Jak vyjít z pozice kolonie

Každá země, která chtěla vyjít z postavení kolonie, pro to musela něco udělat.

Partnerská dohoda se sousedy je minimum.

 

EU není legitimní organizace sdružující národy, resp. státy, podle nezadatelného principu suverenity občana a rovnosti národů, jako například OSN, Mezinárodní organizace práce atd. Vznikla jako společenství uhlí a oceli, je to od samotného počátku v roce 1951 útvar odvozený od potřeb ekonomické moci, a od té doby byla krok za krokem rozšiřována na ekonomickém poli, přičemž kapitál měl volnou ruku a žádný kvalifikovaný odpor. A tím zůstala dodnes. To je také celý smysl vytváření tzv. nadstátních struktur, tažení proti kompetencím jednotlivých států, a tedy i našeho zápasu proti bruselskému diktátu.

Ekonomie není konečným cílem, nýbrž prostředkem pro dosažení blaha jedince i kolektivu. Právě o to se jedná především. To je otázka všech otázek: Zda je ekonomický výsledek, ten stálý přírůstek, nejvyšší hodnotou a posledním cílem a účelem člověka a společnosti, anebo zda budeme celé národní hospodářství považovat jen za prostředek sloužící jinému cíli.

Evropské unie je jen a jen převodní aparát mezinárodního kapitálu, nejen evropského. Evropská unie spěje sama ke svému přirozenému rozpadu. Avšak nežli k tomu dospěje, mohlo by se jí podařit zničit současné národní státy. To by byla civilizační katastrofa.

Český stát lehko upadá pod cizí nadvládu. Ukazuje to celá česká historie. Partnerství se Slovenskem bylo východiskem ze začarovaného kruhu. Slovensko se opírá o Dunaj, hlavní evropskou tepnu, a ze svých hor má hojnost spojů všemi směry, což umožňuje různá zakotvení a balancování závislostí. Československá republika nebyla jen tak nějaká náhodná kreace, nýbrž optimální útvar pro zajištění skutečné nezávislosti všech participantů té tehdejší státní jednoty.

 

PhDr. Jan Tesař, spolupracovník Českého mírového fóra
 

Zdroj: https://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/22639-jan-tesa-anjan-piba-za-jsme-bojovali

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
PePes
PePes
29. 7. 2019 19:02

Jo… Souhlasím s Vámi.
Ale!
Rozdělení bývalého Československa považuji za něco, co nebylo podle pravidel, nelze to uznávat, ale je realitou.
Mnozí tvrdí, že anexe Krymu je neplatná, realita je, že se stal a je součástí Ruska.
Souhlasím, že vstup ČR do EU byl zmanipulovaný a je neplatný. Realita je, že jsme součástí EU.
Bohužel zákony a pravidla platí jen na prostý lid. Zejména restriktivní zákony. Ve vládnoucí garnituře a nadnárodních svazcích (např. NATO), tam nejsou zákony, jen zájmy – samozřejmě těch silnějších.
Bohužel 🙁

Ing.Vladimír RUDOLF
Ing.Vladimír RUDOLF
29. 7. 2019 16:11

Prosím může autor článku vyložit, nám občanům Československa, „Proč bychom měli z EU vystupovat, když de iure jsme, do navíc nelegitimní EU, prokazatelně nikdy nevstoupili?“ Copak je platný protiústavní zločin a práva i povinnosti se nabývají zločinem? Opak je pravdou jde o absolutně neplatný právní úkon!
Děkuji za věcnou odpověď.
S úctou Vladimír Rudolf