Gretenismus na GeTou aneb přirozený skleníkový účinek

Název je narážkou na jméno Greta Thunberg, medii protěžovanou adolescentkou ze Švédska, která se údajně angažuje na ochranu klimatu. Financována je údajně maďarským židem Sorošem (https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros). Před nějakou dobou jsem našel doklady o tom, jakým zavádějícím způsobem jsou vyučovány děti v Německu a v Rakousku. Žáci 9. – 10. stupně se učí, že kysličník uhličitý (chemická značka C02) vytváří kolem Země vrstvu (viz obrázek) a proto se mu říká skleníkový plyn.

Autor grafiky: Lars Ebbersmeyer (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons/Westflium
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/landesentwicklung/klimaschutz/downloads/Broschu__re-Klimawandel_in_Tirol_web.pdf

 

V Německu (Baden-Würtembersku a Westfálsku) a Rakousku (Tyrolsko) jsou školní děti vyučovány lžím, kterým pak možná bezvýhradně věří. Po zjištění těchto „kachen“ (angl. hoax) jsem po dalším výskytu nepátral. Lze předpokládat, že se tomu žáci učí v celém Německu a Rakousku. My absolventi ještě normálních českých škol víme, že každá látka má svou molární váhu. I plyny. Pro kysličník uhličitý (C02) to je 44,01 g/mol. Je tak ze všech atmosférických plynů nejtěžší a v žádném případě nevytváří vrstvu plynu nad atmosférou! Ze zkušenosti také víme, že kysličník uhličitý se ve vinných sklepích drží při zemi. Němečtí učitelé jsou školeni ve smyslu obrázku „Přirozený skleníkový účinek“ v rámci alternativního vyučování organické chemii. Zda jsou zavázáni tento vyučovací zmetek také vyučovat mimo alternativu (viz obrázek Urheberrechtshinweis) jsem nezjistil.

Nedomnívám se, že by tento článeček jakkoliv ovlivnil politické klima v České republice. V článku Koho volí vědci (http://www.osel.cz/9173-koho-voli-vedci.html, Vítězslav Kremlík) jsme se dozvěděli, že názor na klimatické změny vůbec nesouvisí se vzdělaností. Klimaskeptici vykazují v průměru stejné nebo vyšší vzdělání než alarmisté. Názorové rozdíly tedy nelze vyřešit tím, že se bude dělat více vzdělávacích kampaní. Podle týmu Dana Kahana a kol. (Climate Change, 2009) o názoru na klima rozhoduje – ne vždy, ale většinou – politické přesvědčení. A to tak zvaně „levicové“ nebo „pravicové“.

 

Igor Tureček

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil