Co je národ?

V dnešní době stojíme na politickém rozcestí. Pokud chceme, aby naše rozhodnutí, kterým směrem se naše společnost má dát, bylo rozumné a vědecky odůvodnitelné, musíme studovat základy a příčiny dnešní situace. Pokud se nebudeme řídit touto zásadou, budou naše rozhodnutí jen populistická hesla.

Nekoncepčnost, chaotičnost a bezduchá hesla zabraňují plánovitému rozvoji společnosti všeobecné bezpečnosti, bez které není možný pozitivní rozvoj lidstva.

Kolektiv Aliance národních sil, který se sdružil a vystupuje pod tímto politickým názvem, se vydal cestou argumentace a historicky podložených teorií o vývoji lidské společnosti.

Zde dva zásadní odkazy a zdroje z naší historie, které jsou důležité k pochopení toho, co je český národ.

 

Mistr Jan Hus a národ český

Mistr Jan Hus a národ český

Jedná se o sbírku listů a listin – celkem dvaadvacet dokumentů, s výkladem a poznámkami z roku 1918. Časopis Naše řeč se o tomto díle vyjadřuje:

Veliký kus českých dějin se skrývá v těchto dopisech a osvědčeních; otvírají se nám tu pohledy do celého ovzduší doby a do nitra českých pánů a českého lidu, jak se pomalu odkláněli od Zikmunda i od Říma — a věru ne vinou svou. Vše, co hýbalo českou duší, ovane tu čtoucího a mocně jím zachvěje. Již tenkráte boj, utrpení, potupa, zneuznání!

 
Více v časopisu Naše řeč – zde

 

Masaryk a Česká otázka

Masaryk občas zdůrazňoval:

Ukažte mi národ, který má slavnější historii než národ český?

Ve svém díle „Česká otázka“ se Masaryk věnoval především stopování pozitivních aspektů české historie reformační a obrozenecké. Ukazoval, že navzdory často krutým podmínkám, český národ nejen přežil, ale vytvořil nesmírně cenné kulturní, duchovní a intelektuální hodnoty. Dával je do souvislosti i s náboženstvím, ne církevním, ale totožným s mravností, s humanitou…

Český národ si zvykal spoléhat se hlavně na vlastní síly. Všechno toto úsilí, navzdory podmínkám v říši, přineslo v 19. století neobyčejný pozitivní rozvoj českého národa. To byly úctyhodné tradice. Humanitní filosofie v jejich pozadí je stále aktuální…

Česká historička Marie L. Neudorflová uskutečnila v květnu 2016 pozoruhodnou přednášku na toto téma. Celý text jejího vystoupení, včetně uvedení zdrojů, ze kterých čerpala:

 

Marie L. Neudorflová: Masaryk a Česká otázka

 
 

Původní zdroj:České národní listy – zde

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans