Hana Benešová – pamětní deska

Otevřený dopis…

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

 

Mgr. Pavel Čižinský,
starosta MČ Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

 

Pane starosto,

při nedávné návštěvě Loretánského náměstí, kde 16. května 2005 byl slavnostně odhalen jak pomník pana prezidenta E. Beneše, tak i pamětní deska jeho manželky, paní Hany Benešové, jsem sice na první pohled zjistil, že pomník pana prezidenta je na svém místě, ale zmíněnou pamětní desku, která se nacházela na domě „U Drahomířina sloupu“, jsem nenašel.

V uvedeném domě, jenž vlastní zřejmě pan Bakala a kde sídlí Knihovna Václava Havla, došlo již v srpnu 2012 k zahájení rekonstrukčních prací, včetně fasádních. Podle informací, které jsme získali již dříve, byla pamětní deska paní Hany Benešové údajně odborně sundána. V současné době se údajně nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci. Na fasádu domu Knihovny Václava Havla bude osazena až po řádném kolaudačním řízení.

O tom všem nás informoval Váš předchůdce ve funkci starosty, pan Ing. O. Lomecký, svým dopisem z 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018, zn: STA 22/2018.

Od té doby však uplynuly téměř dva roky a stav se nezměnil. Pamětní deska paní Hany Benešové není dosud na svém původním místě. Proč? Fasáda domu vypadá jako nová, její vnitřní část je také odpovídající. Domnívám se proto, že zanikly překážky, které neumožňovaly nově instalovat předmětnou pamětní desku.

V souvislosti s uvedeným je důležité si uvědomit, že tato deska byla na svém místě pouhých 7 let. Rekonstrukce domu však probíhá již více než 7 let a nikdo neví, kdy bude skončena a kdy poté dojde ke kolaudaci stavby. Mnozí návštěvníci pamětní desku hledají a nenalézají. Tato skutečnost budí znepokojení až pohoršení se současným stavem. Víme, že je možné dále oddalovat kolaudaci stavby. Jistě je však také možné ji urychlovat. Víme však také, že další odklady, povzbudí, vzhlede m k ;viditelné renovaci fasády, sílicí kritiku naší veřejnosti. Očekáváme, že pamětní deska paní Hany Benešové bude v nejkratší možné době opětně instalovaná. Existují-li nějaké objektivní skutečnosti, nám neznámé, které tomu brání, prosíme, abyste nám je sdělil, případně i s možným datem pozdější instalace.

Paní Hana Benešová, manželka prezidenta Edvarda Beneše, muže, jenž se zasloužil o stát, o vznik a obnovu Československé republiky, si zasluhuje celým svým nelehkým životem naši pozornost i vděčnost, nikoliv laxnost a zapomnění. Pokud se na této zásadě všichni zainteresovaní shodneme, včetně Vás, pane starosto, očekávané činy budou následovat a pamětní deska paní Hany Benešové bude opět na svém místě.

Za vše, co v předmětné záležitosti učiníte k dosažení tohoto cíle, velmi děkujeme.

 

V Praze dne 19. listopadu 2019

 

JUDr. Ogňan Tuleškov

České národní listy

 


Související článek:

Otevřený dopis P. Čižinskému (starosta MČ Praha 1)

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil