Jde o genocidu bílé rasy?

„Imigrace je cíl. Cílem je přijmout výzvu rasového míšení. Evropa nemůže konat jinak.“ To prohlásil již před několika lety Nicolas Sarkozy v rámci EU. Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem, Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“

A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“

Cílem současné imigrace tedy je, aby neexistovaly „bílé“ země a to BEZ DISKUSE! Jakákoliv diskuse končí onálepkováním z rasismus anebo neonacismu.

„Cílem imigrace je propojit hnědou menšinu s bílými takovým způsobem, že nebude možné, aby bílé rasové povědomí nadále přetrvávalo.“ To řekl Noel Ignatěv, profesor Univerzity Massatchuches. Podle dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších psychologických operací v dějinách. Jde o několikanásobné porušení lidských práv a v podstatě se jedná o genocidu.


Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 5.9.2018.


Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Na počátku bylo slovo rasista

Slova mají obrovskou sílu a lze jimi stavět i bořit – ostatně, i Bible praví: „Na počátku bylo Slovo“. V případě cílených rozvratů bílých států Evropy bylo na počátku také slovo – a to slovo znělo RASISTA. Označením rasista má být „odzbrojen“ každý, kdo nesouhlasí s masovou imigrací. V podstatě jde o psychologickou válku a je nutné vědět, jak se bránit, když už je člověk onálepkován. Slovo RASISTA je mainstreamam používáno jako zbraň. V teoretické žurnalistice existuje termín „vražda pověstí“ a právě v této souvislosti je mainstreamem každý nesouhlasný názor stigmatizován se záměrem, aby byl umlčen. Rasista je však nadávka POUZE pro bílé občany Evropy. Takovýmto slovem nejsou NIKDY označeni afričtí či arabští nelegální imigranti, kteří veřejně prohlašují, že nenávidí Evropany a že nás zabijí.

Aniž si to uvědomujeme, jsme také vystaveni NEUSTÁLÉ propagaci rasového míšení a to ve filmu, ve zpravodajství, v reklamě – například nyní běží v televizi reklama na Old Spice, kde bílý muž je neduživý chudák na rozdíl od černého svalnatce. Jedná se o masívní antibílé programování, které vytváří smýšlení a cítění národa. Říká se tomu také tvorba informačního pole a formují ho média. Sdílené informace jsou základem pro život všech lidí – pro to, jak se rozhodují, CO a JAK dělají a jak smýšlí.

Média však tvoří takové informační pole, které si platí jejich majitelé. Česká veřejnoprávní média ovšem nejsou v českých rukou, ačkoliv si je Češi ze zákona platí. Naopak generálním ředitelům editorům, manažerům a mnohým redaktorům našich veřejnoprávních médiích platí stáže a další vzdělávání nejrůznější agentury, televizní stanice a univerzity v USA. Netýká se to jenom ČR. Jedná se o americký projekt s cílem „zakoupit“ si vliv na zákulisí všech hlavních medií v jakékoliv zemi. Novináři nejsou nezúčastněnými pozorovateli politického dění, ale „jednotkami zvláštního nasazení“, které slouží k rozbití společnosti a k její manipulaci. V současnosti média lidi pouze ohlupují a zahrnují dezinformacemi. Jedou totiž pouze v jedné pevně dané linii a všechny události mimo tuto linii jsou zamlčovány nebo překrouceny a upraveny podle dané linie.

Současná rychlost výměny informací umožňuje stále častěji odhalovat mediální lži. Lidé v média ztrácejí postupně důvěru. Pokus manipulovat českou společností na téma imigrace v podstatě zkrachoval. Už to není, co to bývalo – že „co je psáno v novinách, jako by bylo zjevené slovo boží“. IGNORUJME MAINSTREAM. Nereagujme na jimi překládanou agendu. Nastolujme témata vlastní!

 


Autor příspěvku: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně ANS
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Aliance národních sil
Administrátor
6. 9. 2018 15:09

„Američané těžko chápou fakt, že národy Evropy mají přes 2000 let kontinuálního vývoje, kdežto USA se formují pouze cca 250 let. Tento fakt platí nezávisle na tom, kdo a jak jej chápe. USA si navykly diktovat všem svoji vůli, protože měli nejsilnější ekonomiku a tudíž měli i politickou sílu k prosazování amerických představ o světě. Jenže ekonomická síla USA slábne a  už to není nejsilnější ekonomika světa. To však politici z USA jaksi neberou v potaz. Stále žijí v představách, že mohou světu velet. V Evropě západní i střední jsou do vlád instalování “ zobači zrnek z americké dlaně… a to bez ohledu na výsledky voleb. USA dělají hodně pro to, aby to tak zůstalo i nadá ;le. Aby si to dále a lépe pojistili, potřebují islámskou nelegální migraci, hrnoucí se do Evropy. Tento fakt je třeba lidem trpělivě vysvětlovat, aby pochopili, jaké “ bago “ je s nimi hráno pomocí těch, co byli “ řádně “ zvoleni v pseudovolbách.“
Emailová reakce od našeho čtenáře, děkujeme