Islamizace ČR nebo czechxit?

Občas někde slyším či čtu, jak současná vláda a premiér Babiš obzvláště hájí české národní zájmy. Problém je v tom, že nerozhodují slova, nýbrž činy. Pojďme si ukázat na následujících 2 příkladech z praxe, jak tomu ve skutečnosti je:

1/ finanční podpora neziskovkám ze strany našeho státu

Kdyby tato vláda vč. premiéra Babiše vůbec hodlala prosazovat české zájmy, tak musí miliardy placené z našich daní každoročně neziskovkám vyplácet na podporu pronárodních stran a nikoliv neziskovek, které náš stát cíleně rozvracejí. (Nemám přitom na mysli ty neziskovky, které se skutečně věnují dobročinné činnosti). Stačí tento jednoduchý pohled, aby každý občan u nás pochopil, která bije. Dokud vláda tak nezačne činit, pracuje pro cizí zájmy prosazované u nás neziskovkami dále dofinancovávanými ze zahraničí, tedy cizími agenty (podle amerického zákona FARA, který je zapotřebí co nejdříve zavést i u nás), a to proti nám občanům a proti našim národním zájmům. Dokud tomu tak nebude, naše vláda jednoznačně české národní zájmy nehájí. Naopak podporuje zprostředkovaně cizí zájmy uplatňované v ČR na úkor našich národních zájmů. Podporuje totiž rozvraceče našeho státu a ještě k tomu z našich daní. Na naše seniory, naše děti či sociální programy peníze nejsou, na rozvracení vlastního státu ano. A v hojné, stále rostoucí míře. A žonglováním s čísly nás premiér Babiš neošálí.

2/ blížící se islamizace naší země

A premiér nám zase může vyprávět nějakou pohádku, jako např. tu, že v Marákeši „o nic nešlo, jen o zamezení nelegální migrace“. Ano, v plném rozsahu z ní udělali migraci legální, kterou se budou zabývat neziskovky, a Babiš jim na to bude přispívat z našich daní. Migraci nezastavili, Pouze ji zjednoduší, aby byla plynulejší a nezaostávala za plány, které nám formou nových a nových smluv vnucuje vedení Evropské unie z Bruselu.


Autor: Ing. Jaroslav Tichý, Publikováno: 3.9.2018.


Přitom v prosinci t.r. se bude s odvoláním právě na Marákešskou úmluvu podepisovat opět v Maroku smlouva „Globální kompakt k migraci“. Touto smlouvou se jednotlivé země zaváží mimo jiné k tomu, že:

   a) jejich vlády se zříkají rozhodování o imigraci do jejich vlastních zemí, o ní mají dále rozhodovat neziskovky spolu s Vysokým komisařem OSN;

   b) krom toho neziskovky budou legalizovat odchycené migranty hned v zemích jejich původu (nově především v Africe) a zajišťovat jejich nerušený a plynulý přesun do Evropy vč. rozmístění do jednotlivých zemí. Budou tedy fungovat současně jako imigrační úřad, cestovky a kvartýrmajstři. No, nekupte to!

Takový Trump za USA, dále Dánsko, Švýcarsko a Maďarsko od této smlouvy již odstoupili. Podobný krok lze očekávat i od Polska. A co my?

My jsme již potvrdili připravenost smlouvu podepsat. Jak jinak, hlavně aby nás v té úslužnosti někdo jiný nepředhonil. Takže „když vše půjde dobře“, dostaneme první pořádnou dávku migrantů zřejmě již letos pod stromeček. Koncem konců vánoce to budou asi stejně již poslední, aby to neuráželo náboženské cítění muslimů, tak co. A nepůjde již jen o nějaké kvóty, nýbrž o přerozdělení přetlaku migrantů v Itálii (600 tis.) a v Německu 1,6 mil., a to přednostně do zemí V4. Do Maďarska nepřerozdělí nic, v případě Polska je třeba ještě vyčkat, jak se k tomu postaví. My se Slováky se máme na co těšit. Plnění této jednou podepsané smlouvy je totiž v případě členských zemí EU vymahatelné Evropským soudním dvorem v Lucemburku.

Tady je jediná možnost, aby prezident M. Zeman tuto smlouvu odmítl podepsat a nepověřil jejím podpisem nikoho jiného. Pak se můžeme neprodleně začít chystat k odchodu z EU, neboť jak již dříve pravila Angela, buď přijmete migranty, nebo marš z EU!

Jak přenese kompetenci k podpisu na Babiše, tak ten ji přenese na někoho dalšího, aby pak mohl před národem s podpisem smlouvy „nesouhlasit“. Čili postupovat tak, jak byl zvyklý dosud, kdy je často v opozici sám proti sobě. Zatím mu to u části národa vycházelo, tak proč v tom nepokračovat? A smlouva bude našup podepsána.

Takže vážení, ať chcete či ne, stojíte nyní před volbou, kterou z těchto 2 možností si vyberete:

   a) Migranty, abyste nepřišli o členství v EU a o potěšení pracovat na jiné, v němž si někteří lidé u nás tak libují nebo

   b) začít se starat o bezpečnost vlastní země a hranic, když ty schengenské fakticky neexistují. Žádné NATO nám na pomoc nepřijde, to slouží zájmům USA, které jsou zcela odlišné od těch našich národních. Nezbývá, než pomoci si sami. A není již na čase začít se starat konečně o naše národní zájmy a pracovat na sebe?

Čas k dalšímu přešlapování a mudrování nemáme. Ten jsme již propásli.

 

Ing. Jaroslav Tichý – místopředseda ANS


Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Tichý