Národní rada Českého státu – Dekret č. VII. o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Tento článek je 7.. díl série Dekrety NrČs. Dosud vyšlo dílů 8

 

Národní rada Českého státu

Dekret č. VII. o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Národní rada Českého státu v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret

č. VII.

 
Preambule:

Dekret č. VII. O prozatímním výkonu moci zákonodárné vhodným způsobem doplňuje Deklaraci suverenity Českého státu, vydanou 26. 3. 2020.

 
Obsah:

Dokud nebude možno provádět ustanovení o moci zákonodárné, budou předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech, vydávány Národní radou Českého státu.

 
Platnost a účinnost nabývá Dekret č. VII. okamžikem jeho vyhlášení.

 
V Praze dne 2. února 2021

 


Národní rada Českého státu

Council of the Czech State

Rat des tschechischen Staates

Совет Чешского государства

 
 
 

 
 


 Publikováno na podobné téma:

Procházení sérií<< Národní rada Českého státu – Dekret č. VI. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody od roku 1989 a o národní správě majetkových hodnot zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavůNárodní rada Českého státu – Dekret č. VIII. o státní správě >>

Autor příspěvku: ANS