Dotazy na MZV jsou o voze, ale ministerstvo odpovídá o koze! Posuďte sami.

Jen několik vět k dopisu z MZV ČR ze dne 12. ledna 2021

„Z pohledu politické reprezentace na české i německé straně je klíčové, že vlády obou zemi dlouhodobě zastávají názor, vyjádřený ve společné Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích  a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997, že směřují česko-německé vzájemné vztahy do budoucna a nezatěžují je politickými ti právními otázkami pocházejícími z minulostí.“ (Citace z dopisu MZV ČR ze dne 12.1.2021)

Takže se dostáváme ke kardinální otázce. Docházelo a dochází k protičeským útokům ze strany tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), jeho vedoucích činitelů a některých německých ústavních činitelů, ještě v době po uzavření tzv. Čs.-německé deklarace (ČND), nebo již před jejím uzavřením  skončily?  Víme, že dochází k těmto hrubým protičeským útokům, k pokusům o přepisování česko-německých dějin celá léta po uzavření ČND a dokonce trvají i do současné doby.

Proto bylo a je povinností MZV ČR proti tomuto jednání vystupovat a diplomatickou cestou žádat o vysvětlení protismluvních kroků německou stranu. To  ministerstvo však nečiní. Vůbec jsme na ministerstvu nežádali, aby komentovalo výroky pana B. Posselta. Partnerem MZV ČR je MZV SRN, nikoliv Posselt a landsmanšaft.  SL nemá  mezinárodně-právní subjektivitu. Nemůže hrát proto v těchto vztazích žádnou úlohu. Nikdy jsme nebyli svědky jednání, která by opakovaně probíhala mezi německým MZV nebo vládou a naším spolkem, např. ČSBS. Tudíž ani české ústavní orgány by neměly „jednat“ např. s tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem. Pokud k tomu dříve docházelo, bylo to vždy v rozporu s mezinárodním právem. V této souvislosti vzniká otázka, do jaké míry jsme byli pod tlakem německé strany, když jsme tak činili. Otázkou nepřípustného vměšování některých německých ústavních činitelů do našich vnitřních záležitostí se budeme ještě zabývat.  MZV ČR mělo, jak jsme přesvědčeni, diplomatickou cestou vše projednávat s německým MZV a ve spolupráci s ním uvést všechna porušení  do souladu se smluvními vztahy, které jsou německou stranou dlouhodobě a viditelně  porušovány, jak jsem přesvědčeni. 

A to ministerstvo nečinilo a nečiní. Vláda ČR netlačí, pokud víme, na MZV ČR, aby plnilo své funkce. Takže nyní záleží na nás, občanech republiky. Co budeme dělat?    Máme mlčet k tomu, že pan B. Posselt a i jiní němečtí politici, včetně některých ústavních činitelů SRN, ještě i v současné době  z naši republiky dělají dějiště krvavých činů, kde po květnu 1945 docházelo k brutálním etnických čistkám, patřícím podle nich mezi největší ve 20. století? Máme mlčet též k tomu, když z našich dědů a otců dělají zločince, kteří se dopustili válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a dokonce i genocidních? 

Pokud panu ministrovi Petříčkovi a dalšími vedoucím činitelům jeho ministerstva, jejich příbuzným, tyto nepravdivé a hrubé útoky proti republice a proti našim hrdinným předkům, z nichž 360 tisíc zahynulo v německých koncentračních táborech, či v padlo v boji proti „panskému“ německému národu, nevadí, když jim nevadí, že miliony Čechů, zčásti podvyživených, trpělo pod německou teroristickou nadvládou po dobu 6 let, zatímco Němci vytrvale rozkrádali, ničili a odváželi zbytky našeho národního bohatství, pak nám to vadí.

Vadí nám to moc! Jsme přesvědčeni, že protičeské útoky vzbuzují i odpor u velké většiny našich spoluobčanů. Je jen otázkou času, kdy svoje stanoviska k současné pasivitě MZV ČR bude vyjadřovat stále více občanů. V demokratické společnosti je to pravidlem.

Kvalifikovanou odpověď na uvedený dopis, těchto několik řádků považuji pouze za první pomoc po zranění, vzniklém četbou dopisu ministerstva, v brzké době vypracujeme a na MZV ČR pošleme, samozřejmě ji budeme též publikovat.

 

Dr. O. Tuleškov, člen petičního výboru „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“.

 

Odpověď MZV ze dne 12. 1. 2021 je zde.

Původní dopis adresovaný MZV ČR ze nde 2.1.2021 je zde: https://aliancenarodnichsil.cz/…li/

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

5 3 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Bohumil
Bohumil
26. 1. 2021 19:03

MZV mě nemůže překvapit, stejně jako celá naše vláda. K tomu doporučuji číst, nejlépe knihy, které nabízí web „Zakázané vzdělání“.
Vzhledem ke třem „českou propagandou zblbnutým generacím“ se není čemu divit.