Dveře istanbulskému eurozločinu nyní Senát otevřel dokořán

Istanbulská úmluva v Hamáčkově bruselském salámu. 

Vláda v létě sice odolala nátlaku a neprojednala Istanbulskou úmluvu, na konci srpna však prakticky bez zájmu veřejnosti schválil Senát unijní tisk s názvem

„Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025“.

Komise v tomto tisku jednoznačně přiznává, že ji názory národních států, parlamentů, vlád a občanů naprosto nezajímají.

Poté, co úmluvu neschválilo Slovensko, ignoruje ji Česká republika a odvolání zvažuje Polsko, Komise vyhrožuje, že Istanbulskou úmluvu prosadí po částech, prostřednictvím opatření.

V rámci této snahy Komise navrhuje „rozšířit oblasti trestné činnosti na specifické formy genderově podmíněného násilí“.

Jak je v tisku dále uvedeno, bude se jednat o “trestné činy s evropským rozměrem“, neboli tzv. eurozločiny. Komise proto vyzvala Radu, aby dokončila přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a zajistila rychlou ratifikaci ze strany EU a členské státy, aby ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve svém vystoupení v Senátu unijní tisk podpořil s tím, že Babišova vláda přistoupení k Istanbulské úmluvě podporuje a náš právní řád na ratifikaci úmluvy připraven. Jedná se v duchu článku ISDe „Istanbulská pirueta Andeje Babiše“ (https://isde.cz/istanbulska-pirueta-andreje-babise/) o další otočku a nebo jednal vicepremiér Hamáček bez vědomí premiéra, na vlastní pěst?

Z 81 senátorů bylo při hlasování i úmluvě přítomno pouhých 55, z toho 32 „istanbulský eurotisk“ podpořilo. Proti bylo jen 8 senátorů ODS a nezařazení senátoři Jaroslav Doubrava a Pavel Fischer.
Jako jediná pak proti úspěšnému pokusu o protlačení Istanbulské úmluvy vystoupila senátorka Jitka Chalánková.

Dveře istanbulskému eurozločinu tak Senát otevřel dokořán.

V PDF dokumentu ke stažení zde:

Istanbulská-úmluva-Senát

Zdroj:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Istanbulsk%C3%A1%20%C3%BAmluva%20v%20Ham%C3%A1%C4%8Dkov%C4%9B%20bruselsk%C3%A9m%20sal%C3%A1mu%20%20Vl%C3%A1da%20v%20l%C3%A9t%C4%9B%20sice%20odolala%20n%C3%A1tlaku%20a%20neprojednala%20Istanbulskou&epa=SEARCH_BOX

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil