EU = Orwell na plný plyn

EU zahájila komplexní Akční plán proti dezinformacím. Jeho účelem je podle nedávné tiskové zprávy Evropské komise zjevně „chránit její demokratický systém a veřejné diskuse vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019, stejně jako řadě národních a místních voleb, které se budou konat v členských státech v roce 2020.“

V červnu 2018 se v Evropské radě setkali čelní představitelé členských států EU a vyzvali Evropskou komisi, aby „… předložila do prosince 2018 akční plán s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci EU na problém dezinformací …“.Komise tento akční plán zveřejnila 5. prosince 2018.

Tento akční plán se zaměřuje na čtyři oblasti:

  1. Vylepšení odhalování dezinformací (Evropská komise na tento projekt vyhradila 5 milionů eur a vypadá to, že očekává, že členské státy na něj přispějí i na národní úrovni).
  2. Koordinovaná reakce – unijní instituce a členské státy vytvoří Systém rychlého varování „s cílem usnadnit sdílení dat a hodnocení dezinformačních kampaní“. Systém rychlého varování bude zřízen do března 2019 a bude „doplněn o další posílení příslušných zdrojů“.
  3. Online platformy a průmysl jsou vyzývány k tomu, aby zajistily „transparentnost politické reklamy, zintenzívnily úsilí při uzavírání aktivních falešných účtů a označování mimolidské interakce (zprávy šířené automaticky boty), spolupracovaly s ověřovateli faktů a akademickými pracovníky při odhalování dezinformačních kampaní a ověřený obsah více zviditelnily a rozšířily“ v souladu s dříve podepsaným Kodexem postupů proti dezinformacím.
  4. Zvyšování uvědomělosti občanů: Kromě „cílených kampaní na zvyšování uvědomělosti“ budou „unijní instituce a členské státy podporovat mediální gramotnost prostřednictvím specializovaných programů. Podpora bude poskytována národním multidisciplinárním týmům nezávislých ověřovatelů a výzkumných pracovníků, kteří budou odhalovat dezinformační kampaně na sociálních sítích.“ V roce 2018 občané již najednou nejsou „mediálně gramotní“ a potřebují, aby jim někdo jiný řekl, jak mají myslet a co si mají myslet.

Jak je uvedeno výše, akční plán se stěžejním způsobem opírá o dříve zavedený Kodex postupů proti dezinformacím. Ten online giganti – Facebook, Google, Twitter a Mozilla – podepsali v říjnu 2018. Kodex postupů je nezbytný, protože podle komisaře EU pro bezpečnostní unii sira Juliana Kinga:

„Používání on-line fake news a dezinformací jako zbraní představuje pro naši společnost vážnou bezpečnostní hrozbu. Podvracení důvěryhodných kanálů a jejich užívání k pokoutnému šíření škodlivého a společnost rozdělujícího obsahu vyžaduje jasnou odezvu na základě zvýšené transparentnosti, vysledovatelnosti a odpovědnosti. Internetové platformy musí hrát důležitou roli v boji proti zneužívání jejich infrastruktury nepřátelskými aktéry a při udržování jejich uživatelů a společnosti v bezpečí.“

 

Další podrobnosti ZDE:

https://cs.gatestoneinstitute.org/13739/eu-orwell-na-plny-plyn

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.