Deklarace SUVERENITY Českého státu

Deklarace SUVERENITY Českého státu

Prohlášení NEZÁVISLOSTI Českého státu

 

Vzhledem k mezinárodní situaci a vzrůstajícímu konfliktu mezi globalisty, kteří usilující o zničení svrchovaných národních států, a mezi národy, které vychází z nezadatelného práva na vlastní stát s právem vykonávat neomezeně moc na vlastním území, jsme se rozhodli deklarovat SUVERÉNNÍ ČESKÝ STÁT, který nepodléhá nadřazenosti mezinárodního práva EU ani některých – pro ČR – zničujících smluv v rámci OSN.

Za tímto účelem ustanovujeme NÁRODNÍ RADU ČS, která bude usilovat o suverenitu státu na mezinárodním poli a bude jednat v zájmu českého národa bez ohledu na vnější či vnitřní negativní vlivy.

Národní rada ČS bude v současné době vystupovat v podobě „stínové vlády“ oproti politické reprezentaci, která (stejně jako všechny politické reprezentace po roce 1989) zapříčinila a podporuje naše nedůstojné až otrocké postavení v Evropské unii a tím i ve světě.

Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, kterou neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ se nemůže svobodně a volně vyvíjet v rámci Evropské unie, která není nic jiného, než novou formou odnárodňujícího útisku. Máme za to, že svoboda je prvním požadavkem a jsme přesvědčeni, že svobodné národy střední a východní Evropy učiní totéž, jestliže to shledají za nutné.

Je nutné formulovat novou společenskou dohodu, která bude zakotvena v základním zákonu státu – Ústavě ČS.

Národní rada bude usilovat o to, aby český stát byl republikou prezidentského typu, aby byla jasná reprezentační a odpovědná osoba, a zaručí plnou rovnoprávnost (tedy nejen právo pro „vyvolené“ a povinnosti pro ty ostatní, jako je tomu dnes) a svobodu svědomí, náboženství, vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.

Naše demokracie a náš politický systém  bude spočívat na všeobecném hlasovacím právu.

Vláda bude mít formu parlamentární a bude též uznávat a vnímat státu a národu prospěšné návrhy občanských iniciativ, spolků a referend – jako projevů přímé demokracie.

Je nutné do Ústavy zakotvit český národ (jako faktického „majitele“ Českého státu) a český jazyk (jako mateřský jazyk našeho národa, ve kterém bude vedena výuka na všech typech škol a který bude jazykem úředním).

Militarismus v rámci NATO se ukázal jako zhoubný nejen pro naši zemi a Evropu, ale i pro celou planetu. Obnovíme stálou Českou armádu, aby efektivně chránila naše území a zabezpečovala pomoc při mimořádných událostech. Naše bezpečnost je nedělitelná. Jsme územím, na kterém musíme hájit zájmy vlastní. Už nesmíme být základnou pro zájmy cizích mocností.

Provedeme dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný národ.

Stát musí převzít kontrolu nad strategickými odvětvími národního hospodářství a přírodního bohatství, aby byla zajištěna zdrojová základna pro suverenitu naší země.

Do Ústavy je nutné zakotvit fyzickou (nikoliv digitální) národní měnu – českou korunu. Česká národní banka musí být opět v rukou pouze českého státu a ne v rukou nadnárodních bank a globálních finančních korporací, jako je tomu nyní.

Převezme pouze tu část dluhů, kterou měl náš stát před vstupem do Evropské unie. Unijní dluhy ponecháme těm, kteří do nich zabředli.

Ve své zahraniční politice přijme český národní stát plnou část odpovědnosti za spolureorganizaci střední a východní Evropy. Zahraniční politika bude prováděna především na základě oboustranně výhodných bilaterálních smluv. Souhlasíme s představou, že veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie a bez podřízení naší země cizím ekonomickým, vojenským a politickým zájmům.

Liberálně parazitický kapitalismus vede všechny země světa – ve finále – do zkázy. Ekonomika založená na jediném ukazateli, kterým je neoprávněný zisk (který plyne z toho, že silnější ničí slabšího – ať už člověka nebo stát – a kterým se neúměrně obohacují soukromí vlastníci, nadnárodní korporace a lichvářské banky) je pro lidstvo zničující.

Pro přežití národa je nezbytné, aby různým segmentům národního hospodářství odpovídal efektivní typ vlastnictví – tedy upřednostňujeme vlastnictví v této posloupnosti: družstevní, státní, soukromé, a veřejnoprávní.

Věříme ve svobodu! Vyzýváme všechny, komu není lhostejný osud českého národního státu, aby se připojili, podporovali anebo se stali aktivní součástí.

 

Vzhledem k tomu, že k 10. lednu 2020 skončila platnost  Versailleské smlouvy  a Česká republika (respektive  Československo) nemá faktickou právní oporu pro svoji existenci, je nutné  respektovat zákony České republiky, aby nevzniklo právní vakuum. Tyto zákony budou NR ČS postupně nahrazovány, upravovány nebo rušeny. Celý právní systém bude zjednodušen na maximální možnou úroveň.

 

Odvoláváme se na starobylou slavnou a hrdou historii českého národa.

Naše země je dědictví našich předků a my máme povinnost toto dědictví – naši suverénní zemi – chránit.

Svatý Václav: „Cizí nechceme a vlastní nedáme!“

Heslo naší slavné husitské historie: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme“.

 

 

V Praze dne: 26. 3. 2020

 

Aliance národních sil

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

 

 

 


 

Dekrety vydané Národní radou Českého státu – ZDE

 

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
5 1 hlas
Ohodnoťte článek
9 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Eva Hiršová
Eva Hiršová
10. 4. 2020 21:52

Naprosto souhlasím. Jsem s Vámi!

Dobroslav Křemenák
Dobroslav Křemenák
4. 4. 2020 18:25

Nejsem a nebudu ničí straník. V současné době podporuji SPD. Bude-li, však, zde síla, která zdvihne náš prapor svobody a suverenity ještě výše, podpořím ji.

Křemenák D., Chvaletice

JAN
JAN
4. 4. 2020 13:30

MOJE SLOVA

Jan Seko
Jan Seko
31. 3. 2020 16:59

Máte moje sympatie a kdybych mohl pomoci, tak to udělám

Jana
Jana
30. 3. 2020 11:07

Štěstí, obnova, osvícení, pokora…je možné za předpokladu, že nás touha po penězích – nesvede na šikmou plochu. Používat umu našich předků, vrátit přírodě její zákony a rovnováhu. Věřím, že stojí za to, pokoušet se zas a znova. Cesta lehká nebude, ale to k tomu patří.

Jiří Kadlec
Jiří Kadlec
29. 3. 2020 18:30

Jsem s Vámi.

Ivanka Šedivá
Ivanka Šedivá
Odpovědět  Jiří Kadlec
30. 3. 2020 10:54

Naprosto souhlasím, jsem s Vámi!

Božena Nývltová
Božena Nývltová
28. 3. 2020 23:53

Děkuji a přeji stálé zdraví.