Braňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!

Přátelé, je nutné, abychom se začali konečně všichni AKTIVNĚ sami bránit zvůli naší vlády.  Jde o poslední boj, jde o náš holý život – jinak budeme finanční cestou připraveni o všechno.

Zde dáváme k dispozici fakta, která použijte pro vlastní obranu proti vysokým zálohám na elektřinu. Obracejte se na stát, na státní instituce, na výrobce elektrické energie, dozorčí rady, ministerstva, vládu, poslance, kontrolní úřady atd.

  1. Je třeba dát podnět pro trestný čin sabotáže nebo lichvy na toho, kdo situaci způsobil.
  2. Je třeba dát podnět pro trestní stíhání těch, kteří stávající situaci způsobili, protože je porušeno ústavní právo lidí na důstojný život.

Individuální okamžitá obrana:

Jakmile přijde neodůvodněně vysoká záloha, je třeba zaplatit zálohu obvyklou (jaká byla v minulém období) a napsat poskytovateli elektrické energie dopis, že zvýšení ceny z jeho strany je neoprávněné, protože se jedná o jednostranný právní úkon! Není to dohoda o ceně, je to předpis na zálohu. Lidé by měli dál platit to, co platili, ale ne pálit účty. Nemohou vás vypnout, když elektřinu stále platíte. Účtují vám něco, na čem jste se nedohodli. Když někdo porušuje legislativu, tak na základě toho nemůže vzniknout právní povinnost.

V dopise vycházejte z následujících faktů:

  • Odmítněte zvýšenou zálohu s tím, že problémem nejsou ceny elektrické energie, ale to, že někdo řekl, že je krize a že se elektrická energie nakupuje přes burzu.
  • ČR je ve výrobě elektrické energie plně soběstačná a její výrobní ceny jsou příznivé, protože z hlediska nákladů se nic nezměnilo. Na základě čeho jsou tedy účtovány tak vysoké zálohy? Požadujte zdokumentovat důvod zvýšení ceny elektrické energie.
  • Vyzvěte poskytovatele a elektrárny k prokázání reálné – nikoliv tržní ceny. Tržní cena může růst do nekonečna. Obecně ze zákona platí, že účtovat se musí ceny přiměřené. Na základě porušení práva nelze učinit korektní právní úkon.
  • Napište, že chcete zaplatit cenu, ale spravedlivou a že nehodláte platit zisky brokerům. To skutečně není vaše povinnost a není k tomu ani žádný důvod.

Výzva vládě, aby okamžitě řešila nepřiměřené zvýšení cen elektrické energie.

Otevřený dopis občanů České republiky.

My, občané České republiky vyzýváme vládu, aby neprodleně řešila uměle vyvolanou situaci s nepřiměřenou cenou elektrické energie jak pro fyzické osoby, tak i pro podnikatele a právnické osoby, vykonávající podnikatelskou činnost.

Situace spojená se zvyšováním cen energií přímo ohrožuje občany ČR, český průmysl a podnikatele do takové míry, že hrozí kolaps celé české ekonomiky a jejího hospodářství. Vysoké ceny energií způsobují hromadné zavírání firem, velkých, středních i malých podniků, likvidování výroby, služeb – včetně živnostníků a obchodu, což již dnes výrazně cítíme na růstu nezaměstnanosti, výrazně snižuje koupěschopnost obyvatelstva a podnikatelských subjektů, důsledkem čehož vzniká platební neschopnost, včetně neschopnosti splácet hypotéky a vůbec vykonávat podnikatelskou činnost. Nedostatek a zdražování základních výrobků, historicky a zákonitě vyvolá sociální nepokoje.

Neochota a neschopnost vlády České republiky řešit energetické potřeby státu reálnými cenami elektrické energie, ale právě naopak dodávkami energie za burzovní ceny (spekulativní obchody) způsobuje, že nesporným důsledkem právě tohoto jednání je krach společností, ztráta zaměstnání a platební neschopnost mnoha občanů. To už nyní přímo zasahuje nás všechny, tedy naše základní lidská práva a svobody garantované nejen Ústavou České republiky, ale i unijním právem a mezinárodními úmluvami.

Zajištění tepla v zimě pro domácnosti, dodávek elektrické energie pro fungování hospodářství (zejména výrobních podniků), jakož i běžných životních potřeb nás všech, vyplývá přímo z funkcí státu, které je stát povinen zajistit.

Již dnes jsou naplněny konkrétní důvody, které umožňují zavedení protekcionistického opatření s cílem neuvádět českou elektrickou energii na jiné trhy, ale tuto využít pro potřeby ČR.

Neřešením vzniklé situace na trhu s energiemi systémovými kroky, se členové vlády České republiky mohou v této spojitosti dostat do roviny trestněprávní odpovědnosti za konkrétní trestné činy ve smyslu trestního zákona.

Žádáme, aby vláda České republiky okamžitě přijala systémová řešení a využila všechny regulační nástroje tak, aby měli všichni odběratelé možnost nakupovat elektřinu za přiměřené a spravedlivé ceny. Toto žádáme z důvodu, aby nedošlo k zásadnímu a nevratnému poškození ekonomiky a hospodářství České republiky.

S poukazem na výše uvedené, MY – občané České republiky, žádáme aby:

  • Vláda ČR prioritně zajistila pokrytí českého trhu dostatkem v ČR vyrobené elektrické energie za přiměřenou cenu, protože její výrobní náklady se nezměnily.
  • Vláda je povinna zavázat producenty, výrobce, dodavatele a distributory elektrické energie k tomu, aby spotřeba nezbytná pro český trh (navrhujeme průměr spotřeby za 5 let), byla distribuována a dodávána za přiměřené, spravedlivé a reálné – státem stanovené ceny (viz Francie).

 

V Praze dne 14. 11. 2022

 

Spojenectví Říp:

Vladimíra Vítová, ANS

David Tesař, Manifest

Jan Michael Kubín, Cesta odpovědné společnosti

Pynelopi Cimprichová, Švýcarská demokracie

Michal Oliva, Aliance kulatého stolu

 

 

Podnět na podezření z lichvy. Supervysoké ceny elektrické energie – trestný čin lichvy! Pokud i někomu z Vás se zdají vysoké ceny elektrické energie ovlivněné lichvou, může se kdokoli přidat. Lichva se páchá na celém území České republiky, podání na policii je proto příslušné kdekoli. Problém s elektřinou jde řešit a v České republice může být dostupná v přijatelné ceně pro všechny. Musíme dát najevo, že jejich řešení není v zájmu nás občanů České republiky.

 

Podnět na podezření z lichvy u premiéra P. Fialy a předsedy ČEZu D. Beneše

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

5 2 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jiří
Jiří
22. 11. 2022 9:25

Můj názor je, že alespoň alternativní media by měla neprznit češtinu. —————————————————————————————-
Braňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!—————————————————————————————-
Energie se nezvyšuje, zůstává stále na 220/380 V, ale CENA se zvedá. Tedy správně:

Braňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení cen popř. ceny elektrické energie!

ANS
ANS
15. 11. 2022 15:38

Zdravím všechny – sdílím zkušenost s energiemi: odmítla jsem platit navýšení zálohy a napsala jim dopis, ať mi prokážou přesné kompetence a výpočet, ze kterého jasně vyplývá, že si mohou nárokovat přesně tuto výší záloh a také přesné znění zákona a smlouvu, které je k tomu opravňují. Splnili jen částečně. Ke konci měsíce může každý požadovat mimořádné vyúčtování, tak jsem to udělala – k 31 10. Jsem zaslala požadavek na mimořádné vyúčtování a připojila jsem stavy elektroměru, fotku a číslo smlouvy, ke které to požadují. Do týdne mi vyúčtování přišlo a ačkoliv neplatím jejich výší záloh, mela jsem přeplatek za půl roku 5 tisíc. Závěr – 3 měsíce si v klidu budu platit zálohy dle svého uvážení a po 3 měsících si opět vyžádám mimořádné vyúčtování. Lze to dělat každý měsíc, jak se komu chce. Ale ani za 3 měsíce nikoho neodpojí. Tak snad jsou tyto informace užitečné.
AB