Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán.

„Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán…. Největší úpadek českého národa nastal, když k senátním volbám nešlo 81% oprávněných voličů… tím spáchali hřích proti duchu, protože existuje povinnost volit, jestliže rozhodnutí většiny je rozhodnutím božím….. lidé opovrhují svojí povinností a přijde následek…. neexistuje právo, které není spojeno s povinností….“ Čas od 1:01:45.

Přečtěte si více o oKoho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán.

Mike Whitney: Někteří z nás si nemyslí, že ruská invaze byla „agresí“. Zde je důvod

RUSKO: Nikomu nevyhrožujeme…. Dali jsme jasně najevo, že jakýkoli další pohyb NATO na východ je nepřijatelný. Na tom není nic nejasného. My nerozmisťujeme své rakety na hranici Spojených států, ale Spojené státy rozmísťují své rakety na verandě našeho domu. Žádáme snad příliš mnoho? Žádáme jen, aby nerozmisťovaly své útočné systémy u našeho domu….. Co je na tom tak těžkého k pochopení?“

Přečtěte si více o oMike Whitney: Někteří z nás si nemyslí, že ruská invaze byla „agresí“. Zde je důvod