Formulář stížnosti školskému ombudsmanovi kvůli testování dětí

Kromě Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a ředitelů škol je možno zaslat podnět stížnosti ještě školnímu ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi.

Podnět školskému ombudsmanovi

1. Stěžovatel:

Jméno a příjmení: (Jméno Příjmení)
Bydliště: (Ulice Číslo popisné, PSČ Město)
Telefon: (123 44 55 66)
Telefonní číslo uvádějte vždy! Pomůžete tak rychlejšímu vyřešení Vašeho problému.

E-mail: (email@email.cz)

2. Stížnost směřuje proti:(označte příslušný úřad či zařízení)

☐ zřizovatel školy
☐ vedení školy
☐ zaměstnanci školy
☐ rodičům
☐ žákovi (žákům)
☐ České školní inspekci

☒ MŠMT, Ministr školství Robert Plaga
☐ jiný úřad či instituce

3. Co je předmětem Vaší stížnosti:
(stručné vylíčení podstatných okolností věci; v čem konkrétně podle Vašeho názoru úřad, ředitel, zřizovatel atd. pochybil?)

 • 1. Nucení školních dětí k testování antigenními testy, které:
  • a) nejsou schváleny SUKLem
  • b) nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou
  • c) není u nich jasně uvedeno, zda je mohou používat děti ve věku „od“-„do“
 • 2. Nucení dětí nosit roušky/respirátory v prostorách školy:
  • a) Děti nepatří do rizikové skupiny
  • b) Neexistuje žádná studie prokazující významné omezení přenosu virové infekce při jejich nošení
  • c) Dlouhodobé nošení snižuje okysličení organismu a může vyvolat rakovinné bujení u buněk

4. Čeho chcete stížností dosáhnout?
(např. co by bylo podle Vás ideálním řešením?)

Normální školní docházka. Návrat k ústavně zaručenému právu na vzdělání bez jakýchkoliv nezákonných omezení či podmiňování školní docházky, ať již dobrovolnými či povinnými restrikcemi.

Připojuji právní vyjádření: Jestliže škola, na základě nařízení ministra, požaduje po školácích podstoupení dobrovolných samotestů, které nejsou povinností danou školským zákonem, potom se jedná o svévolné odepření práva na vzdělání nezletilé osoby, aniž by tato osoba nebo její zákonný zástupce porušila zákon.

5. Komu (jakému úřadu či instituci) byla věc předložena před tím, než jste se obrátil/a na školského ombudsmana? Vyzval/a jste některé z nich k nápravě? V případě, že ano, kdy a jakým způsobem se tak stalo, co Vám bylo odpovězeno?

Aktuálně jsem zaslal seznam dotazů na Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví. Čekám na odpovědi v zákonem stanovené lhůtě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

6. Seznam příloh, které k objasnění podnětu připojujete, a všechna rozhodnutí, jichž se Váš podnět týká:

1. Dotazy na Ministerstvo školství
2. Dotazy na Ministerstvo zdravotnictví
3. Dotazy na ředitele školy ………………………

 

Přílohy připojte k mailu ve formátu doc, pdf, rtf.
Podnět i s přílohami odešlete na mail ombudsman@msmt.cz

Děkuji

 


 

Formulář stížnosti – pro vlastní vyplnění [docx]

 

Další odkazy:
Dotaz ministrovi školství Robertu Plagovi – zde
Dotaz ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému – zde
Dotazy na ředitele školy – zde

 


 
 

Autor příspěvku: ans