Kdo je v naší zemi mužem č. 1? Roman Prymula – protektor světové vlády v ČR.

Světová vláda byla zřízena přímo před našima očima a za naivního potlesku lidstva v domnění, že se tak děje pro jeho vlastní dobro. Jedná se o OSN, o její agentury a spolupracující soukromé nadnárodní korporace.

Například světovým ministerstvem financí je Mezinárodní měnový fond, který je přidružený k OSN a klade si za cíl prostřednictvím půjček „podporovat“ jednotlivé státy. Cha! Jedná se však vždy o tzv. „záchranu“ země formou dluhového otroctví. Dluhy pak jsou spláceny totální privatizací všeho společensky smysluplného – sociálních služeb, infrastruktury atd. Dále jsou podmínkou půjček ústupky zahraničním společnostem za účelem využívání přírodních zdrojů, ropy, plynu, lesů, vody, minerálů. Tím dochází k absolutní závislosti a zotročení lidí a celých národů.

Světovým ministerstvem školství je UNICEF – dětský fond OSN, který má v popisu práce toto (cituji): „Prostřednictvím základního vzdělání a osvěty v oblasti odpovědného rodičovství pomáháme dětem zajistit lepší budoucnost a efektivně snižujeme porodnost.“  Není však s podivem, že jedním ze dvou hlavních cílů této údajně „filantropické“ organizace je, aby se nerodily děti?

Světovým ministerstvem zdravotnictví je WHO – Světová zdravotnická organizace. Jedná se o agenturu OSN.  Diktátu WHO je podřízena naprostá většina států světa a tedy má prakticky absolutní moc nad zdravím světové populace, jak můžeme ostatně vidět nyní v souvislosti s prapodivnou „pandemií smrtelně nebezpečného koronaviru“. WHO realizuje programy na údajnou likvidaci nemocí a to především vývojem a distribucí vakcín. V roce 2009 například WHO doporučila, aby byly celosvětově masově používány nedostatečně otestované vakcíny proti tzv. „prasečí chřipce“ a až poté se sledovalo, jaký vliv mají tyto látky na člověka.

V květnu 2016 – z podnětu Nadace Billa a Melindy Gatesových – uspořádal Úřad OSN pro partnerství (UNOFP) mezinárodní summit v New Yorku za účelem vytvoření Agendy ID2020. Jedná se o zavádění elektronického identifikačního programu, který používá všeobecné očkování pro digitální identitu. Podle Agendy ID2020 mají mít všichni lidé na světě do roku 2030 tzv. digitální identitu. Na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu se letos v lednu rozhodli začít s  okamžitým zaváděním. Jak toho dosáhli? V březnu propukla „globální pandemie“, kterou lze prý vymýtit jen povinným očkováním.

Agenda ID2020 je úzce spojena s GAVI – the Global Alliance for Vaccines and Immunization (Globální aliance pro očkování a imunizaci), kterou také vybudoval Bill Gates. GAVI se sama identifikuje jako celosvětové partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti zdraví, zaměřené na „imunizaci pro všechny“!!!! GAVI je podporováno WHO a jeho hlavními partnery a sponzory jsou soukromé farmaceutické koncerny!

Momentálně je svět řízen vražednou „péčí“ WHO o údajné blaho lidstva. Do křesla ministra zdravotnictví  byl premiérem Andrejem Babišem dosazen člen Světové zdravotnické organizace Roman Prymula – tedy nikým nevolený WHO protektor pro ČR. A jmenován byl prezidentem Milošem Zemanem.  

Pokud s takovouto politikou lidé souhlasí a vyhovuje jim, pak je to v pořádku. Pokud ale ne, tak je skutečně nutné urychleně a zcela zřetelně vyjádřit vládě veřejně svůj nesouhlas.

Aliance národních sil tímto veřejně deklaruje zásadní nesouhlas s vládní politikou, která krok za krokem prosazuje plošné testování a očkování, zcela v intencích pokynů WHO a Agendy ID2020.

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil