Dekrety prezidenta Beneše nelze zrušit a majetky šlechtě nelze vydat!

K majetkům protektorátní šlechty a kolaborantů byly vydány tyto dekrety:

č.5, č.12, o celém zemědělském majetku, ten se týká všech pozemků vydaných šlechtě a církevním řádů kolaborantů s Němci, č.33 – ústavní!, ten se týká všech kolaborantů a zrádců i těch s minimálním majetkem, č.100, o průmyslových podnicích, č.108, opět o konfiskátech podniků a šlechty.

Tak např. Dietrichstein, Liechtenstejni, Colloredové, Thun-Hohenstein, Salm a Schoeller, Walderode, U.F.Kinsky, Buquoy, Harrach, Kálnoky, Serényi, Königswarter, de Forest, Khuen-Belassy, Chorinsky, všichni měli dekret 12! Takéž Řád německých rytířů, a mnohé další církevní řády. A ta řada je daleko větší! Ti, kteří měli průmysl, jako Salm – měli i dekr. 100 a 108, mám celou dokumentaci. Takže např. Salm a Schoeller měli 5, 12, 100 a 108.

My ze sdruženi Linie práva se tím zabýváme přes 28 let. Je třeba číst knihy CUI BONO RESTITUCE a J.Benda, Velké majetkové restituce šlechty a církve po roce 1989, monografie, dvě vydání, 816 stran II. vydání.

A dekrety nelze zrušit, protože to odporuje samotným velmocem, zaručily se i USA, takže Němci mohou vykládat, co chtějí, chvilkaři mohou demonstrovat donekonečna – a dekrety zrušit právně nelze.

Teoreticky by zrušení dekretů mohl provést Ústavní soud po zrušení celé dosavadní Ústavy – a to by musely odhlasovat obě komory Parlamentu. Což je právně ani reálně v dané době neuskutečnitelné.

Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše jsou ZDE: https://www.psp.cz/docs/laws/dek/

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil