JAK ZACHRÁNIT RODNOU ZEM?

Počátkem roku jsem pročetl opět pár ubrečených stesků, jak máme zničené zemědělství atd. Abych byl ušetřen opětovného a stále opakovaného vysvětlování postupu řešení krize, rozhodl jsme se k Novému roku sepsat stručný návod, JAK NA TO:

Klaus a jeho parta, co měli kapitalismus tak akorát vyčtený z knížek, se nechali oblbnout bandou revanšistů neboli tzv. restituentů, kteří tak nenáviděli socialismus a svůj lid, že raději zaprodali „svou“ (čili naši společnou národní) půdu a zemi vykořisťovatelům, kterým jde jen o zisk a k půdě, jako matce země, mají vztah stejný jako ke svému národu, tj. pouze a jenom vykořisťovatelský.

Proč myslíte, že Židé dokázali po své genocidě Hitlerem vybudovat v poušti vzkvétající zemi? Protože za tehdejší mohutné podpory socialistického Československa šli cestou zemědělských družstev (tzv. kibuce) pod ochranou silné armády (opět po vzoru a s podporou ČSSR) proti všem nepřátelům – potenciálním vykořisťovatelům (světovým sionistům).

Jakmile se u nás zničila družstva, šlo naše světově uznávané zemědělství do úplného hajzlu. Takže jediné řešení = znárodnění půdy, vrácení ukradeného majetku lidu tj. původním zemědělským družstvům, příp. státním statkům, uvěznění domácích a vyhnání zahraničních zrádců a povolání zpět do zemědělství pamětníků správného hospodaření (osevní plány atd.), pokud ještě žijí.

A samozřejmě průběžně s tím uzavření hranic na západ a postupné několikanásobné zdražení jídla z dovozu. Stejný postup samozřejmě uplatnit i ve výrobě spotřebního zboží. A výtěžek použít na znovuvybudování mohutného všelidového klíčového průmyslu a energetiky, armády atd.

Musíme ale jednat velmi rychle, dokud ještě nevymřeli pamětníci, co vědí, jak se má řídit fungující společnost kdysi nevyspělejší země světa, Československa!

P.S.: Politická metoda vymanění se ze svěracích kazajek NATO, EU aj. je jasná – neuznáním protiústavního rozbití Československa a vlastizrádného převratu v r. 1989 jsme právně automaticky opět na původní startovní čáře, jen se tentokráte správně rozhodnout = odmítnout cestu „budování“ společnosti, která je vystavěna na vykořisťování lidu, půdy, lesů a celé zeměkoule.“

Tož tak do Nového roku!

 

Ing. Julius Schuster

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
1 1 hlas
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
aleš macháček
aleš macháček
4. 1. 2020 6:13

rád bych dostal přímý kontakt na pana Šustra a získat jeho zkušenostmi o družstvech.
Aleš