Jak postupovat na covid – testech

Co nyní budete číst, bylo vypracováno ve Švýcarsku lékařem s právníky. Platí i pro Českou republiku. Platí jak pro testy, tak pro možné „OČKOVÁNÍ“.

 

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám MUSÍ předložit:

 1. Certifikát kvality testu (očkovací látky).
 2. Podrobnosti o výrobci testu (očkovací látky).
 3. Dokumenty a licenci od výrobce testu (očkovací látky).
 4. Výpis ze státního rejstříku firmy, výrobní firmy či společnosti, která test popřípadě vakcínu vyrobila.
 5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
 6. Platné firemní licence:
  ⬬ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek (očkovací látky)
  ⬬ nežádoucí účinky testovacích tyčinek (očkovací látky)
  ⬬ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky (očkovací látky) vyráběla, a výši odškodnění
 7. Dokumenty od osoby, která test (popřípadě očkovací látku) podává:
  ⬬ Školení a zaškolení
  ⬬ Certifikace osoby za tímto účelem
  ⬬ Pracovní povolení
  ⬬ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19
 8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
 9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ!!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

 

Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškozené zdraví.

V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechte si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).

Pevně věřím, že jsem Vám pomohl se „prosekat“ džunglí a klestím do lepší doby bez újmy na zdraví…

Jan Janský

 


 

 

Autor příspěvku: ans