Dotaz Národnímu ústavu pro vzdělávání

Včera jsme uveřejnili náš dopis ministrovi školství a je vidět, že situace ve školství a vzdělávání není lidem lhostejná. Přinášíme dotaz občana Národnímu ústavu pro vzdělávání i s odpovědí, který dorazil do naší emailové schránky.


Dobrý den,

našla  jsem na serveru Aktuálně.cz tento článek: Učit se vyjmenovaná slova nazpaměť nedává smysl…

V němž se tvrdí, že Váš ústav navrhuje v rámci přípravy nových učebních plánů vypustit z výuky českého jazyka přechodníky nebo skloňování některých zájmen, například jenž, týž nebo tentýž.

Ráda bych se zeptala, co je podkladem či důvodem pro tento návrh? Agenda 2030?

 

Děkuji za odpověď,

A. Goldmanová

 

 

Odpověď Národního ústavu pro vzdělávání…

 

Dobrý den, paní Goldmanová, 

tento návrh pramení z podkladových analytických studií, na kterých NÚV pracuje v souvislosti s revizemi RVP. 

Cílem podkladových studií je analyzovat jak výsledky vzdělávání v příslušných oblastech, srovnat naše vzdělávací programy s těmi zahraničními a analyzovat trendy ve vzdělávání. Na základě toho budeme formulovat doporučení pro samotnou aktualizaci rámcových vzdělávacích programů. Vypouštění přechodníků tedy není ničím jistým, jde jen o jeden z příkladů, který vyplývá z podkladových studií, ale není rozhodnuto, že by ve finále měl být reálně v revizích RVP obsažen. Vše závisí na diskuzi s dalšími odborníky a veřejností.

Každopádně cílem připravovaných změn je mimo jiné například nezahlcovat žáky příliš velkým objemem povinného vzdělávacího obsahu, tak jak to i ve své výroční zprávě kritizovala ČŠI. Jednou z plánovaných změn je tedy právě proto provzdušnění učiva a také nahrazení některých témat tématy aktuálnějšími v dnešní společnosti. 

 

S přáním hezkého dne, 

 

Sabina Dračková, tisková mluvčí NÚV

www.nuv.cz

 


 

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil