EUROGENDFOR (EGF) – soukromá armáda mocenských elit

Eurogendfor je armáda rychlého nasazení, která má potlačit povstání v krizových oblastech. Tato jednotka má všechny pravomoci učinit a zrealizovat,  co bude chtít. Zabíjení lidí je stanoveno zákonem. Eurogendfor je tedy armáda, která se nemusí v žádné evropské zemi podrobovat právním předpisům té které země.   

Evropská policejní síla neexistuje dlouho. Byla navržena teprve v roce 2003 francouzskou stranou.  První cvičení se uskutečnilo v roce 2005 a v roce 2006 byla tato armáda již tzv. zavedena. Od té doby existuje tato polovojenská tajná síla.    

Takzvaná EGF je směsice policie, tajné služby a armády. EGF slouží podle své zakládající smlouvy Evropské komisi k potlačení povstání. EU legitimizuje vznik takové síly.  

Co EGF vlastně je? To je sotva komu známo. Málokdo ví, že byla uzavřena tajná dohoda za zavřenými dveřmi, kdy byla sestavena speciální jednotka, jejíž velitelská struktura je umístěna v italském městě Vicenza. Tato speciální jednotka má několik tisíc mužů a má být nasazována proti povstáním v zemích Evropské unie mimo rozhodovací pravomoci příslušných vlád těchto zemí. To vše bylo zrealizováno, zcela tiše a potají, jakoby mimochodem – před lety – ale cíleně a rychle. Bohužel s rakouským souhlasem.

EGF je prostě a jednoduše přiznáním, že se instituce EU bojí národů a jsou odhodlané vojensky a policejně zakročit. Je to polovojenská jednotka –  evropská policejní jednotka. EGF může zasáhnout vojensky a policejně proti lidem, kteří si politiku EU už nechtějí nechat líbit. EGF je přiznáním hroutící se Evropské unie, a proto je jeí existence držena v tajnosti.

O EGF se vůbec neinformuje. Téma  EGF nebylo nikdy nikde diskutováno a vytvářelo se v tajnosti. EGF je ale latentní hrozbou občanské svobody.

Evropská komise uvedla před několika lety na žádost jednoho poslance, že EGF není institucí, a proto nebyly zveřejněny žádné dokumenty. To je však drzost. Musíme ji financovat. Pokud se předstírá, jako že to není součástí EU, nebo že to s ní nemá nic společného, je to jasná nestydatá lež! A ten,  kdo má zapotřebí lhát, kdo musí tajně vytvářet dokumenty, a musí potají vytvářet policejní jednotku, ten má špatné svědomí před svým vlastním obyvatelstvem. A to ve skutečnosti ukazuje, jak tato elitní evropská třída, nová oligarchie, skutečně smýšlí o národech. 

Ale co kdyby se to všechno obrátilo? Co kdyby se lidé sjednotili a postavili se proti vládě? Co kdyby se nejednalo jen o demonstrace, ale o skutečnou vzpouru? Co kdyby se policie připojila k obyvatelstvu, protože nakonec policisté jsou jen občané té které konkrétní země? Pokud by lidé měli dost rozhodování, která se jim sypou hlavu a pokud by došlo ke vzpouře, tak co může udělat stát, pokud není schopen zastavit nepokoje svou výkonnou mocí? Od samého začátku byly tyto myšlenky strašákem pro vládnoucí elitu při zakládání EU.  Populace EU, která nesouhlasí s rozhodnutími EU, to se nemůže povolit! K uskutečnění svých nařízení disponuje EU celou řadou zvláštních práv, která by se občanům EU nemusela líbit, a proto jsou úkoly EGF jsou jasně definovány.

Eurogendfor (EGF):

 • má pokrýt všechny možné typy krizového řízení
 • má nahradit nebo posílit místní policii
 • má zasáhnout spolu s armádou v krizi
 • má převzít úkoly tajné služby
 • může nařídit a prosadit jakékoli opatření nezbytné k plnění svého mandátu

 

Patří sem:

 • konfiskace domů a majetku
 • zatčení a odnětí svobody
 • nařízení zákazu vycházení (stanného práva)
 • zákaz demonstrací
 • a zabíjení občanů EU!!!!

 

Zabíjení občanů EU samozřejmě není povinností EGF, ale je to opatření, které by mohlo být nezbytné k plnění jejího poslání, pro které má oprávnění. Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem v rámci EU bude potlačení nepokojů, pak je pravděpodobné, že toto právo bude uplatněno. Právo EGF zabíjet čerpá z Úmluvy EU o lidských právech!

Připomínáme, že Úmluva o lidských právech nebyla do Lisabonské smlouvy zahrnuta, ale v Lisabonské smlouvě bylo stanoveno, že tato Úmluva o lidských právech je závazná pro všechny členské státy EU.

Podívejme se na článek 2 Úmluvy o lidských právech EU. Článek 2 upravuje právo na život. 

ZDROJ ZDE: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-209#cl

Článek 2 – Právo na život

 1. Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest.
 2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při:
  1. obraně každé osoby proti nezákonnému násilí;
  2. provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené;
  3. zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

 

Mnozí  jsou jistě při čtení úmluvy velmi překvapeni! Neznamená to totiž nic jiného, než že pokud vyzýváme ke vzpouře nebo vyvoláme vzpouru, která by měla sloužit ke svržení vlády, pak můžeme být zabiti!

 

Přeložila Mgr. Milena Míčová, místopředsedkyně ANS

 


Tématické video ZDE:

https://youtu.be/laNjSK9uVyY

Pozn.: Na spodní liště videa (v pravé části) je možné zapnout titulky a sousední ikonou „Nastavení“ zvolit automatický překlad do češtiny (jedná se o strojový překlad…)

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil