Historie na ruby – Svobodný vysílač 14.8.2018

Co předznamenávají události v Afghánistánu a jaké dopady mohou mít do vnitřní bezpečnosti státu? Souvislosti a děje mají hlubší charakter, než se na první pohled zdá! Janovská tragédie, pád mostu za plného provozu – vzkaz nebo pouhé zanedbání povinností?

hosté: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsekyně ANS

 

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil