„Great Reset” je hrozbou pro každého z nás. Víte, kdo ho prosazuje v ČR?

Nadnárodní společnosti se mají stát vlastníky všech výrobních prostředků, nemají zůstat národní státy ani hranice. Naprostá většina veškerého světového majetku má být soustředěna do rukou velmi úzké skupiny lidí, a nám všem zbydou jen oči pro pláč…

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans