DOBA TEMNA na dohled…

Je sice historicky doloženo, že Mariánský sloup v Praze nechal vztyčit rakouský císař, jako výraz vděku Panně Marii (habsburské ovšem…) za vítězství mezinárodních žoldáků v jeho službách nad mezinárodními žoldáky ve službách loupících Švédů, ale dnes už se neupravovaná historie tak úzkoprse nebere.

 

Už je prý ten správný čas….

Prý tento monument vlastního pokoření postavili „vděční“ Pražané jaksi sami jako výraz vděku za „povýšení“ Království českého na habsburskou gubernii.  Císař si tehdy vychutnal českou potupu i osobně a odhalení památníku se účastnil též se svým následnickým synem. Po třech stech letech Češi vazalský pylon strhli, aby bylo jasné, jak skutečně „oceňují“ třísetleté habsburské šafářování v naší zemi.

Jelikož je však výklad dle historických faktů dnes vlastně „panslavistický“ a v „sovětském duchu“, jak praví BIS, (patrně nová zkratka pro ministerstvo školství), pražský magistrát v rukou pirátských germanizátorů rozhodl, že monument opět nechá postavit. Aby bylo všem jasno, že to bude tak a ne jinak a neodvolatelně, „stavba začne…“, jak s gustem informoval Protektoratische Rundfunk ve své redakci Český rozhlas Plus, aniž ještě byly vypořádány veškeré úřednické formality.

 

… a Protektorát vlastně osvobodili Němci, nicht wahr?

Tato rozhlasová stanice je vůbec fajn a plná těch správných „informací“. Ve stejný den, kdy bylo oznámeno, že „stavba začne…“, bylo dáno obyvatelům na vědomí, že u příležitosti 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou pozval ministr zahraničí svůj americký protějšek na státní  návštěvu, poněvadž je to takové skorokulaté a vhodné datum. V době, kdy se vlivem jedovatých satanů a jiných politických hub Pražané rozhodli odstranit sochu sovětského maršála Koněva, jenž se svými vojsky skutečně hlavní město Československa osvobodil, jako před tím i drtivou většinu země, nikoho nepřekvapí, že ruského ministra zahraničí v tento významný rok do Prahy Petříček nepozval.

Nějaké Československo? Pche!…: Vždyť je to tak panslavistické! A vůbec – Pražáci se ještě budou muset moc snažit, aby náhodou hlavním městem protektorátu nebyla nakonec Plzeň! Pan Petříček se totiž v dané stanici doslova vyjádřil, že koneckonců „naši zemi osvobodila americká armáda“. Neřekl „taky“ nebo „i“, ale jen výše uvedené.

Jestliže jste snad právě spadli ze židle, vězte, že autor těchto řádků to měl při poslechu Českého rozhlasu Plus složitější, protože byl právě za volantem a na křižovatce. Nicméně, jak nakoupeno, tak prodáno. Ještě dlouho si nechá český národ bezostyšně plivat na svou historii, velebit naše mnohasetleté podmanitele a kálet na hrdiny, co zajistili se zbraněmi v rukou, abychom se zde i dnes domlouvali mateřským jazykem?

 

Svatopluk Otava, komentátor ANS

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Svatopluk Otava
Svatopluk Otava
19. 2. 2020 18:47

Milý pana Koníři,
jako autor Vámi nelibě komentovaného článku Vám rád připomenu několik skutečností a vyvrátím hned na úvod cosi, co mi podsouváte neprávem. Nejsem ateistou, v Boha věřím. Nevěřím však v oprávněnost nekonečné hamižnosti katolické (pravda i jiných) církve(í).
A teď fakta. Vítězný císař Ferdinand III. i se synem Ferdinandem IV. vychutnali svěcení svého triumfu v r. 1652. Sloup nesl nápis: „Panně Rodičce bez poskvrny prvotní počaté za obhájení a osvobození města zbožný a spravedlivý císař tuto sochu postavil.“ Nu, nepostavil stavěli jiní, hlavně však platili Češi. Financování symbolu naší poroby probíhalo formou kontribucí. Kontribuce je násilím vybíraný poplatek na dobyté zemi, věděl jste to? Už jen tento fakt symbolizoval vyhnání či vybití morálních národních elit a volnou ruku germánským lupičům habsburského domu. Dodnes nemají dost a např. prostřednictvím tzv. církevních restitucí se opět a opět dopouštějí loupení již jednou uloupeného a loupí bez zábran i to, co jim dosud nikdy nepatřilo. Popatřete někdy krom kancionálu také do učebnic historie. (Nekroucené.) Přeji vše dobré.

Svatopluk Otava

Jaroslav
Jaroslav
18. 2. 2020 22:08

Dobrý den. Právě jsem si přečetl tu pošetilost od jistého Svatopluka Otavy, pod názvem Doba temna na dohled. Typický ateisticky zpracovaný článek, kdy nemá autor vůbec ponětí, co tento sloup, tedy Mariánský sloup, znamená pro nás pro všechny, jakou ochranu nám bude poskytovat do budoucna. Opět se zde řeší poroba pod Habsburky, jako kdyby snad ona nebožačka Marie, s tím měla něco společného. Pana autora bych rád upozornil, že jeho opětné navrácení na St. náměstí, mají na svědomí neutuchající každodenní modlitby tisíců věřících, ale to asi stěží pochopí. Víte Panna Maria je pro nás věřící matkou nás všech(ne jak píšete habsburskou) a nějaké politické půtky, jedné, či oné strany jsou malicherné, nepodstatné a zcela mimo. Zde už ze strany odpůrců schází pouze tvrzení, že PM údajně mohla za výsledek bitvy na Bílé hoře. No i toho se v dnešní prolhané době můžeme dočkat. Já tento krok opětovného navrácení, jako spousta věřících křesťanů vítám a věřím, že přijdou časy, bohužel zlé časy, kdy dnešní odpůrci budou rádi za ochranu a milosti, které nám tento symbol vděčnosti Panně Marii přinese.
Ještě na závěr chci podotknout, že názory, tedy politické na dnešní svět a dění kolem něho, mám naprosto identické, jako máte vy a alternativa, jenom v tom duchovnu se asi nějak lišíme. Bude to zřejmě tím, že jsem dostal poznání, otevřely se mi oči a vím, že ta jediná a nejdůležitější pravda, která má smysl, je pravda Boží. Tak jak to kdysi stálo na naší standartě, než slovo Boží bylo odejito. Boží pravda vítězí.
Přeji krásný den J. Koníř.