Co skutečně znamená náš podpis paktu o uprchlících?!

„Je to celosvětový závazek převzít odpovědnost za uprchlíky, najít řešení, která respektují jejich lidská práva, dát jim naději a vzít na vědomí zákonnou odpovědnost je chránit a podporovat,“ vyjádřila se k paktu Amina Mohammedová, zástupkyně generálního tajemníka OSN…. „Země přijetím paktu deklarují své silné politické odhodlání tento pakt zavést“

OSN v paktu o uprchlících požaduje nový přístup: začlenění uprchlíků do národních systémů, společností a ekonomik zemí, kde se nacházejí, po nezbytně dlouhou dobu a umožnění jim přispět jejich novým komunitám a zajistit si budoucnost…. tento pakt ve spolupráci s dalšími pakty jako pakt o migraci je hmatatelným závazkem k mezinárodní spolupráci!!!!!!!

 
„Globální pakt dle OSN dává základ pro silnější, očekávatelnější a rovnoměrnější mezinárodní reakci na velké uprchlické krize. I když není právně závazný, má vést mezinárodní komunitu k podpoře uprchlíků a zemí, které jich hostí velké množství, skrze mobilizaci politické vůle, rozšíření základní podpory a opatření pro rovnoměrnější a vypočitatelnější sdílení břímě a odpovědnosti. Uprchlíci jsou mezinárodní zájem a sdílená odpovědnost. Pakt ja ko první ustanovuje praktický model a sadu nástrojů, které tento princip mohou uvést do praxe.“!!!!!!!!!!!!
 
Pakt o uprchlích má údajně být nadstavbou, nikoliv nahrazovat úmluvu z roku 1951. Zaměřuje se na mezinárodní kooperaci. Na rozdíl od úmluvy z roku 1951 definuje sdílení odpovědnosti a břímě uprchlíků. Jako zdůvodnění, proč je pakt potřeba, uvádí OSN, že na konci roku 2017 bylo na světě 25,4 milionu uprchlíků, z nichž polovině je prý pod 18 let.
 
Termín uprchlík je podle OSN definován v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951, místními předpisy a stanovami Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a jedná se o osoby, které se ocitly mimo svou zemi původu z důvodů perzekuce či obav z perzekuce, konfliktu, násilí nebo z jiných vážných důvodů narušení veřejného pořádku, a vyžadují tak mezinárodní ochranu.

Migranti dle OSN oficiální definici nemají, ale podle expertů se prý jedná o lidi, kteří změnili svou zemi pobytu bez ohledu na důvody, které je k tomu vedly.

 

Podrobnosti ZDE:

 
 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.