Jak to bylo se současným standardizovaným letopočtem?

Přibližně před 7700 lety podle stavu k standardizovanému letopočtu 2000[2] Rusi a Árijci, kteří se usazovali na jih od Hinanu a Irijských hor (Sajano-Altaj), přišli k střednímu toku řeky Huang He a obsadili hory bohaté na zvěř a pokryté lesy. Rusy a Áriji obsazená oblast se nazývala Ordos. V ten čas Árimové žili na severu. Došlo ke střetu obou druhů. Začaly se války o vládu nad zalesněnými horami, které trvaly více jak 150 let. Družiny Rusů a Árijů dobyly zalesněné hory a donutily Árimce, aby se vzdali svých plánů a uzavřeli mír. Mír uzavřeli před 7508 lety podle stavu k roku 2000[3]

Tento mír oddělil Árimce od Árijců a Rusů. Hranice vyznačili mezními sloupy. Potom na této hranici vybudovali překážky. Tak se opevnění postupně přeměnilo na Velkou čínskou zeď, kterou dokončil až císař Jin Shi Huang Di[4]. Později se pověst o uzavřeném míru a doby, kdy se tak stalo, dostala také k Židům, kteří tuto událost přijali jako stvoření světa bohem, což samozřejmě neodpovídá skutečnosti. 

Na počest velkého vítězství a uzavření míru (stvoření světa) ve Hvězdném chrámu[5] začali počítat nový letopočet. Tento letopočet se používal v našem kraji[6] všude až do vládnutí Petra I. Ten ale byl pod velkým vlivem evropských politiků a dobrodruhů a vytrvale a cílevědomě vymetal pozůstatky kultury a minulost Rusů a Arijců[7].

Rok 7208 nařídil považovat za rok 1700 od narození Krista.

Tak se nejvyšší moc v Rusku s konečnou platností vzdala dědictví předků. Namísto tohoto nejbohatšího dědictví předků Petr I. nařídil sepsat Historii státu ruského[8] a sám pozval cizince, aby tuto úlohu splnili[9]. Avšak ten, kdo zapomíná svou minulost, se nevyhnutelně odsuzuje k otroctví a záhubě, což se vlastně děje i v případě potomků Rusů v další tisíciletích.

 
Svetozár[1]
 

Literatura

Bystvor, bytí a tvorba Slovanů a Árijů, autor Svetozár, Moskva, 2014 (7522), str. 223. ISBN 978-80-89696-07-7

 

Obrázky jsou vzaty z webu Josefa Kozáka pravda.tode.cz

 

 

Ze slovenštiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil Mag.rer.natur. PhDr. Igor Tureček.

 

 

[1]    Autor ruského originálu.

[2]    Tj. současného (=našeho=gregoriánského) letopočtu.

[3]    Tj. 7528 let před rokem 2020. Symbolicky je tato událost zobrazena například na třetím hradčanském nádvoří v Praze sousoším sv. Jiří zabíjí draka. Svatý Jiří původně symbolizoval Rusy a drak Číňany. Významový posun provedla katolická církev. Podobně Vánoce jako pohanský symbol zimního slunovratu přeměnili katolíci na symbolické narození Ježiše Krista a dali tak události náboženský obsah. Podobně se chovali také komunisté. Plzeňský koncern Škoda přejmenovali na Závody Vladimíra Iljiče Lenina a koncernu tak dali politický obsah. To mělo hospodářský dopad, protože s takovým subjektem odmítali zahraniční obchodníci obchodovat s tím, že takovou firmu neznají.

[4]    Přepis z anglického zápisu jména císaře do českého je Jin Čin Huangdi (259 – 210 př.n.l.). Podle tohoto císaře se politickému celku začalo říkat Čína. Doba mezi 475 př.n.l. – 221 př.n.l. se v Číně nazývá doba soupeřících říší. Zpočátku jich bylo 16, později sedm. Symbolicky to mohlo být zobrazeno jako sedmihlavá saň.

[5]    Místo Hvězdného chrámu není autorovi překladu známo. Mohlo to být v Sajano-Altajské oblasti.

[6]    Rozumějme v Rusku.

[7]    Petr I. Veliký (1672-1725) hodně cestoval po Evropě a řadu západoevropských zvyků a symbolů převezl do Ruska. Například současná vlajka Ruské federace je odvozena od holandské. Jiné příklady: filipínská vlajka je odvozena od československé, libanonská od rakouské apod.

[8]    Slovu „historie“ lépe porozumíme, když je budeme číst jako Rusové. Ti nemají písmeno „H“. Slovo by tedy četli jako „iz tory“, tj. „z tory“. Tora je židovská bible. Namísto historie používejme slovanské slovo dějiny.

[9]    Tragický a dramatický vliv Němců a jiných cizinců v Rusku známe například ze života M.V.Lomonosova (1711-1765). Ti ho pomluvili tak, že byl odsouzen k smrti.

 

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil