Byzantský katolický patriarchát ke covidu-19 a nové vakcinaci

Mnozí křesťané a lidé dobré vůle se obracejí na Byzantský katolický patriarchát (BKP) s otázkami v souvislosti s covidem-19 a očkováním.

Ptají se: Komu máme věřit? Masmédiím? Politikům? Vatikánu s odpadlíkem Bergogliem? Anebo máme věřit skutečným odborníkům v medicíně a těm, kteří varují před nebezpečím nové vakcinace?

Člověk užívající rozum a svědomí přijímá pravdu od těch, o nichž ví, že 1) měli možnost pravdu poznat a 2) chtějí ji předat. Nikdo nemůže věřit těm, kdo 1) pravdu nechtějí poznat a 2) nechtějí, aby ji znali druzí.

Proto se obracíme na skutečné odborníky v medicíně, kteří pravdu znají a kteří o ní vydávají svědectví i za cenu persekucí.

 
Jaký máte názor na tzv. covid-19?

Dr. Heiko Schöning: „Podíváte-li se, co se skrývá za oponou, uvidíte tento lékařský příběh s covidem-19, o němž na základě medicínských faktů víme, že je to podvod, že je to fake.“

 
Jaká je atmosféra mezi lékaři ohledně covidu-19?

Dr. Rashid A. Buttar: „A co mě vážně štve, je to, že jsou tisíce, desetitisíce doktorů a vědců, kteří vědí, že tohle je podvod, a nic neříkají. Buď se bojí společenské ostrakizace, že budou kritizováni či zostuzováni, nebo se bojí, že přijdou o licenci?! Proboha, tohle mění planetu! Každý vědec a doktor, který ví, že tohle je podvod, musí začít mluvit!“

 
Jak to, že se iniciátorům falešné pandemie daří manipulovat lidmi?

Dr. Wolfgang Wodarg: „…vydírají nás pomocí sdělovacích prostředků a politiky, aby v nás vyvolali strach…, aby byli zastrašení a dali se očkovat…“

 
Je situace ohledně covidu-19 skutečně tak vážná, jak podávají média?

Dr. Heiko Schöning: „Koronapanika je inscenovaná. Je to podvodný trik. Je nejvyšší čas, abychom pochopili, že se nacházíme uprostřed celosvětového a mafiánského zločinu. Nejde o zdravotní problém. Jedná se o finanční a ekonomický restart (velký reset).“

 
Jakou metodu používají iniciátoři falešné pandemie?

Dr. Vernon Coleman: „Budou hrozby opakovat, dokud nebudeme úplně zastrašeni a ochotni přijmout vše, co nám nařídí; dokud nebudeme prosit o vakcínu, kterou nám slibují, nebo kterou nám vyhrožují…“

 
Jsou masky účinné?

Dr. Heinrich Fiechtner: „Neexistuje žádná maska, která by mohla účinně zadržet virus. Ony ve skutečnosti ani nejsou určeny k ochraně proti SARS-CoV-2. Z lékařského hlediska tedy z nich není žádný užitek; z lékařského hlediska způsobují obrovskou škodu.“

 
Jaké jsou dosavadní zkušenosti s nošením masek?

Dr. Bodo Schiffmann: „Děti umírají kvůli nošení masek. Dětem jsou způsobována neurologická poškození, a dokonce i dlouhodobá. Už máme dvě mrtvé děti, kolik jich má ještě být?!

 
Proč jsou masky škodlivé?

Dr. Stefano Montanari: „Když dýcháme, uvolňujeme páru. Touto párou zvlhčujeme masku, která se tak stává příhodným prostředím pro reprodukci virů, bakterií, plísní a parazitů… Pacienti by měli tuto masku odhodit každé tři minuty, dvě minuty, každou minutu, protože je již plná těchto virů, ale oni to nedělají.“

 
Jsou testy PCR věrohodné?

Dr. Andrew Kaufman: „…testy vykázaly 80% míru falešně pozitivních výsledků. Řekl bych, že nejlepší odhad chybovosti těchto testů je, že jejich přesnost je nulaprocentní.“

 
Co byste nám poradil? Máme chodit na testy?

Dr. Roberto Petrella: „Nechoďte na testy. Testy nejsou spolehlivé. Přítomnost viru neznamená, že jste nemocní, jste zdraví. Nicméně v testech se objeví pozitivní ukazatele, a být pozitivní znamená být označen za škodlivého. Odmítnutí testu je jediným klíčem, jak se vyhnout očkování. Nenechte si dělat testy, covid-19 znamená program hromadného ničení.“

 
Jak ukončit podvodnou paniku?

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: „Je třeba přestat testovat zdravé lidi.“

 
Jak byste ohodnotil PCR test?

Dr. Reiner Fullmich: „Tento PCR test vůbec není povolen pro diagnostické účely. Tvrzení, že PCR test může poskytnout konkrétní informaci o infekci, je falešným tvrzením ve smyslu trestného činu podvodu.“

 
Co byste chtěla říct ohledně vyhlášení pandemie?

Dr. Elke De Klerk: „Chci říci, že tu z medicínského hlediska nemáme pandemii nebo epidemii. Není důvod k panice, ani v lékařské praxi není důvod k panice. Paniku vytvářejí tyto falešně pozitivní PCR testy. 89-94 % těchto PCR testů vykazuje falešně pozitivní výsledky. Lékaři musí přestat tyto testy brát vážně.“

 
Co naléhavého byste chtěl povědět pracovníkům masmédií?

Dr. Roberto Petrella: „Toto je pandemie covidu-19, která neexistuje, ale existuje dezinformační pandemie… Dost bylo toho poplachu v televizi! Jak je možné, že jste byli schopni vyvolat paniku, když se nic neděje?! Styďte se!“

 
Je nová vakcína bezpečná?

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: „Nová vakcína s RNA je nejnebezpečnější vakcínou vůbec. To, že tato vakcína byla dokonce schválena pro klinické testování, je trestuhodné. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude zločinem proti lidskosti. Považuji tyto genové vakcíny za experiment na lidech, který je zakázán. Dělám si starosti o své děti a vnoučata. Já mám také vnoučata. Nesmí se stát, aby toto šílené očkování bylo prováděno na našich dětech a vnoučatech. To by znamenalo konec této společnosti. Nedopusťte to!

 
Co vás na nové vakcíně nejvíc děsí?

Dr. Carrie Madej: „Technologie rekombinantní RNA/DNA způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. Děsí mě to… už roky mě to děsí.“

 
Jak se stavíte k tomu, že vláda soustavně vyžaduje očkování?

Dr. Bodo Schiffmann: „Je to hrozná ignorace uznávaných mezinárodních studií a odborníků ze všech oblastí – virologů, bakteriologů, epidemiologů… Navíc se jedná o novou formu očkování, tzv. RNA očkování, které je schopné – v porovnání s předcházejícím očkováním – změnit genetický materiál a způsobit lidem nenapravitelná poškození…“

 
Jak se liší nové vakcíny proti covidu-19 od předcházejících vakcín?

Dr. Andrew Kaufman: „Tyto vakcíny využívají úplně jinou technologii než předcházející vakcíny. Toto je stejný druh technologie, která se využívá k výrobě geneticky modifikovaných organismů. Vnímám to jako pokus, udělat z nás geneticky modifikované organismy.“

 
Proč je v nových vakcínách hydrogel?

Dr. Carrie Madej: „Hydrogel je nanotechnologie, mikroskopičtí roboti. Tito malincí roboti mohou sestavovat, rozebírat, opětně sestavovat… a dělat nejrůznější věci. Hydrogel má schopnost se napojit na umělou inteligenci. To znamená, že bude moci získávat informace z našich těl, shromažďovat je… Kdo tyto informace bude chránit? K čemu se budou používat? Jaké informace se do nás budou vracet?“

 
Před čím byste chtěla varovat lidstvo?

Galina Borisovna Kirilličeva: „Vůbec to nejstrašnější, co může být, je, že se vakcíny mohou stát prostředkem hromadného ničení… Věda dnes pracuje nad nanovakcínami, které obsahují nanočipy. To musí všichni vědět a něco takového nesmíme dopustit!“

 
Co s sebou nese vakcinace?

Dr. Rashid A. Buttar: „Začnou provádět očkování a ti, kdo vakcínu nepřijmou, budou považováni za disidenty. Lidi jako já budou zastřeleni do hlavy. Lidi jako vy budou zastřeleni do hlavy nebo budete dáni do karantény v nějakém koncentračním táboře. Dají nám čipy, aby věděli, kdo byl a kdo nebyl očkován. A jak lidé začnou být více nemocní kvůli vakcínám, řeknou: „Ó Bože, více lidí je nemocných! Potřebujeme více vakcín!“ Více lidí bude vystaveno vlnám 5G a oni zase řeknou: „Podívejte, zase je více nemocných, potřebujeme další vakcíny.“ Bude to jako bludný kruh, který budou udržovat tak dlouho, dokud všichni nebudou digitalizovaní a nebudou mít čipy…“

 
Doporučila byste starým lidem vakcínu?

Dr. Judy Mikovits: „Žádný starý člověk by nikdy neměl dostat vakcínu, vlastně nikdo by neměl dostat jakoukoliv vakcínu, pokud chce být zdravý. Doufám, že prezident Trump uvalí pětileté moratorium na všechny vakcíny… Víte, co získáme? Zdravé děti… získáme zpět své životy.“

 
Co pokládáte za největší hrozbu nové vakcíny?

Dr. Carrie Madej: „Ve vakcíně proti covidu-19 má být použita technologie rekombinované DNA a rekombinované RNA… Způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. V podstatě vytvoří nový druh (člověka) a možná zničí ten starý – nás lidi, jak se známe.“

 
Jaký dopad by mělo povinné očkování na Američany?

Dr. Judy Mikovitsová: „Pokud by se Dr. Faucimu a Billu Gatesovi podařilo prosadit povinné očkování, zemřelo by nejméně 50 milionů Američanů. Byli by to ti lidé, co už byli zraněni jinými vakcínami. Bylo zjištěno, že 50 milionů Američanů má gamaretrovirus z vakcín… Jejich úmrtí pak připíšou covidu-19.“

 
Jaká budoucnost čeká toho, kdo přijme novou vakcínu?

Mike Adams: „Pokud se zařadíte do fronty na injekci, budete pravděpodobně velice brzy mrtví. A o to vlastně jde. Vakcíny se staly zbraněmi. Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem.“

 
 

V minulosti, když náboženské autority zradily své poslání, Bůh mluvil skrze proroky. Dnes jsou pro lidstvo prorockým hlasem i svědomití a odvážní odborníci v medicíně, kteří pro pravdu riskují nejen to, že budou pronásledováni, ale i svůj život. K nim se řadí odvážní lidé, kteří pravdu šíří a jsou proto rovněž vystaveni podobným persekucím.

Bergoglio, který sám pravdu nechce poznat, klame veřejnost a prosazuje nové vakcíny, které mění lidský genom a slouží k čipizaci. Cílem vakcín je dosažení genocidní redukce a nakonec věčného zavržení duší v ohnivém jezeře. Prosazování nových vakcín je vzpourou proti Bohu a zločinem proti lidské přirozenosti.

Citace z Bible

„Šelma… nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména… 666.“ (Apok 13,15-18)

Přijmout vakcínu s nanočipem (cejchem), a tak se zříct své vůle, své odpovědnosti za konání dobra a zla, a to nenávratně, je duchovní sebevražda. Odplatou za ni je po smrti ohnivé jezero.

„Kdo kleká před šelmou… kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku… bude mučen ohněm a sírou a jeho muka neuhasnou na věky věků.“ (Apok 14,9-11)

Bible znovu zdůrazňuje věčný trest za to, že člověk dá přijetím čipu svou vůli šelmě. Zde je pro křesťana jediné řešení – nepřijmout čip i za cenu mučednické smrti. První křesťané, než by hodili jedno zrnko kadidla démonské modle, raději podstoupili kruté mučení a smrt. O tom svědčí životy svatých a mučedníků. Církev nám tyto hrdiny víry dává za vzor.

Vatikán okupovaný arciheretikem Bergogliem se v této době postavil proti Bohu, církvi a lidstvu. Pomocí nejhrubší lži prosazuje zločinnou vakcinaci! Navíc otevřeně podporuje legalizaci soužití sodomitů. Dopustil se nejhrubšího rouhání intronizací démona Pačamamy v hlavním chrámu církve! To je veřejné gesto odpadu, tedy apostaze od živého a svatého Boha. Je to vzpoura proti Kristu i Jeho evangeliu. Těmito největšími zločiny Bergogliův Vatikán stahuje prokletí nejen na církev, ale i na celé lidstvo!

Byzantský katolický patriarchát v této době apostaze Vatikánu koná apoštolskou a prorockou službu. Hájí pravdy víry před herezemi a lidstvo varuje před lží, která má za následek smrt časnou i věčnou. Patriarchát v jednotě se skutečnými odborníky v medicíně radikálně odmítá fatálně nebezpečnou vakcinaci proti covidu-19.

Tímto v autoritě apoštolské a prorocké před Bohem zavazujeme katolíky i všechny křesťany, a to ve svědomí, přijměte pravdu a život a odmítněte lež a smrt spojenou s novou zločinnou vakcinací. Hospodin dnes znovu opakuje: „Vyvol si tedy život, abys byl živ ty a tvé potomstvo!“ (Dt 30,19b)

 

♱ Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
♱ Metoděj OSBMr, biskup-sekretář
♱ Timotej OSBMr, biskup-sekretář

14. 12. 2020

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha ♱ Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři ♱ Timotejem a ♱ Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

 
 

Dokument v pdf ke stažení – ZDE

 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Mirek
10. 1. 2021 9:18

A tu i mluvené slovo a obraz…https://gloria.tv/post/779GfssEPSNU3K8x4CHbgs7yW