FOTO z akcí ANS

Na shromáždění bylo zvoleno nové vedení tohoto politického hnutí a byly přijaty nové stanovy.