Kanada – plán Covid 19 – celosvětový

Nedávno se na veřejnost dostaly podrobnosti plánu, který byl zpřístupněn Parlamentnímu výboru pro strategické plánování Kanadského parlamentu, kterému předsedá úřad samotného premiéra. Členům výboru, kteří se zmíněným plánem nesouhlasili, bylo velmi jasně řečeno, že jejich námitky jsou zbytečné, a že jeho provedení nic nezastaví. Přestože se jedná o plán pro Kanadu, podle podobného scénáře se prý řídí i všechny ostatní země světa. Jelikož jde o celosvětovou akci, tak se to pravděpodobně stejně týká i nás.

 

listopad 2020

Plánují se pravidelně opakující lockdowny hlavních metropolitních oblastí. Lockdown „druhé vlny“ je načasován na listopad 2020. Denní přírůstky „nových případů COVID-19“ začnou prudce stoupat, až přesáhnou testovací kapacity. Stejně budou ke konci listopadu stoupat křivky úmrtnosti na COVID-19 a přidružených komplikací.

 

prosinec 2020

Zintenzivní se kupování stávajících nebo budování nových karanténních objektů. Jsou to internační tábory pro karanténu. Zadržování se nebude týkat jen případů COVID-19, ale důvody mohou být různé.

 

leden 2021

Pokračování lockdownu (mnohem přísnějších než v první a druhé fázi). Budou se reformovat a rozšiřovat programy podpory v nezaměstnanosti, které se postupně transformují do programů „univerzálního příjmu“ (koncept, při kterém každý dostane měsíčně nějakou sumu peněz podpory bez ohledu na to, zda pracuje či nikoli). Tato transformace programů v nezaměstnanosti by měla začít v lednu a pokračovat během prvního kvartálu roku 2021.

 

únor 2021

Je projektovaná mutace viru způsobujícího onemocnění COVID-19 a kombinovaná infekce s dalším virem, která bude nazvaná jako COVID-21. Její infekčnost i úmrtnost budou ale mnohem větší. Toto povede k třetí vlně lockdownu (uzavírání). Podle spekulací tento nový virus a jeho větší úmrtnost budou korespondovat s masovým spouštěním 5G sítí, které žádný virus nešíří. Toto záření však může vyvolávat u lidí symptomy, které se podobají onemocnění COVID-19, jako jsou problémy s dýcháním či nedostatek kyslíku. Když se po masovém zapínaní 5G sítí na vysokých frekvencích (nad 30 GHz) začnou u lidí tyto příznaky objevovat, vina se svalí na COVID-19, případně COVID-21.

 

březen 2021

Tvrdé lockdowny třetí vlny začnou narušovat dodavatelsko-odběratelské řetězce, včetně zásobování s potravinami. Zvýší se ekonomická nestabilita. Už v současnosti v některých oblastech dochází k částečnému narušení zásobování potravinami a zbožím tím, že se pro výskyt COVID-19 u zaměstnanců zavírají výrobní a zpracovatelské závody. Do hlavních metropolitních oblastí a na hlavní dopravní tepny bude také nasazena armáda, která na nich vytvoří kontrolní stanoviště. Bude omezena doprava i pohyb obyvatelstva.

 

duben až červen 2021

Počítá se, že celková zadluženost obyvatelstva dramaticky poroste. Už dnes se giganticky zadlužují nejen státy, ale i obyvatelstvo. Zřejmě i ti, kteří dnes nemají žádné úvěry, je v tomto období už mít budou.

 

Na zmírnění devastačních ekonomických následků pro obyvatelstvo, který se dá nazvat i ekonomickým kolapsem, bude obyvatelstvu nabídnuta úleva v podobě odpuštění všech dluhů (hypoték, půjček, kreditních karet a podobně). Toto financování zprostředkuje MMF a stane se známým pod názvem “ Světový program úvěrového resetu“. Bude to však mít jeden háček. Obyvatelé jako protihodnotu odpuštění všech dluhů se budou muset navždy vzdát veškerého svého majetku. Vlastně, háčky budou dva. Tím druhým je, že každý se bude muset také zúčastnit očkování proti COVID-19 a COVID-21, na základě čehož jim bude vydán takzvaný „zdravotní pas“. To by mělo lidem zároveň poskytnout neomezený přístup k cestování, a to i během lockdown.

Když se členové parlamentního výboru pro strategické plánování zeptali na to, co se stane s lidmi, kteří nebudou souhlasit s očkováním, vzdáním se majetku nebo „zdravotním pasem“, odpověď byla velmi znepokojující. Bylo jim řečeno, že je jejich úkolem zajistit něco takového nestalo, a že je v zájmu všech, aby se zmíněných programů zúčastnili.

Když se někteří členové výboru domáhali podrobné odpovědi, bylo jim řečeno, že všichni, kteří to odmítnou, budou muset zůstat v karanténě na neurčito. Časem, jak se stále více lidí zapojí do programu úvěrového resetu, tak tvrdohlaví odmítači budou prohlášeni za riziko pro veřejné zdraví a transportováni do izolačních (internačních) táborů. V těchto táborech jim znovu budou nabídnuty dvě možnosti – účastnit se programu úvěrového resetu a být propuštěni nebo navždy zůstat v internačních táborech jako subjekty vážně ohrožující veřejné zdraví s tím, že jejich majetek bude tak či tak zabaven.

Předsedající úřad premiéra naznačil, že tato agenda se uskuteční bez ohledu na to, zda s tím budou souhlasit nebo ne. A že se to nebude týkat jen Kanady, ale v podstatě všechny země světa jdou podle podobného plánu.

 

ZDROJ ZDE: https://www.badatel.net/unikol-covid-plan-o-tom-co-pre-nas-chystaju-na-najblizsie-mesiace/?fbclid=IwAR0-AqIRIhYMrKcGfkt2eS-l6p3QC8Mw79IOO5vJvZieNDEGZJyJ2V-reo

 

ORIGINÁL TEXTU JE ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/…de/

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.