DRUHÁ DOBA TEMNA, 400. výročí Bílé hory

Obecně pojem „doba temna“ označuje období ekonomického a kulturního úpadku národa. Označuje dobu útlaku a beznaděje.
U nás byl doposud pojem doba temna spojován jen s obdobím po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, kdy v Čechách a na Moravě zanikl stavovský stát, byl nahrazen habsburským absolutismem a bylo povoleno pouze katolické náboženství. Avšak charakteristika pojmu „doba temna“ zcela přesně popisuje i historii naší země po roce 1989.

Bitva na Bílé hoře proběhla 8. listopadu 1620 u Prahy – letos od ní uplynulo 400 let – a zcela zpečetila osud tehdejšího českého státu. Česko – moravská stavovská armáda podlehla německé Katolické lize Svaté říše římské. Důsledky této prohrané bitvy měly zásadní vliv na politické, náboženské, ekonomické, společenské i kulturní poměry českých zemí. Do naší země přišly po roce 1620 rody cizí a podílely se na rozchvácení majetku původních rodů českých.  Český národ se zúžil na poddaný lid bez podstatných práv. Došlo ke státní loupeži rozsáhlých majetků a tuto loupež prováděli ironií dějin právě příslušníci oněch rodů, které pak – po staletích – za okupace našeho státu kolaborovaly s nacisty.  Rokem 1620 skončila konfederace zemí Koruny české – tedy Českého království s Uherskem, Rakousy, Lužicemi, Slezskem a Moravou.

A nyní paralely doby „pobělohorské“ a „posametové“.

Bitva na Bílé hoře ukončila existenci stavovského státu Koruny české. Po roce 1989 byla ukončena existence Československa.

V době pobělohorské byly české šlechtě a povstalcům konfiskovány majetky, takže se celá naše země tehdy dostala do cizího ekonomického područí. Po roce 1989 byl prakticky veškerý majetek našeho národa rozkraden nebo zničen a jeho zbytek je dnes převážně v rukách zahraničních (hlavně německých)  majitelů.

Do EU platíme daleko více než z ní dostáváme. A tento nepoměr se každým rokem zvyšuje. Část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO (kam jsme nevstoupili za základě referenda) jako žoldácká armáda do zahraničí na různé expanzivní mise (které ani nerespektují mezinárodní právo), či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku, což rozhodně není v našem státním ani národním zájmu.

Od počátku Druhé doby temna (v roce 1989) jsme se dle mezinárodní klasifikace stali chudou rozvojovou zemí. V rámci EU čelíme snahám o vymazání naší státní a národní existence  – viz materiál OSN „Migrace k náhradě původního obyvatelstva Evropy: řešení pro stárnoucí a upadající populaci“.

Historik Václav Vladivoj Tomek kdysi napsal: „Časové od bitvy bělohorské byli dobou nejhlubšího snížení národu českého….“ A my dnes můžeme říci: „Časové od státního převratu, pod falešným názvem sametová revoluce,  jsou dobou nejhlubšího úpadku a totální plíživé devastace národa českého a to po všech stránkách…“

 

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS, Bílá hora 8. 11. 2020

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil