. Kurátoři by neměli zasahovat, když dítě chodí za školu, ani když zneužívá návykové látky. To je v příručce považováno za přiměření riziko a dítě na to má právo. Současným pohledem ministerstva je názor dítěte staršího 15 let ztotožněn s jeho nejlepším zájmem. Jenže podle psychologů potřebují 15leté děti autority a nastavené hranice.

Ne náhodou se u nás za hranici dospělosti pokládá věk 18 let. Mezi typickým 15letým a typickým 18letým dítětem je poměrně značný rozdíl v rozumové vyspělosti. Kurátoři ze sociálek navíc upozorňují, že rodiče mají odpovědnost za děti do 18 let a přitom příručka dává dětem právo si dělat téměř cokoliv už od 15.

Z Metodické příručky pro kurátory pro děti a mládež MPSV

„Rodiče nejsou oprávněni nutit dítě studovat střední školu. Dítě má právo nestudovat, ale má právo rozhodnout se i nepracovat. Listina základních práv a svobod zaručuje ochranu před nucenými pracemi.“ Přitom ne jen občanský zákoník ukládá rodičům pečovat o děti do 18 let. Mohou být totiž i trestně stíháni, když jim umožní vést, jak říká trestní zákoník zahálčivý a nemravný život.

Příručka je v rozporu s platným právem, tak pokud MPSV chce tady nějaké nové metody práce zavádět, tak musí požádat o změnu zákonů. Ti rodiče odpovídají za mravní vývoj dítěte i z nedbalosti, pokud by dítěti umožnili vést zahálčivý nebo nemravný život, živit se krádežemi a podobně, tak jsou za to trestně odpovědní a zrovna tak zákon o sociálně právní ochraně říká, že dítě, na které se vztahuje sociální právní ochrana je mimo jiné dítě, které se dopouští záškoláctví, zneužívá návykové látky, které je na útěku od rodičů a podobně. Ať nejdřív MPSV zajistí změnu toho zákona, a pak teprve může vydávat takovéto nezákonné, potom už třeba zákonné, metodické pokyny.

PODROBNOSTI ZDE: http://www.invarena.cz/?p=30333

 


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.