Demonstrace „Globání podvod Covid 5G“, Praha, 22. 12. 2020

Výzva vládě k jednání s neparlamentní opozicí.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBoiK7Pzizg

 

Videozáznam demonstrace byl na YouTube odstraněn, a tak jsme napsali na YouTube toto odvolání:

Prosíme o sdělení konkrétních důvodů, proč bylo video smazáno. Na akci totiž zazněly projevy, kdy se lidé odvolávali na oficiální zdroje Světového ekonomického fóra a dalších mezinárodních institucí, byly vyjmenovány zcela konkrétní patenty, včetně jejich čísel, byly uvedeny příklady ze zahraničí – konkrétně Švýcarsko – a další zcela konkrétní věci. Zazněla výzva, která byla předána ministrovi a premiérovi. PROČ JSTE TEDY VIDEO SMAZALI?

Žádáme zcela konkrétní – nikoliv povšechné – odůvodnění.

Děkujeme.
Aliance národních sil

 
 

Videozáznam v HD kvalitě je k dispozici
pro stažení a volné šíření na ulozto.cz – zde
.

 
 

PROSBA:
Jestli někdo z příznivců ANS máte možnost umístit video-soubor na svém serveru, který máte pod kontrolou, prosíme, nabídněte pomoc (cca 1GB). Když bude video-soubor na více místech, tím lépe. DĚKUJEME.

 
 

Celý text úvodního projevu V. Vítové na demonstraci:

Pane premiére, pane ministře zdravotnictví!

Politické hnutí Aliance národních sil má ve svém programu požadavek na snížení limitů neionizujícího záření již od roku 2015. ČR má ve srovnání s ostatními státy velmi vysoké povolené limity, kam samozřejmě patří i sítě 5G. Vysokému neionizujícímu záření je tak enormně vystaveno celé obyvatelstvo a tím je ohroženo veřejné zdraví.

Ohrožení veřejného zdraví je stav nebezpečí, při němž míra zátěže rizikovými faktory překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Kvůli tomuto problému se na MZdV během uplynulých měsíců obrátilo již mnoho odborníků a skupin obyvatelstva – včetně ANS – leč bez jakékoliv odezvy.

Kdykoliv vystavíte jakýkoliv biologický systém elektromagnetickému poli, dojde k jeho otrávení. Některé biologické druhy hned zabijete, některé časem zemřou, zbytek onemocní. V posledních 6 měsících došlo k dramatickému skoku v elektrifikaci Země, která se označuje 5G. Je to kvantový skok. Wuhan byl jedním z prvních 5G měst. Nyní nám nad hlavami létají nové 5G satelity, naše města jsou plná nových 5G antén.

Mezinárodně uznávanými odborníky (které však NIKDY NECITUJE ani naše vláda ani média) je prokázáno, že takzvaná pandemie začala s nástupem 5G. Ve Wuhanu bylo 5G spuštěno krátce před vypuknutím covidu. 5G – instalované do pouličních lamp v New Yorku – bylo spuštěno také krátce před vypuknutím covidu. Je odborně mnohonásobně prokázáno, že koronavirus je jen respirační virus, jako je nachlazení. Ale společně s 5G je smrtící. Mikrovlnná nemoc má totiž stejné příznaky jako chřipka – viz rok 1918, kdy došlo k první velké změně elektrického pole země – k zavedení rádiových vln a propukla španělská chřipka. Centrum chřipky bylo na vojenské základně, kde byl tehdejší nejsilnější vysílač mezi Evropou a Amerikou.

Viry jsou výměšky toxické buňky. Virus je neživý, nemá orgány. Tělo samo si vyrobí virus, když už je natolik toxické, že selže jeho vlastní čistící mechanismus. Pak nastává fáze rozkladu tkáně pomocí rozpouštědla, tedy pomocí viru, který si tělo samo vyrobilo. Všechny viry jsou dobré, špatný je náš přístup k životu.

Navzdory těmto prokazatelným faktům však vláda – za přihlouplého těsného schválení parlamentem ČR – chce de facto plošně a povinně očkovat obyvatele ČR proti koronaviru, což zásadně odmítáme! Požadujeme, aby naše země – stejně jako Švýcarsko – přestala dělat z vlastních občanů pokusná zvířata – a aby naše vláda a parlament neakceptovaly v Bruselu vybrané vakcíny, které mají být používány v zemích EU, ačkoliv nikdo přesně neví, který z potenciálně smrtících koktejlů mu bude aplikován. Přitom je šílenství obhajovat cosi nevyzkoušeného a dle názorů tisíců odborníků, kteří jsou však umlčováni, i škodlivého.

Vůči milimetrovým vlnám vysokých frekvencí sítí 5G je kvůli své velikosti obzvlášť zranitelný hmyz. A to je vzhledem ke katastrofálnímu vymírání hmyzu a včel velmi špatná zpráva. Odborné studie prokázaly také negativní vliv záření na bakterie, rostliny a rovněž na pokožku a oči vyšších živočichů, včetně člověka.

Vzhledem k tomu, že žádná z parlamentních stran neměla ve svém volebním programu jakkoliv zmíněny otázky neionizujícího záření, které však ovlivňuje naprosto všechny obyvatele naší země, a vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR a Vláda ČR plní pouze vůli WHO a EU, avšak neplní své skutečné povinnosti – chránit zdraví obyvatel ČR – vás vyzýváme, abychom společně zasedli k jednání o nastalé situaci a vyřešili naši budoucnost.

Skrze tzv. pandemii zahájila WHO 11. března 2020 globální státní převrat a kvalitativní změnu civilizace. Došlo k blokádě a zavření národních ekonomik 190 zemí, ze 193 členských států OSN. Uzavření globální ekonomiky se představuje jako prostředek na „zničení viru“, avšak ve skutečnosti má být příčinou destabilizace celosvětového lidského společenství.

Bez neparlamentních opozičních stran hrozí polarizace společnosti, která by mohla přerůst v nekontrolovatelný chaos, zhroucení ekonomiky a vyvolání tzv. barevné revoluce, která však nebude mít řešení a prohloubila by krizi natolik, že ji využijí globální zahraniční radikální síly a mohlo by dojít k „horké“ válce. To však rozhodně nechceme!

Odmítáme vykonstruovanou tezi o tzv. odstupňované rovnosti politických subjektů, kterou prosazují nejen média, ale i většina parlamentních politiků a státních orgánů. Tato teze vychází z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě.

Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61 % obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to právě z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti“ (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Významné společenskopolitické postavení neparlamentní opozice – která rozhodně nesouhlasí se současnou vládní a parlamentní politikou ohledně sítí 5G, se skrytě povinným očkováním proti covidu a s kroky, které nenávratně decimují naší společnost – se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí. To jim ale současná vláda ani parlament nezaručují – naopak!

Pane premiére, pane ministře zdravotnictví, vyzýváme Vás – v zájmu občanů České republiky a v zájmu uklidnění situace – abyste využili nabídky Aliance národních sil a dohodli se s námi na termínu prvního kola jednání.

 

V Praze, Palackého náměstí,
demonstrace „Globání podvod Covid 5G“, dne 22. 12. 2020

 


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS
Ing. Rudolf Vávra, Iniciativa STOP 5G

 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

2.3 3 hlasů
Ohodnoťte článek
7 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
kosmar
kosmar
1. 1. 2021 18:02

Toto je dokazuje, že jste spolek ultrakreténů, pro které je „fyzika“ sprosté slovo.

trackback
23. 12. 2020 14:27

[…] – do zahájení projevů provázelo slunce. Akci zahájila Vítová přečtením „Výzvy vládě k jednání s neparlamentní opozicí„, která nenechala nikoho racionálně smýšlejícího na pochybách, že jeho uši budou […]

Babka Vesnicka
Babka Vesnicka

Váš domácí úkol, nejspíše omylem, se zveřejnil na nesprávné adrese.

ANS
ANS

Michale Hrone, je skutečně smíchu, že sám sebe jste ocejchoval jako „novináře s patnáctiletou praxí z největších českých médií.“ a přitom ve svém primitivně pomlouvačném článku nevyvracíte ani jeden z předložených faktů – a tedy nesplňujete ani jednu elementární novinářskou povinnost. Váš článek je jen přihlouplý. Měl byste se sám za sebe stydět.

Hana Langrová
Hana Langrová
23. 12. 2020 10:44

Přeji klidný předvánoční den. Souhlasím se stanoviskem Aliance národních sil a děkuji za vaši práci pro národ.

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
23. 12. 2020 3:22

Srdečně Vás zdravím. Vaše argumentace a apelování k použití rozumu v nejvyšších patrech rozhodovacích procesů má silnou logiku a má smysl pro naší kolektivní existenci jako státu. Ti co se rozhodli zničit Svět Lidí používají logiku Smrtihlava jako kdysi SS. Jako kdysi měl smysl odboj proti SS-hitlerovskému režimu a jeho páté koloně tak má smysl i Vaše jednání. To nevadí, že jako že na Váš Hlas Rozumu pátá kolona ve vládě nereaguje a „neslyší“. „Antikovidní“ šílenou vakcinaci zničí neustále probíhajicí proces mutací ve světě virů. Každá mutace kovidních virů ruší účinnost předchozích „antikovidních“ vakcin. Zanedlouho budou šílení autoři Velkého Resetu propagovat jejich šílenou vakcinaci každý rok až nakonec nebudou moci skrývat jejich velmocenské šílenství za falešnou péči o naše „zdraví“. Zdravotnictví vzali a ukradli jeho smysl. Zdravotníci by měli být první kteří z vědec-kých důvodů vakcinaci odmítnou. To povede ke konci naší slepé poslušnosti a též i servilní podřízenosti našich vládních entit vůči světovládním šílencům. Potom přijde Váš čas pro řízení věcí veřejných. Přeji dobré zdraví a vytrvalost.

Libor Zajíček
Libor Zajíček
Odpovědět  Svatoslav Butora
24. 12. 2020 0:18

Dobrý den Svatoslave, děkuji za skvělou reakci. Opravdu jsme velmi zvědaví na to, jak se budou zdravotníci vřele hlásit do řad těch, kteří se nechají takto zneužít. Věříme tomu, že lidé, kteří se opravdu zamýšlí nad tím, co vlastně dává smysl se nebudou účastnit těchto her a postaví se na stranu zdravého rozumu…