Dopis člence EK Věře Jourové

Paní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den,

vyrušuji Vás proto, že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte?! Proč to děláte?! Musím Vám napsat dopis. Nemohu si to totiž nedovolit před mou dcerou, vnukem a vůbec před generací, která se narodila po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy je nás dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století.


Ostrava, 3. dubna 2020

komisařka EK
Věra Jourová

zasláno doporučeně na adresu:
cabinet of president
k rukám komisařky EK
Věry Jourové
Berlaymont
Rue de la Loi 200
Bruxelles 1049
Belgie


Co jsem zač je velmi odkryto – a málokterý politik v ČR se tak politicky definoval a tolik toho tady po sobě zanechá jako já. Na níže uvedených w-stránkách je čtení, poslouchání a dívání se na mé odborné politické výstupy asi na 40 hodin. Na 40 hodin! Co jste ale Vy dobrovolně napsala zadarmo k budoucnosti země, kde jste se narodila? Je tam také text mé knížky – Svrchovaný stát a veřejné zdroje – kterou mi vydala Ostravská universita v roce 2013. Pochopitelně i můj životopis. Tolik na objasněnou mé osoby.

Vy jste se podepsala pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco tak otřesného co si dovolujete se hned tak nevidí. Vaše vystupování v televizi celostátní české je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých – kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co to slovo znamená). Kde je ale obsah Vašich sdělení – co nám vlastně chcete říct?

My totiž priorizujeme obsah nad formou. Toho ale zcela jistě Vy nejste schopna! Co to říkáte?

  • Že národy přestaly existovat?
  • Že současná Evropa (jestli víte co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?
  • Že člen Evropské komise nesmí háji zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?
  • Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?
  • Anebo si myslíte, že to je výplod carského – evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?
  • Mám tady klást další (arci – jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi? Copak Vás neznepokojuje otřesný stav velké části zemí EU do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat.

 

Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za celou dobu, co sedíte ve vysoké funkci, a za to, co EK dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete jako dnes. Nikdy. Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci jest přirozeně zbytečno. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v ČR beztvarého byrokraticky zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU.

Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku – Vás kritizovat. Toto ne. Nemá právo kritizovat – kdo není lepší. Ale já jsem lepší pro český národ. Čeština má snad nedostatek slov k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes – stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU totalimpotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin. A řečeno ústy autorů západoevropského marxismu – jsou to zločinecké praktiky imperialismu.

Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jablka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodže, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dovážet pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné? Co si myslíte? Kolik kamiónů je to do ČR? Já to nevím, ale vím, co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami. Vy si samozřejmě myslíte, že toto všechno je normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou. Ale ubezpečuji Vás, že toto normáální není!

Už jsem kandidoval 2x do P EU. V televizi na ČT1 mají v archivu mé vystoupení k našemu programu do EU, ale jen několik vteřin, protože víc prostoru nám nedají. Nabízím Vám tedy práci, kterou – budete-li mít zájem vykonám – tak jak jsem přislíbil stanu-li se europoslancem. Zpracuji na 7 až 10 stránek teze ústavy Unie evropských národů pro mír. Teze určené k dvouleté diskusi ve všech současných státech EU a ve všech ostatních státech zprvu Evropy, které budou mít zájem se do takto nově postavené Unie přičlenit. Jediným důvodem existence takovéto Unie bude zachování míru na našem kontinentě. Nic jiného takováto Unie nebude mít na starosti. Tedy konečně dojde naplnění myšlenky našeho krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu.

Tento můj text můžete předložit v EK jako podnět na její zásadní rekodifikaci. Nebude-li přijat k diskusi a poté k realizaci, pak byste měla z takovéto komise – kterou byste se tímto pokusila změnit zevnitř – odejít. České vládě pak je nutné sdělit, že současná EU je nereformovatelná, a proto je třeba z ní referendem vystoupit (tak jak jsme do ní vstoupili).

Mladá paní, vyzývám Vás k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu. Rozumíte? Vy ale dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim se bojí takovýchto diskusí představitelů režimu – které Vy navýsost representujete – s námi, disidenty tohoto systému. Vyzývám Vás: zkuste si před lidmi českého státu obhájit současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou. Ve vší slušnosti a v mém respektu k ženám.

Tento můj text zasílám na adresu sekretariátu předsedkyně EK neb Vaši osobní adresu – kancelář či kanceláře – jsem na internetu nedohledal.

Národní knihovna České republiky – všechny mé texty, které jsou umístěny na w-stránkách naší strany – považuje za seriózní, a proto se mnou sepsala smlouvu o tom, že když nebudu moci stránky platit či stane-li se mi něco, tak je bude Národní knihovna České republiky zálohovat. Tedy lidé na konci, našeho století se budou moci dozvědět, že už v zhruba v 15. roce našeho členství v EU žili v ČR lidé, kteří otevřeně žádali zcela zásadní změny ve fungování EU. Je totiž možné, že se nám nepodaří transformovat současnou EU a z národních států budou totální kolonie, lidé pak otroky nadnárodních zájmových skupin.

Nebudu psát komisaři EK za Finsko či Portugalsko, ale za Českou republiku. Vy tam totiž za někoho sedíte – i když jste nebyla volená voliči. Vy chcete smazat rozdíly mezi národy, které v Evropě tisíciletým vývojem vznikly a kodifikovaly se nevyvratitelně. Víte vůbec, co to je jazyk a proč tu máme tolik dialektů a nezpochybnitelných národních jazyků?

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy totiž nemáte intelektuální potenciál, abyste to věděla a jste asi dokonce přesvědčena o tom, že to, co děláte, je správné. Kolik lidí v ČR si ale myslí to samé co Vy? Lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU fondů. Kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy? Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hemživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.

Paní vlastizrádkyně – s Pánem Bohem

 

RNDr. Radoslav Štědroň

předseda
Strana státu přímé demokracie – Strana práce
(vše na www.stranaprace.cz)

 

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
4.3 6 hlasů
Ohodnoťte článek
13 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Marie
Marie
19. 4. 2020 18:55

Pane doktore ,jsem ráda že se v naší republice našel někdo , kdo se České republiky dokáže zastat.Mluvíte nám z duše a plně se s vaším názorem ztotožňuji .Paní Jourová v EU nesedí za Českou republiku ,ale za sebe a EU.Nás má jen za ubohé hloupočké staroušky,Paměť národa jí nic neříká..a o naši budoucnost už jí vůbec nejde..S pozdravem Švástová Marie

Ing.Pavel Vrána
Ing.Pavel Vrána
19. 4. 2020 17:01

Konečně se našel někdo a říká pravdu.

Evžena Mlčochová
Evžena Mlčochová
15. 4. 2020 11:17

Je to velmi pravdivě napsáno. A paní Jourová by se měla opravdu na těmito slovy hluboce zamyslet. Ale osobně si myslím, že to neudělá a také že žádná diskuse v televizi nebude. Představte si někdo Václava Moravce, že by nechal prezentovat někým pravdu, když už teď velmi dobře ví, že paní Jourová by neměla nějaké oprávněné a pravdivé protiargumenty. A to se v placené České televizi nesmí. Museli by jít na jinou stanici, ale teď na kterou, že?

Evžena lčochová
Evžena lčochová
15. 4. 2020 11:17

Je to velmi pravdivě napsáno. A paní Jourová by se měla opravdu na těmito slovy hluboce zamyslet. Ale osobně si myslím, že to neudělá a také že žádná diskuse v televizi nebude. Představte si někdo Václava Moravce, že by nechal prezentovat někým pravdu, když už teď velmi dobře ví, že paní Jourová by neměla nějaké oprávněné a pravdivé protiargumenty. A to se v placené České televizi nesmí. Museli by jít na jinou stanici, ale teď na kterou, že?

Monika
Monika
15. 4. 2020 8:16

Všichni zastupitelé by měli mít obavy se svých voličů. Nikdy naopak. Všichni zastupitelé jsou živi z výdělku lidstva. Měli by si dát sakra pozor na to, co dělají. Nemyslíte?

Marty Leos..Frank
Marty Leos..Frank
8. 4. 2020 23:26

samozrejme ze je to vlastizradkyne..uboha..ovecka..posluhujici..te svoloci..z eu..a evropske pkomise!! drtiva vetsina..z techto..institituci..jsou velezradci..evropskych narodu..kteri..do evropy chteji natahat..tu muslimskou..vrazdici..svoloc!!!!!

Aleš Kremer
Aleš Kremer
8. 4. 2020 20:30

Nádherně napsáno,je to vlastizrada ! A budoucnost to potvrdí…pak zaplatí !

Václav Buriánek
Václav Buriánek
Odpovědět  Aleš Kremer
19. 4. 2020 13:23

.. za vlastizradu se stavělo ke zdi. Má to ještě platnost?

Pavel
Pavel
8. 4. 2020 19:42

Obávám se, že Jourová není schopna sebereflexe, že je zcela pohlcena eurohujerským pozlátkem.

josef
josef
8. 4. 2020 18:23

Plně se ztotožňuji se zněním tohoto dopisu ! Pravda,nic než holá pravda napsaná objektivně !

Jaromír Závůrka
Jaromír Závůrka
8. 4. 2020 14:25

rád se pod tento dopis podepisuji a souhlasím s ním. A proto sdílím, aby se to dostalo pokud možno, co nejvíce slušným občanům. Já bych to takto slušně asi napsat neuměl a použil bych jiná „decentnější slovíčka“ pro tuto krá……..lovnu české politiky!

Jiří Rohan
Jiří Rohan
8. 4. 2020 13:22

Dobrý den.
Velmi pozorně jsem si přečetl váš dopis,bohužel velmi dlouhý,byť vyčerpající-obsahem-a naprosto s ním souhlasím.Myslím však,že nebude mít žádnou odezvu,ledaže by pod ním bylo aspoň 100 000 podpisů.Budu první,kdo ho bude moci podepsat.Jiří Rohan.

JUDr. Zdenek Květon
8. 4. 2020 9:02

Vážený pane doktore, napsal jste to paní europoslankyni přesně, výstižně a objektivně. Přesně jste zařadil její chováni a jednali po objektivní i subjektivní stránce do kategorie vlastizrádců a věřím, že se za své jednání bude jednou zodpovídat před trestním soudem. S úctou JUDr. Zdenek Květon