ČAK: vyhlášení nouzového stavu vládou dne 14. 2. 2021 je protiprávní!

Česká advokátní komora upozorňuje na porušování zákona!!

 

Vyhlášení nouzového stavu je zcela zásadní skutečností, kdy vláda „přepne“ právní režim do speciální podoby, přičemž je povinností všech orgánů výkonné moci tuto okolnost zohlednit ve svém rozhodování. Takový fakt jen zvyšuje naléhavost skutečné kontroly toho, zda takové zajištění bezpečnosti je stále ještě podloženo legitimním cílem, či nikoliv, tedy zda nejsou okolnosti vyplývající z takovéhoto režimu nadměrně přísné a zda je omezování práv v takovémto rozsahu skutečně nezbytné. V kontextu principu brzd a protivah nelze přehlížet fakt, že Poslanecká sněmovna jakožto „kontrolní orgán“ neshledala pro existenci, resp. prodloužení nouzového stavu další důvody a setrvání v nouzovém stavu jako legitimní cíl k ochraně základních práv či veřejného zájmu.

Vyhlášení „nového“ nouzového stavu při ignorování role moci zákonodárné jakožto kontrolního mechanismu proto lze považovat za zásadní porušení nejenom ústavních principů zakotvených v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR, ale zejména za evidentní ignorování podstaty parlamentní demokracie. Domníváme se, že připuštění relevance postupu některých hejtmanů a následného jednání vlády je obecně nepřijatelné a nemůže být odůvodněno ani potřebou dalšího boje s nákazou nemoci covid-19. Subjektivně prosazované kritérium odpovědnosti nemůže být nadřazeno Ústavě, jakožto základnímu pilíři demokratického uspořádání, a ochraně proti totalitě. Není též od věci zatím alespoň okrajově připomenout odpovědnost za škody způsobené fyzickým a právnickým osobám nezákonným postupem.

Z výše uvedených důvodů Česká advokátní komora upozorňuje na zcela zjevné obcházení účelu a smyslu zákona postupem, který není zákonem předvídán a který nelze ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví.

 
 
Podrobnosti ZDE:
https://advokatnidenik.cz/…RtE

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans

3 1 hlas
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Eva
Eva
18. 2. 2021 21:55

Když je protiústavní NS, tak neplatí ani nový pandemický zákon?