Další dotaz na ministra zahraničí ohledně německých reparací

Dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Pane ministře,

dne 3. prosince 2020 jsem se na Vás obrátila otevřeným dopisem s prosbou o zodpovězení několika otázek, které se týkají reparací, jež nám Německo dosud nezaplatilo. Dopisem ze dne 21. prosince 2020, čj. 135324/2020, mi odpověděl, z Vašeho pověření, pan PhDr. Jiří Šitler, ředitel Odboru států střední Evropy.

Jeho odpověď na vznesené otázky však byla neúplná, a bohužel, pouze fragmentární. Proto si Vám dovoluji v příloze postoupit uvedený dopis ze dne 3.12.2020 s nadějí, že tentokrát od Vás dostanu na dotazy odpověď vyčerpávající. Otázky v předmětném dopisu považujte, prosím, za dotazy na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Pane ministře, dovolte mi závěrem ještě jednu otázku: Kdy naposledy MZV ČR informovalo z vlastní iniciativy občany republiky o alespoň základních otázkách, které jsou spojené s reparacemi, jež nám Německo dosud nezaplatilo? Nevím, kdy tomu tak bylo a nevím ani, zda tomu tak vůbec bylo. Vaše ministerstvo má nyní možnost tento vážný nedostatek napravit. Učiníte tak anebo občané budou muset i nadále z vašeho ministerstva tyto informace horko těžko dobývat, ač jejich právo na informace je zakotvené v Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR?

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
      České mírové fórum, Legerova 22, 120 00 Praha 2

 
 

Přílohy:

 


 
 

Autor příspěvku: ans