Co všechno za nás podepsal A. Babiš v USA

Zde je překlad dokumentu, který vydal Bílý dům o schůzce D. Trump – A. Babiš. Z českých mainstreamových médiích jsme se mohli dozvědět jen fůru nesmyslů o tom, jak úžasně spokojené a nadšené byly oba manželské páry ze setkání. Je však neuvěřitelné, k čemu všemu nás premiér Babiš zavázal za jednu pochvalu od amerického prezidenta.

Co slouží Američanům ke cti je, že nás neunavují 200 stránkovými litaniemi, jako to dělají úředníci Komise EU. Je však zřejmé, že pomocí jedné stránky papíru utáhnou státníka – poskoka na všechno, co potřebují ve svůj prospěch.

Překlad: Mgr. Milena Míčová, místopředsedkyně ANS


 

Prohlášení & vydání

Společné prohlášení prezidenta Spojených států, Donalda J. Trumpa, a předsedy vlády ČR Andreje Babiše

Zahraniční politika

Vydáno: 7. března,2019

Rozdělení:

Všechny zprávy

V tomto roce si Spojené státy a Česká republika připomínají třicetileté výročí inspirativních a světově měnících událostí Sametové revoluce. Obyvatelé Československa převzali svou svobodu a skončili desetiletí komunistického útlaku. Také si připomínáme 20 let od vstupu do Severoatlantické aliance (NATO).

Jako vedoucí představitelé Spojených států a České republiky znovu potvrzujeme svůj závazek ke společným demokratickým hodnotám, osobní svobodě, právnímu státu a nezávislým institucím. Sdílíme názor, že mír, bezpečnost a prosperita závisí na spolupráci suverénních národů. Síla domovské země je nezbytným základem pro mír a bezpečnost v zahraničí.

Jsme i nadále přesvědčeni, že aliance NATO zaručuje transatlantickou a evropskou bezpečnost. Znovu potvrzujeme, že naše závazky na každého člena aliance v rámci společné bezpečnosti činí 2% na investice do obrany a modernizace svých ozbrojených sil. Snažíme se pokračovat v naší spolupráci bezpečnosti a obrany.

Zůstáváme pevní v podpoře ukrajinské suverenity a územní celistvosti, jakož i v pokračujících sankcích vůči Rusku. Chválíme statečnost a obětavost Spojených států a českých jednotek sloužících bok po boku v Afganistánu.

Spojené státy a Česká republika potvrzují, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat na prozkoumání příležitostí vyplývajících z transformace energetických trhů (na ty americké pozn. překl.) a zároveň podpoříme větší energetickou diverzifikaci (rozrůznění zájmů pozn. překl.) v Evropě a zajištění vzájemné bezpečnosti. Budeme dále zkoumat potenciální přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.

Obě naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců (těch amerických pozn. překl.), aby se snížilo riziko škodlivé kybernetické aktivity (té čínské pozn. překl.) Rozhodli jsme se prohloubit naši spolupráci v této oblasti a spolupracovat bilaterálně i multilaterálně na rozvoji principů telekomunikační bezpečnosti.

Spojené státy a Česká republika mají společný zájem na spravedlivém a vzájemném obchodu a investicích. Jsme hrdí na obchodní a investiční vztahy Spojených států a České republiky. Zavazujeme se k dalšímu posilování našich obchodních vztahů, včetně podpory moderního výzkumu, technologické spolupráce a výroby, které budou základem inovační ekonomiky budoucnosti.

 

Anglický originál – ZDE

Zdroj: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-united-states-donald-j-trump-prime-minister-czech-republic-andrej-babis/

 


 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil