Ekonomický a sociální rozklad státu je řízen strukturně i bezstrukturně

Česká zkušenost posledních týdnů

 

Na téma globálních cílů Operace Covid toho bylo za poslední měsíce napsáno mnoho. Dalo by se říci, že další vysvětlování je zbytečné a smysl má teď především šíření informací a tvorba masivního a uceleného informačního pole. Obraz ZLA má už dostatečnou barevnost a jasné kontury. Známe původce, instituce realizace, motivy a cíle operace – vše na globální úrovni.

Slabší už je to s pochopením procesů řízení této globální agendy na státní, regionální a místní úrovni našeho života. S pochopením toho podstatného, že za tím řízením nestojí computery, ale LIDÉ, kteří jsou k tomuto řízení připravení. Právě tyto nám blízké skutečnosti největší měrou ovlivňují a budou ovlivňovat náš každodenní praktický život, nyní tedy spíše živoření.

Evergrýnem celé druhé vlny českého COVIDu je snaha o co nejvyšší míru destrukce sociálního a ekonomického systému státu. Newspeak má pro tento veskrze národně-likvidační proces řadu eufemizmů, především „péči o zdraví obyvatelstva”. Scénáristé připravovali a nyní realizují tento proces promyšleně a tuto promyšlenost maskují výborně mediálně prezentovaným „řízeným chaosem”. Oblíbený je populární slogan SAMOSETO.

Zkusme si na tento proces degradace státu a jeho obyvatel posvítit a využít přitom základní poznatky z Dostatečně všeobecké teorie řízení. Pokud pochopíme strategii nepřátel České republiky a způsoby řízení jimi zvenčí vedeného degradačního procesu, pak vzroste naše šance na obranu a přežití, a to jak jednotlivců, tak i celku. Rodiny, komunity, národa.

 

Cíle a strategie rozkladu státu

▪ oslabení a snížení funkčnosti všech kompetencí, které tvoří státnost a jsou ještě převážně řízeny domácími kádry v zájmu většiny spoluobčanů;

▪ postupné přebírání těchto zbytkových a oslabených kompetencí dlouhodobě organizovanou a sponzorovanou agenturou kompradorů pracujících pro zájmy nadnárodních i globálních subjektů řízení;

▪ finální přechod oslabené a z hlediska schopnosti sebeřízení už zdegradované a nefunkční státnosti do nového a pro veřejnost včas připraveného „atraktivního” formátu státnosti nové. Ve skutečnosti však půjde o dovršení plného koloniálního statutu státnosti, jen s novou tváří;

▪ v takto transformované státnosti už nastoupí pseudo-řídicí korpus v plné míře, vedený skutečným nadnárodním řídicím subjektem.

O kterých kompetencích státu hovořím? Ekonomika, obrana, školství, zdravotnictví, kultura.

A příklady úspěšné destrukce státnosti tu máme také, a to z nedávné historie vlastní nebo ruské:

Listopadový státní převrat v r. 1989 s patřičně informačně používaným eufemizmem SAMETOVÁ REVOLUCE. Tento převrat přes dvouletý nutný turbulentní a formující mezičas vyústil do finálního rozpadu silného a pro nadnárodní řízení nevyhovujícího Československa do dvou nových státností ČR a SR. Občanstvo obou „ze spárů bolševika osvobozených” republik bylo trvale masírováno vidinou konzumního Edenu a tedy světlé budoucnosti. Ve skutečnosti dobrovolně přešlo do nového stavu. Nyní už je spravováno uvnitř kastrované kryptokolonie a finálně byly obě kryptokolonie natlačené do nadnárodního postkoloniálního konglomerátu Evropská Unie.

Globální řízení zapracovalo úspěšně, domácí řídící kádry prakticky neexistovaly a ty nadějné polotovary byly včas odkoupeny do řad 5. kolony.

Bleskurychlý rozpad SSSR, který ovšem neproběhl jako zázračný „krach socializmu”, i když byl a je tak dosud propagandisticky prezentován. Šlo o závěr dlouhodobého procesu vnitřního rozkladu státu a pověstné povalení té „první dominové kostky”. Skutečný proces běžel skrytě od smrti Stalina (1953) až do veřejné prezentace nástupu „Otců perestrojky” Gorbačova, Jakovleva, Ševarnadzeho, Kalugina a dalších v r. 1985. Závěrečná etapa musela vést k Bělověžskému protokolu, Jelcin svoji úlohu protokolárního pohřebního zřízence supervelmoci SSSR splnil.

I tady je diagnóza stejná. Globalisté využili absence silného domácího řídicího korpusu a současně i aktivizovali připravenou 5. kolonu a celý proces nazvaný eufemizmem PERESTROJKA zvládli brilantně. Ale nedotáhli ho do konce, protože Rusko je prostě Rusko.

– V našich obou republikách běží v posledních měsících velmi podobný proces, jaký jsem popsal výše. Rozklad obou státností a snaha je převést do nové pozice v novém formátu „nové Střední Evropy”. Podrobněji v článku:

Quo vadis,
střední Evropo?

(1.část)

Dosud jsem hovořil o cílech rozkladných procesů. Nyní konkrétní ukázka řízeného útoku na českou, ale podobně i slovenskou ekonomiku. Obě ekonomiky byly donedávna vychvalovány jako premianti EU (nízká míra zadlužení a solidní ekonomický růst). Tyhle pochvaly jsou vždy účelové.

Být příliš úspěšný se nikdy nevyplácí a naše společná zkušenost celé historie společných států to jen potvrzuje. Jakmile se východní „postsocialistické” křídlo EU ukázalo jako častěji rebelující vůči bruselské centrále – úspěšnost se stala trnem v oku Bruselanů. Započal cílený proces:

Srazit ekonomiku obou zemí co nejníže, rozleptat sociální systém a soudržnost obyvatel co nejhlouběji. A potom, když už budeme ekonomicky i sociálně na dně?

…podaná pomocná ruka s tím, že ta druhá skrývá za zády ohlávku na řetězu v podobě návratu do normálu – ale pod novým pastýřem. Něco za něco, jako vždy.

Vnější řízení (zdaleka ne jen Brusel) drží v této partii dva trumfy:

– finanční: tzv. Stabilizační fond pro obnovu post-covidových unijních chátrajících ekonomik ve výši 750 mld EUR. Všechno fiat money. Má z čeho nabízet a může uklidňovat, že „ono se to nějak zaplatí”;

domácí kompradory (koupené služebníčky, podpindosníky, kolaboranty) v celé vertikále řízení obou států. Čím je objektivně v obou republikách hůře, tím zřetelněji se tato parazitující škodná projevuje. Zdaleka ne jen ve vysoké politice a na vládní úrovni. Je všude – firmy a zejména ty se zahraniční majoritou, zdravotnictví, kultura, školství, silové složky státu a vidíme je i okolo nás na úrovni místních, městských a krajských samospráv.

Společný znak těchto věrně sloužících potkanů v lidské podobě – vždy loajální k moci a té nadnárodní zvláště, vždy přehlížející své spoluobčany. Mnohdy dříve ti nejmilejší „sousedi”.

 

Strukturně řízený rozklad

je veden z nejvyšší domácí exekutivní úrovně, ruku v ruce s vlivovými skupinami v zákonodárných orgánech. Samostatně by jen exekutivní a jen zákonodárné řízení nevedlo k úspěchu, tak pracují tandemově. Podstata strukturního řízení = příkaz a jeho plnění. Seshora dolů.

Exekutiva – vymyslí. Parlamenty – odkývají. Exekutiva Zákon nebo novelu převezme a začíná jím tlačit na veřejnost. Ještě si přizve vyzkoušeného a loajálního nadhaněče – a tím jsou ODBORY.

Pandemický zákon, Krizový zákon, štosy právně dementních Usnesení a Mimořádných opatření z pera tomu právní úrovní odpovídajících autorů.

Heslo: Zavřeme všechny ekonomické subjekty a počkáme, až padnou. Říkáme tomu LOCKDOWN. „Přednost” při likvidaci dostanou samozřejmě malé a střední ekonomické subjekty „vlastněné českými a slovenskými vlastníky” už dlouho zaclánějící „silnějším”. Tak proč nevyužít příležitosti?

Samozřejmě – všechny obchodní řetězce s vlastníky v SRN zůstávají ve hře na straně nepoškozených.

Tento likvidační ekonomický proces je přímočarý a rychlý, ale přináší i politický zpětný ráz od postižené ekonomiky. Jsou totiž známi autoři téhle ekonomické a sociální genocidy „tam nahoře”, a to není žádné přehánění. Jednou ten hostinský přijde a účet předloží…. A hlavně – na podzim máme parlamentní volby. Chce to odlehčení.

 

Bezstrukturně řízený rozklad

je pomalejší, méně nápadný a hlavně – na první pohled nepoznáte, kdo za ním vlastně stojí. Výhoda bezstrukturního (jinak řečeno vlivového) řízení. Podstata této varianty dosažení stejného cíle – ekonomického a sociálního rozvratu státu – stojí na využití strachu a stresu lidí. Opět odshora až dolů.

Namísto přímého útoku na ekonomiku formou „vláda Zákonem přikázala a vy své podniky zavřete”, použil řídící subjekt okliku:

předám „právo” této likvidace velkoryse do rukou územních samospráv a jejich loajalitu budu kontrolovat a stimulovat finančními toky z centra do územních celků – krajů, měst a obcí. A ovšem, krajské a místní samosprávy jsou prolezlé klony z centra, tvořeného jednotlivými partajními klany. A v těch samozřejmě panuje poslušnost ve jménu příštího zvolení ke korýtku.

Není čas na hrdinství. I hejtmani a starostové jsou také lidé – že?

– jenže se tato oklika nezdařila. Vláda potřebovala stoprocentní ochotu samospráv, ale část gubernií (řízených klany z opozice) odmítla, samozřejmě s ohledem na podzimní parlamentní volby. Tedy, přes samosprávu tento krok nevyšel. Musel přijít poslední, podle všeho právně zoufalý krok aliance zákonodárců a exekutivy:

předání „práva k povinnosti” přímo do rukou ekonomických subjektů. Právní stát v podstatě skončil. Umíráček mu zazvonil v okamžiku protlačení protiústavního tzv. Pandemického zákona přes obě parlamentní komory. Blíže o tom píši v článku:

Pandemický zákon
je krokem k diktatuře

(zamyšlení k jednomu rozhodnutí poslanců)

Ale protože řídící subjekt se řídí okřídleným heslem „Účel světí prostředky”, kráčí neochvějně s Pandemickým zákonem a z něj odvozenými Mimořádnými opatřeními ke konečnému cíli:

Testování na pracovištích, zajištěné spolupracující zkorumpovanou zdravotnickou mafií, zajistí opět rostoucí počet „odhalených pozitivních”až se dosáhne potřebných čísel v určených segmentech ekonomiky – tak je v rámci ochrany zdraví zaměstnanců přesuneme do karantény a provedeme klidnou ekonomickou eutanázii. A jako bonus – likvidace sociálních vztahů a zaměstnanecké kultury rozeštváním na pracovištích. Klasický kovid-fašizmus:
 Poslušní proti neposlušným.
 Testovaní proti netestovaným.
 Ovčané proti občanům.
Rozvrat ekonomický a sociální „par excellence”.

První známky tohoto připraveného „bezvýchodného stavu” nepřišly kupodivu z automobilového průmyslu, ale ze zatím ryze českého zdravotnického prostředí. Naše „pacienty”, zatím jen chřipkové, budeme léčit v Německu a Rakousku. Nejsou lidi a postele. Fakt nejsou ???

 

Závěr ze sledování téhle nátlakové občanské války

je poučný a mobilizující současně:

  • – podívejte se kolem sebe, s kým pracujete, kdo vás na pracovišti řídí a jak se projevuje vůči svým spoluobčanům;
  • – podívejte se rovněž na své zastupitele a starostu a sledujte totéž, do jaké míry jsou starosty a zastupiteli “Vás” lidí;
  • – podívejte se i na své nejbližší v bydlišti, zda zůstali lidmi, anebo se stali udavači a svědomitými dráby vůči sobě rovným spoluobčanům.

 

Ona totiž zase přijde doba slunečných dnů a ti, co se provinili vůči svým blízkým, budou k vám spěchat s vysvětlováním „že jsme vlastně všichni tak nějak stejní”. NEJSME !!!

 
 

Zdroj:Boletus – Fórum KOB, 10. 3. 2021

 


 
 

Autor příspěvku: ans

5 4 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Bohumil
Bohumil
3. 4. 2021 11:09

Naprosto přesná charakteristika. Kolik lidí však čte tyto články? Většině stačí ČT24. Článek ukazuje i kořeny tohoto stavu. Následky jsou hrozné. Nejsem přesvědčen, že se podaří po volbách něco změnit. Chtěl bych být optimistou, ale ………….

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
3. 4. 2021 1:06

Přeji hezký večer, potěšení z přemýšlení a z hledání východisek z marasmu, do kterého nás zavedly téměř všechny pseudorevoluční „řídící“ domácí i nadnárodní Sluhové Světa Kapitálu. O žádnou revoluci nešlo. Váš článek má pravdu ve všem. Celá bídná „opozice“ evidentně slouží protičeským resp. protinárodním zájmům. Celá vládní „koalice“ jakž takž udržuje ČR ( i SR) v chodu, ale je to velice chabý stín ČR (i SR) po jejím odštěpení od ČSFR. Zhoubné podřízení ČR (i SR) nadřízené entite tzv. EU je de facto tichá okupace pod křídly establishmentu tzv.EU. Nehlučně a tiše nad zánikem ČR (i SR) bdí presidenti a tzv. Ústavní soudy obou bývalých hrdých soběstačných národů. Je to obraz protektorátního řízení jako v období bývalých hitlerovských služebníků Háchy a Tisu.
A přitom všem nám vládnoucí Idioti ze Západu momentálně předvádějí divadlo kolem přidělování závadných vakcin proti kovidnímu ohrožení – biologickou zbraní – která byla vytvořena Západem financovaných laboratoří; a naše parlamentní figurky se předhánějí v aktivitách, které mají dokázat ich oddanost původcům této destrukce lidí a národů. Třeba rovnou říct, že z jednání Pirátů, STANu a TOPky číší zrůdná nenažranost a touha po usazení se ve vládních funkcích, aby pak tyto hnusné strany sežraly v Čechách zbytky toho co z hrdých Čech zůstalo (V SR je to stejné).
Takže řešení je v úprku z tzv.EU a obnovení Federace ČR a SR bez Idiotů, kteří náš bídný stav 30 let generovali.