Demonstrace za mír a svobodu Plán ČR na 1. místě, Praha 6. 5. 2023

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil na demonstraci za mír a svobodu, Plán ČR na 1. místě, Praha 6. 5. 2023

 
 

Vážení přátelé!

 

Hlavním heslem naší dnešní demonstrace jsou slova MÍR a SVOBODA.

 

Svoboda je možnost rozhodovat a jednat podle své vůle a svědomí a nést za to odpovědnost.

Podle všech filosofů starověku – až do nedávné minulosti platilo – že každý vždy vlastní sám sebe (své tělo) a je tedy odpovědný za veškeré své jednání a za vlastní svobodnou volbu.

V současné postmoderní – tedy naprosto zvrácené a nepřirozené společnosti – ale nelze hovořit o svobodě v klasickém slova smyslu, protože je nám předkládána jen zvrácená podoba svobody.

Tzv. odborníci nám vykládají, že například nezletilé děti si mohou nevratně chirurgicky a chemicky nechat změnit pohlaví a rodiče do toho prý nemají co mluvit. Ty děti prý mají svobodu rozhodnout se nechat si zmrzačit své tělo – pod falešným nabádáním tzv. odborníků a pod falešnou rouškou svobody.

Nejen světoví politici, ale i naši parlamentní a vládní politici se snaží změnit obsah slova SVOBODA. Snaží se změnit podstatu člověk, podstatu lidskosti, podstatu svědomí a nahradit vše svými příkazy, omezeními a požadavky, které nemají se svobodou jednotlivce vůbec nic společného.

Formální občanské svobody nemají cenu pro člověka, trpícího nouzí, útlakem, vyhrožováním a vykořisťováním.

Naopak nyní je ve vládním kurzu opak svobody – tedy donucení!

Vláda a parlament se nás za pomoci ekonomického tlaku, za pomoci médií, za pomoci policie a soudů snaží donutit k tomu, abychom měli strach svobodně projevit svoji vůli a svoje názory. A přeje si, abychom tak nečinili, abychom se obávali jejich trestů.

My, zde přítomní, navzdory vládě vyslovujeme následující TŘI požadavky.

 

1. Požadujeme, aby naše vláda a parlament podporovaly MÍR, ne válku!

Slovo MÍR je prastaré – je svědkem celé lidské historie. Pochází ze staroslověnštiny, kde již tehdy toto slovo označovalo také celý svět, klid a harmonii. 

Nyní – v rámci totálního úpadku kultury a lidství –  je však zesměšňováno stejně, jako vše pravdivé a vznešené.

2. My, zde přítomní, požadujeme proto okamžité podniknutí kroků k co nejrychlejšímu vystoupení z EU a NATO, které jsou vzájemně personálně, finančně a organizačně propojeny.

Je totiž prokazatelné, že členství naší země v NATO  a Evropské unie je z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb tou největší hrozbou pro Českou republiku.

Činnost NATO a EU, a především pak USA – a jejich úkolování zemí NATO a EU – je hlavním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb, které ovlivňují život v naší zemi. Dnes je to v prvé řadě ohrožení míru.

3. De facto tajně, za zády obyvatel – a to nejen ČR – vznikla v rámci NATO Bukurešťská devítka, což je vojenský pakt založený roku 2015 i v Rumunsku.  A s tím samozřejmě souvisí i tzv. Obranná smlouva mezi ČR a USA.

Členy B9 jsou Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Tedy bývalé socialistické země, které mají jít v rámci NATO do bojů proti Ruské federaci. V podstatě se jedná o území tzv. Mezimoří.

Bukurešťský pakt, byl podepsán v roce 2015, kdy byl prezidentem Miloš Zeman,  premiérem Bohuslav Sobotka (předseda ČSSD), ministrem zahraničí Lubomír Zaorálek (za ČSSD) a ministrem obrany Martin Stropnický (za ANO).

Krátce poté, co v roce 2014 proběhl převrat na Ukrajině, který byl podporovaný USA a EU, vlády bývalých socialistických zemí uzavřely vojenský pakt a dohodly se, že v případě útoku na Ukrajinu, poskytnou vojenský materiál a všechny nezbytné prostředky, včetně vojáků, na tzv. ochranu Ukrajiny.  A to již v roce 2015!

Bukurešťská devítka „ochotných“ vznikla jen proto, aby NATO samo nemuselo vstoupit do válečného konfliktu s Ruskem. Proto byl vytvořen ochranný val států, které mají být ve válce s Ruskem obětovány.

Takže zatímco státy Bukurešťské devítky budou nárazníkovým pásmem a mají dodávat vojáky a krev, zbylé státy NATO budou Ukrajině dodávat peníze a zbraně.

Dne 22. února 2023 se představitelé států B9 setkali na summitu ve Varšavě s prezidentem Spojených států amerických Joe Bidenem a generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Ve společné deklaraci, kterou přijali, se dohodli, že se v případě ohrožení vzájemně podpoří.

Text deklarace označuje Rusko za nejvýznamnější a přímou hrozbou pro bezpečnost spojenců a slibuje další podporu Ukrajiny s cílem obnovit její mezinárodně uznávané hranice.

A dále účastníci – včetně českého premiéra P. Fialy – požadovali po NATO posílit vojenskou přítomnost v našich zemích. B9 tedy byla vytvořena proto, aby státy v ní byly obětovány v nekonečné a vysilující válce s Ruskem, zatímco zbylé státy NATO se přímo od tohoto konfliktu budou distancovat a maximálně dodají ty zbraně a peníze.

Jinými slovy Česká republika by měla být obětována, a to je něco, čemu musíme v každém případě zabránit.

A proto:

My, účastníci demonstrace za mír a svobodu, požadujeme jednoznačně okamžité odstoupení ČR od Bukurešťské devítky!

A jsme rozhodně proti schválení tzv. Obranné smlouvy mezi ČR a USA. Žádáme poslance PS PČR, aby s touto smlouvou, která zbavuje naši zemi samostatnosti a svéprávnosti, a která by měla umožnit v budoucnosti vybudování základny nebo objektu pro americké ozbrojené síly na českém území, v žádném případě nesouhlasili! Žádáme, aby ji jednoznačně odmítli!

 

Děkuji Vám za pozornost

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Praha 6. 5. 2023                                                     

 

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS