Destrukce národa aneb Od Čecha k čecháčkovi

Nenechme se zatáhnout do špinavé politiky páté kolony, která nám přisuzuje roli „užitečného idiota“ a vede nás proti dalším Slovanům v Evropě.

 

Soudobé tendence k očerňování všeho národního nepovažuji vůbec za náhodné. Vidím v nich naprosto cílený záměr sledující cizí zájmy. Velmi mě inspiroval brilantní text pana Václava Vlka staršího nazvaný Jak dodatečně vyhrát druhou světovou válku.

Již slavný klasik válečnictví Mistr Sun-c´ formuloval 3 kroky, jak postupovat při rozvrácení „národa nepřítele“ (rozuměj zde českého národa):

První krok říká, že je třeba zasévat mezi obyvatele nepřátelského státu vášně a neshody. Ty spatřuji v cíleném rozdělování české společnosti, např. záměrným posilováním sociální nespravedlnosti.

Druhý krok k plánované destrukci praví, že je nutné stavět mladé proti starým. To dnes činí různé neoliberální ideologie, jež si osvojili např. Piráti.

Třetí a poslední krok ke zničení národa představuje tzv. výsměch tradicím a hodnotám. To se děje jak v oblasti kulturní, tak v oblasti náboženské, ale nejvíce především v oblasti historické. Souvislost s pře-formováním historického vědomí národa je až do očí bijící.

Prezident Václav Havel nedlouho po svém nástupu do funkce rozklížil pilíře české státnosti. Omluva sudetským Němcům i poukazování na „čecháčkovské pokrytectví“, jehož byl Václav Havel sám nedílnou součástí, to vše nastartovalo jakýsi revizionistický proces nejnovější česko-německé historie. Apel na „nelegitimnost“ Benešových dekretů převzal i Havlův blízký spolupracovník, kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg. To paradoxně nejvíc pomohlo vyhrát prezidentskou volbu Miloši Zemanovi. Takže největší službu prokázal Zemanovi při volbě hlavy státu sám protikandidát Schwarzenberg.

Symbolicky se dalším odnárodňujícím krokem stalo nové vlastnictví hory Říp zahraničním vlastníkem. Proč český stát nevyužije nabídky na odkoupení tohoto „posvátného místa našich národních dějin“?

Pangermanistické a pan-evropanské intence nám chtějí ukrást odkaz našich předků. Největším „kopancem“ se v současné době stává teze, která tvrdí, že Češi jsou spolupachateli holocaustu. Oč tu jde? Skrývá se za tím snaha přepsat historii druhé světové války. Češi mají být dáni na stejnou lavici obžalovaných jako Němci. Všimněme si, jak se např. pracuje s terminologií Němec a nacista. Zločiny prováděli nacisté (nikoli Němci), ale po válce byli „vyhnáni“ Němci (nikoli nacisté). Čemu slouží tento záměr? Odpověď se nabízí sama. Tzv. sudetští Němci si stále brousí zuby na majetky v českém pohraničí.

Za velmi zásadní považuji trvat právě na historickém termínu české pohraničí. Nesmíme připustit za žádnou cenu akceptaci termínu Sudety. Vždyť tato území byla nedílnou součástí historického Českého státu a německé obyvatelstvo se sem přistěhovalo až v rámci tzv. dosídlení za vlády posledních Přemyslovců.

Útok na Dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety) znamená pokus o revizi výsledků druhé světové války. Na tomto místě bych chtěl vzdát hold současnému prezidentu Miloši Zemanovi za jeho jednoznačné odmítnutí těchto tendencí.

Všimněme si však bedlivě, které politické strany v našem parlamentním spektru představují tzv. „sudeťáckou kliku“. Jména jako Herman, Bělobrádek či Fiala netřeba obšírněji charakterizovat. Vidět však musíme i tzv. pátou kolonu, infiltrovanou do různých vzdělávacích institucí. Muzea, knihovny, historické ústavy, diskusní fóra… Zde musíme být obzvláště pozorní a ostražití. Nejvíce se „strom po ovoci“ pozná v otázce husitské epochy a v otázce odkazu prezidenta Edvarda Beneše.

Pátá kolona usiluje o reinterpretaci dějin, a to např. i předěláváním heraldických symbolů. Např. ve městě Táboře byl v rámci rekonstrukce fasády staré táborské radnice instalován znak, v němž se namísto českého lva objevil lev lucemburský. Adorují snad radní husitského města symbol cizího mocnářství? Navíc zastupitelé za dost pofiderních finančních okolností nechali zhotovit multi-kulti modernu husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci.

Devalvace husitství znamená také negaci idejí Palackého a Masaryka. To mějme stále na paměti. Filmová tvorba se též prosazuje v duchu pangermanismu, navíc s tím historickým vědomím, že soudobá Evropská unie (s Angelou Merkelovou v čele) je takovým „pokračováním“ Habsburské mnohonárodnostní říše, jíž vládla Marie Terezie. Proto nám teď jako „houby po dešti“ vyrůstají symboly adorující „velkou vládkyni evropské říše“. Tzv. každodennost vyšších aristokratických vrstev, jejíž nabídka v historické vědě značně dominuje nad poptávkou, jistě také není náhodná.

Všimněme si i onoho „zlidšťování“ různých německých válečných zločinců – „rád hrál karty, byl citově labilní“ apod. Zní a rezonuje ono „zlidšťování“ válečných persón až do takových poloh, které působí téměř jako adorace – jako jakýsi obdiv k nim. Variace na temnou strunu „každodenního života zločince“ se totiž projevuje ve finále jako morální relativizace. „Hitler měl své zásady!“ četl jsem nedávno v jednom článku.

Jistě není od věci zamyslet se nad „fan klubem“ nacistických pohlavárů v některých dokumentech naší veřejnoprávní televize. Fascinace nacistickým zlem, vyplňujícím večery v hlavním vysílacím čase, se plíživě stává normou.

Václav Havel se v devadesátých letech hystericky rozčílil nad tzv. čecháčkovským pokrytectvím. Vadilo mu, že na něj čeští občané údajně „delegují své svědomí“. Bylo to však Havlovo osobní černé svědomí, které demytizovalo „auru Dalajlámy pravdolásky“…

Ano, Václav Havel skutečně přispěl k likvidaci realizace společného československého národa. Otázkou však zůstává, zda vůbec nějaký československý národ (v Masarykově čechoslovakistickém konstruktu) měl šanci na přežití, když sami Slováci (a nebylo to v dějinách poprvé) projevovali silné autonomistické tendence k rozbití Československa. Nebo se zkrátka „jelo podle předem určeného plánu“???

Podle Havlových omluvných gest směrem k sudetským Němcům by člověk mohl nabýt dojmu, že „je mu až stydno za češství“. Tato premisa se mi jeví jako velmi nebezpečná. Nutno říci, že Němci si nás podmaňují ekonomicky přes bankovní vazalský systém. Přitom nám však ještě stále dluží dosud nezaplacené válečné reparace!!!

V posledním dějství jednatřicetiletého destrukčního procesu českého národa půjde hlavně o rozeštvávání mezigenerační (zřejmě pod „vedoucí úlohou“ Pirátů).

Seberme proto všechny síly, mobilizujme vlasteneckou pospolitost a postavme v rámci vlastenecké fronty společnou hráz, jež bude bránit, čelit a odolávat onomu dovršení destrukčního procesu.

Jinak se z nás, Čechů, stanou pouze „čecháčkové“…

Nesmíme se nechat zatáhnout do špinavé politiky páté kolony, která nám přisuzuje roli „užitečného idiota“ a vede nás proti dalším Slovanům v Evropě.

Zabraňme tomuto vidění Čechů v očích Rusů, Srbů a dalších slovanských bratrů.

Tak, jak nás vnímal „největší apologet humanitárního bombardování“, tak už nás nikdy nesmí vnímat naši slovanští sousedé!

Hlavně – nesmíme se tak vnímat my sami!!!

Máme teď poslední šanci…

Mgr. Marek Adam, Táborští vlastenci, Aliance národních sil

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans

5 5 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Ivana Mělsova
Ivana Mělsova
10. 3. 2021 0:51

Chtěla bych se zeptat, zda je ještě platn

kubesbob
kubesbob
26. 2. 2021 16:32

Díky pane Adame, naprosto přesně a v duchu 6 priorit řízení supersystémů. Útok zvenku i zevnitř je veden na prvních třech (nejvyšších) prioritách. ANS se hlásí ke Koncepci obecné (správný překlad „společenské) bezpečnosti a tedy ví, co mám na mysli.