Jak bych posuzoval předvolební řeči kandidátů?

Asi bych se ptal, zda je tím českým občanem, který se hrdě hlásí k pokrokovým tradicím našeho národa. Zda něco ví a zda uznává sociální revoluci středověku – husitství. Zda zná projekt českého krále Jiřího z Poděbrad o uspořádání vztahů mezi evropskými státy. Zda by i dnes podpořil  jeho myšlenky o vzájemné rovnosti států, o jejich mírové spolupráci i při zachování vlastní svrchovanosti. Zda se hlásí k Janu Amosi Komenskému a k jeho myšlenkovému bohatství. Nevynechal bych všechny procesy a úsilí osobností o národní obrození a o státní samostatnost. Nepřeskočil bych boje vlastenců proti fašistické porobě, ani jeho osobní postoj a postoj rodičů a rodiny k  budování socialistického státu. A samozřejmě by mě zajímala i jeho angažovanost v období 17. a po 17 listopadu 1989.

No, a když by se bránil a řekl, že to jsou otázky, které nesouvisí s jeho posláním poslance a ani s dneškem, tak bych dost tvrdě odpověděl. Všechny historické děje a práce a boj vůdců i bojovníků za pokrok, za národní svébytnost, svobodu, jsou dokladem správného pochopení národních a sociálních zájmů,  jsou to konkrétní projevy snažení o sociální pokrok lidu naší vlasti,  je to výsledek pochopení souvislostí historického vývoje i významu mezinárodních a vnitropolitických souvislostí.

V socialismu se rodil hrdý a sebevědomý člověk

Díky těmto osobnostem i hnutí lidu našel český národ své místo ve světě. Byli jsme na výslunní tohoto světa. Socialismus neznamenal utrpení jak se mnozí odpůrci, byť jim vzdělání a možnost společenského uplatnění poskytla právě socialistická společnost, snaží namluvit veřejnosti. Socialismus  znamenal pro český lid bezpečnost, jistoty, důstojný a bohatý život. A to přes všechny chyby a problémy! Byly odstraňovány násilnosti, nenávist, opovržení. Důstojnost a jistoty života se opíraly o vlastní práci každého občana. Vedly k uspokojování oprávněných individuálních zájmů a potřeb člověka.

K pokroku by se měl hlásit každý z nás

O společenský a sociální pokrok by měl usilovat každý z nás. Nezapomínat, že zdrojem úspěchů společnosti je spokojený uvědomělý činorodý člověk. Ač mohu být napaden, hlásím se znovu k socialismu. Ten nabádal, že životním cílem každého z nás je chápání člověka v komplexu společenské bytosti. Lidské ideály je možné naplňovat pouze v jistých společensko-ekonomických podmínkách. Člověk se vždy rozvijí v závislosti na těchto podmínkách a na vlastní duševní a fyzické činnosti. Okolní skutečnost nestojí mimo nás, ale svět kolem nás je v zprostředkované formě naše práce, je výsledkem práce nás, občanů. Člověk v dnešní době potřebuje nutně přiznat znovu sám sebe. Kdysi při studiu filosofie jsem využíval i prací Jiřího Cvekla, se zájmem četl jeho knihu  Čas lidského života. Rychle jsem ji našel a vybral citát:

…Člověk zůstává psychicky mladou bytostí jen do té doby, do níž je schopen měnit postoje, všímat si a vmyslit se do druhých osob v jiné objektivní a subjektivní situaci, než je on sám.

Nechť čtenář zauvažuje. Já jsem už dávno pochopil, že každodennost života se může naplňovat zrušením společenských rozporů, překonáním živelnosti, roztříštěnosti, pochopením společenských a přírodních zákonitostí. Nezapomínal jsem nikdy, že svoboda člověka může růst jen v míře odpovídající růstu svobody společnosti jako celku.

Jakákoliv snaha manipulovat člověkem proti jeho vůli, nerespektovat jeho potřeby a zájmy, může vést k jeho deformaci, k nesvobodě. Známe to i z nedávné historie, Tím více bychom si to měli připomenout nyní, když jsme sevřeni v kleštích EU a když jsme před výběrem poslanců, kteří budou rozhodovat o našem životě. Každý z nás míní nalézt své místo v pohybu společnosti. Předpokladem je poznání sebe sama.

Nakonec ještě vkládám citát Karla Marxe z roku 1848:

Aby se národy mohly skutečně spojit musí mít společný zájem. Aby mohl být jejich zájem společný, musí být odstraněny nynější vlastnické vztahy, neboť nynější vlastnické vztahy podmiňují vzájemné vykořisťování národů. Dějiny jeho slova potvrdily.

 

Dr. Rudolf Hegenbart

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.